Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Стандарты Украины

Матеріали для виробництва алюмінію

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
ГОСТ 13583.5-93 Глинозем. Метод определения щелочности

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ГОСТ 13583.9-75 Глинозем. Методы определения оксида цинка

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 13583.10-81 (ИСО 3390-76) Глинозем. Методы определения оксида марганца (II)

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 13583.11-81 Глинозем. Методы определения оксида хрома

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 23201.0-78 Глинозем. Общие требования к методам спектрального анализа

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 23201.1-78 Глинозем. Методы спектрального анализа. Определение диоксида кремния, оксида железа, оксида натрия и оксида магния

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 23201.2-78 Глинозем. Метод спектрального анализа. Определение пятиокиси ванадия, закиси марганца, окиси хрома, двуокиси титана и окиси цинка

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ГОСТ 25390-82 Глинозем. Атомно-абсорбционный метод определения окиси кальция

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 25469-93 (ИСО 2926-74) Глинозем. Ситовый метод определения гранулометрического состава

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ГОСТ 25542.0-93 Глинозем. Общие требования к методам химического анализа

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ГОСТ 25542.1-82 Глинозем. Метод определения содержания двуокиси кремния

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 25542.2-82 Глинозем. Метод определения содержания окиси железа

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 25542.3-82 Глинозем. Эмиссионный пламенно-фотометрический метод определения содержания окиси натрия и окиси калия

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 25542.4-83 Глинозем. Метод определения двуокиси титана

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 25542.5-83 Глинозем. Метод определения пятиокиси фосфора

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 25542.6-83 Глинозем. Метод определения пятиокиси ванадия

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 25733-83 Глинозем. Метод кристаллооптического определения ?-модификации оксида алюминия

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 25734-96 Глинозем. Метод кристаллооптического определения размеров монокристаллов в неметаллургическом глиноземе

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ГОСТ 27700-88 Глинозем. Метод определения абсолютной плотности пикнометром

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 27798-88 Глинозем. Отбор и подготовка проб

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-09-11 № 270 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ГОСТ 27799-93 (ИСО 803-76) Глинозем. Метод определения влаги

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ГОСТ 27800-93 (ИСО 806-76) Глинозем. Методы определения потери массы при прокаливании

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ГОСТ 30558-98 Глинозем металлургический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ГОСТ 30559-98 Глинозем неметаллургический. Технические условия

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ГОСТ 6912.2-93 Глинозем. Рентгенодифракционный метод  определения альфа-оксида алюминия

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 8005:2009 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Зелений і прожарений кокс. Метод визначення вмісту золи

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 12985-1:2009 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Випалені аноди й катодні блоки. Частина 1. Визначання уявної щільності методом вимірювання розмірів

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 12985-2:2009 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Випалені аноди й катодні блоки. Частина 2. Визначання уявної щільності та відкритої поруватості гідростатичним методом

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 12986-1:2009 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Попередньо випалені аноди й катодні блоки. Частина 1. Визначання межі міцності на згин/зсув методом трьох точок

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 14420:2009 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Випалені аноди та формовані вуглецеві вироби. Метод визначання коефіцієнта лінійного термічного розширення

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 6257:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Відбирання проб

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 6375:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Кокси для електродів. Відбирання проб

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 6998:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення коксового числа

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 6999:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Визначання густини пікнометричним методом

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 8003:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Методи вимірювання динамічної в’язкості

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 8006:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення вмісту золи

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 8007-1:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Плани вибіркового контролю і відбирання проб від окремих одиниць. Частина 1. Катодні блоки

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 11713:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катодні блоки та випалені аноди. Метод визначення питомого електричного опору за температури навколишнього середовища

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 12987:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Аноди, катодні блоки, бокові блоки та випалені набивні маси. Порівняльний метод визначення питомої теплопровідності

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 18515:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катодні блоки та випалені аноди. Метод визначення міцності на стискання

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 21687:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Визначення щільності твердих матеріалів з використанням гелію методом газової пікнометрії (об’ємний)

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 18515:2016 (ISO 18515:2014, IDT) Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катоди та випалені аноди. Метод визначання міцності на стискання

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ISO 12986-1:2016 (ISO 12986-1:2014, IDT) Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Попередньо випалені аноди і катодні блоки. Частина 1. Визначання межі міцності на згин/зсув методом трьох точок

 

Коды КВЕД: 71.100.10

ДСТУ ГОСТ 25389:2009 (ИСО 802-76) Глинозем. Подготовки пробы к испытанию

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-08-31 № 252 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ДСТУ ГОСТ 27801:2009 (ИСО 903-76) Глинозем. Метод определения насыпной плотности

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: 2017-08-31 № 252 термін скасування чинності перенесено з 2018-01-01 на 2019-01-01

ДСТУ ГОСТ 27802:2009 (ИСО 902-76) Глинозем. Метод определения угла естественного откоса

 

Коды КВЕД: 71.100.10

Комментарий от Норматив PRO: діяв до 2018-01-01, 2018-01-24 № 14 дію відновлено з 2018-01-25 до 2019-01-01