Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Марганцеві руди

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 22772.0-96 (ИСО 4297-78) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Общие требования к методам химического анализа

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 22772.1-96 (ИСО 310-81) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения гигроскопической влаги

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 22772.2-96 (ИСО 4298-84) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения марганца общего

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 22772.3-96 (ИСО 312-86) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси марганца

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 22772.4-96 (ИСО 7990-85) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения железа общего

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 22772.5-90 (ИСО 5890-81) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси кремния

 

Коды КВЕД: 73.060.20

Комментарий от Норматив PRO: 2017-06-01 № 136 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 22772.6-96 (ИСО 4293-82) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения фосфора

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 22772.7-96 (ИСО 320-81) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения серы

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 22772.8-90 (ИСО 315-84) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения никеля

 

Коды КВЕД: 73.060.20

Комментарий от Норматив PRO: 2017-06-01 № 136 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 22772.9-90 (ИСО 4294-84, ИСО 5889-83) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения меди

 

Коды КВЕД: 73.060.20

Комментарий от Норматив PRO: 2017-06-01 № 136 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 22772.10-90 (ИСО 4295-88, ИСО 5889-83) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения окиси алюминия

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 27308-87 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения свинца

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 27309-87 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения окиси бария

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ГОСТ 28077-89 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения потери массы при прокаливании

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ 3821-98 Продукція марганцеворудна. Загальні технічні умови

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ 3840-99 Руди марганцеві і концентрати. Методи визначення карбонату марганцю

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 314:2009 Руди марганцеві. Визначення діоксиду вуглецю гравіметричним методом

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 619:2009 Руди марганцеві. Визначення хрому фотометричним методом із застосуванням дифенілкарбазиду та титриметричним методом із застосуванням персульфату срібла

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 621:2009 Руди марганцеві. Визначення металевого заліза (масова частка металевого заліза не більше ніж 2%). Фотометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 4294:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення міді екстракційно-спектрометричним і спектрометричним методами

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 4295:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення алюмінію фотометричним і гравіметричним методами

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 4296-1:2005 Руди марганцеві. Відбір проб. Частина 1. Відбирання точкових проб

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 4296-2:2005 Руди марганцеві. Відбір проб. Частина 2. Готування проб

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 4297:2009 Руди марганцеві та концентрати. Методи хімічного аналізування. Загальні вимоги

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 4299:2005 Руди марганцеві. Визначення масової частки вологи

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 4571:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення калію та натрію полуменевим атомно-емісійним спектрометричним методом

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 6230:2005 Руди марганцеві. Визначення гранулометричного складу методом ситового аналізу

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 6233:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення кальцію та магнію титриметричним методом із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 7953:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення кальцію та магнію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 7969:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення натрію та калію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 8530:2005 Руди марганцеві та хромові. Експериментальні методи контролю точності скорочення проби

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 8531:2005 Руди марганцеві та хромові. Експериментальні методи контролю точності визначення вологи

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 8541:2005 Руди марганцеві та хромові. Експериментальні методи контролю систематичної похибки відбирання та готування проб

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 8542:2005 Руди марганцеві та хромові. Експериментальні методи оцінювання варіації якості та методи контролю точності відбирання проб

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 9292:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення загального заліза спектрометричним методом із застосуванням 1,10-фенантроліну

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 9681:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення заліза полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 317:2013 Руди марганцеві та концентрати. Визначання миш’яку спектрометричним методом

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 548:2013 Руди марганцеві. Визначання оксиду барію гравіметричним методом із застосуванням сульфату барію

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 549:2013 Руди марганцеві. Визначання хімічно зв’язаної води гравіметричним методом

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ISO 7723:2013 Руди марганцеві та концентрати. Визначання титану спектрометричним методом із застосуванням 4,4'-діантипірилметану

 

Коды КВЕД: 73.060.20

ДСТУ ГОСТ 24937:2008 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения содержания окиси калия и окиси магния

 

Коды КВЕД: 73.060.20

СТ СЭВ 462-77 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Потенциометрический метод определения общего содержания марганца

 

Коды КВЕД: 73.060.20