Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Природний газ

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 10062-75 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания

 

Коды КВЕД: 75.060

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 15 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01

ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб

 

Коды КВЕД: 75.060

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-26 № 459 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 20061-84 Газы горючие природные. Метод определения температуры точки росы углеводородов

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 22387.2-97 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа "Воббе"

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 22387.3-77 Газы природные. Метод определения кислорода

 

Коды КВЕД: 75.060

Комментарий от Норматив PRO: діяв з 1978-01-01 до 2007-01-01, надано чинності з 2011-01-01 наказом 2010-12-27 № 592

ГОСТ 26374-84 Газы горючие природные. Метод определения общей и органической серы

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 28726-90 Газы горючие природные. Метод определения ртути

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 30319.0-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 30319.3-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния

 

Коды КВЕД: 75.060

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

 

Коды КВЕД: 75.060

Комментарий от Норматив PRO: 2017-12-26 № 459 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ДСТУ EN ISO 10723:2014 Природний газ. Оцінювання характеристик аналітичних систем

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6974-1:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6974-2:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6974-3:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6974-4:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6974-5:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6974-6:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 10101-1:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 1. Вступ

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 10101-2:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 2. Методика титрування

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 10101-3:2007 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 3. Методика кулонометричного визначення

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 10715:2009 Природний газ. Настанови щодо відбирання проб

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 12213-1:2009 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 1. Настанови

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 12213-2:2009 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 2. Обчислення на основі молярного складу

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 12213-3:2009 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 3. Обчислення на основі фізичних властивостей

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 14111:2007 Природний газ. Настанови щодо простежності під час аналізування

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 15112:2009 Природний газ. Визначення енергії

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6326-1:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 1. Загальні положення

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6326-3:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 3. Визначання сірководню, меркаптанової сірки та карбонілсульфідної сірки потенціометричним методом

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 6326-5:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 5. Метод спалювання за Лінгенером

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 10723:2015 Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 13443:2015 Природний газ. Стандартні умови

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 13686:2015 Природний газ. Показники якості

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 13734:2015 Природний газ. Органічні сполуки, які використовують як одоранти. Вимоги та методи випробування

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 15970:2013 Природний газ. Вимірювання властивостей. Об’ємні властивості: густина, тиск, температура і фактор стисливості

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 15971:2014 Природний газ. Вимірювання властивостей. Теплота згоряння та число Воббе

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO/TR 16922:2015 Природний газ. Одорування. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 19739:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки методом газової хроматографії

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 3014:2015 (ISO 3014:1993, IDT) Нафтопродукти. Визначення максимальної висоти полум’я гасу без кіптяви

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 3013:2015 (ISO 3013:1997, IDT) Нафтопродукти. Визначення точки замерзання авіаційного пального

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO/TR 11150:2016(ISO/TR 11150:2007, IDT) Природний газ. Точка роси вуглеводнів та вміст вуглеводнів

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO/TR 12148:2016(ISO/TR 12148:2009, IDT) Природний газ. Калібрування приладів з охолодженим дзеркалом для визначення точки роси вуглеводнів

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ISO 18453:2016(ISO 18453:2004, IDT) Природний газ. Кореляція між вмістом води та точкою роси води

 

Коды КВЕД: 75.060

ДСТУ ГОСТ 22387.5:2017 (ГОСТ 22387.5–2014, IDT) Газ для комунально-побутового споживання. Методи визначення інтенсивності запаху

 

Коды КВЕД: 75.060