Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Организація Держсанепіднагляду

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про Дніпровську басейнову санепідстанцію

 

Затверджено наказом Головного державного санітарного лікаря України 24.01.1995 р. N 15 "Про підпорядкування Дніпровської басейнової санепідстанції"

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров'я України

 

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2000 р. N 204-о "Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку"

П 2.2.1.006-98 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст. Положення

 

Затверджено постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря України від 5 листопада 1998 р. N 6, погоджено листом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 5 листопада 1998 р. N 1/26-379

Постанова N 348 від 29.03.2017 р. Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби

 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я (ДКХПП). Кваліфікаційні характеристики. Керівники

 

Додатково див. Наказ МОЗ N 117 від 29.03.2002

Інструкція з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України № 20 від 05.02.98 р.; Із змінами від 03.09.2004р. Зміни: наказ МОЗ N 2 від 11.01.2010 року Про внесення змін та доповнень до Інструкції з діловодства Міністерства охорони здоров'я України та Класифікатора звернень громадян

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в Міністерстві охорони здоров'я України

 

Наказ МОЗ України 09.03.2004 № 120

Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

 

Затверджено: Наказ МОЗ України від 14.04.1995 р. N 66; Зареєстровано в Мінюст України 01.08.1995 р. за N 270/806. Із змінами: наказ МОЗ України від 30.08.2011 року N 544 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 66

Інструкція про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 67, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 1995 року за N 298/834. Із змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 30.08.2011 N 545; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2011 р. за N 1270/20008 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 67

Інструкція про порядок накладання і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.1995 p. №64, Зареєстровано в Мінюсті України 10.08.1995 року за №291/827. Ізі змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.10.1996 р.№316; Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011р. N 543

Інструкція про порядок оформлення та передачі матеріалів до органів прокуратури

 

Наказ МОЗ України № 188 від 24.06.96.

Інструкція щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності N 40-здоров. Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції

 

Затвердж. Наказом МОЗ України N 132 від 04.04.2001р. Про затвердження галузевої статистичної звітної форми N 40-здоров

Кодекс адміністративного судочинства

 

Із змінами від 21.12.2016 року

Кримінальний кодекс України

 

Із змінами від 21.12.2016 року

Кримінальний процесуальний кодекс України

 

Із змінами від 21.12.2016 року

Лист N 4284 від 16.04.2009 р. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. N 1064

МР 2674-83 Методические рекомендации по организации хранения, учета и применения химических реактивов в лабораториях санэпидстанций

 

Утвержд. Начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР N 2674-83 от 10.03.1983г.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів”

 

Державний комітет архівів України, Протокол засідання Методичної комісії від 07.11.2003 № 7

Методичні рекомендації для закладів санітарно-епідеміологічної служби України щодо проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення

 

Затверджено: Наказ МОЗ України N 238 від 17.03.2010 року Про заходи щодо проведення гігієнічного навчання закладами санітарно - епідеміологічної служби

Методичні рекомендації з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів

 

Затверджені: наказ МОЗ України від 27.05.2011 р. N 322 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів

Научная организация труда в отделении гигиены детей и подростков санэпидемстанции

 

1985

ДСН 1.1.5.045-99 Норми витрат етилового спирту на проведення досліджень і технічних операцій в лабораторіях санітарно-епідеміологічних станцій

 

Затверджено: постанова державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 45

Организация работы специалистов по гигиене детей и подростков сельских и городских санэпидстанций (І уровня). Мотодические рекомендации

 

Зам. Главного государственного врача СССР 4.07.1983 г. № 2819-83

Закон України 2801-XII Основи законодавства України про охорону здоров'я

 

Із змінами від 14.11.2017 року

Перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069

Лист N 11/4-30-2706-ЕП від 24.02.2003 р. Перелік підприємств та спеціалізованих установ, яким дозволено здійснення робіт щодо переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

 

Міністерства екології та природних ресурсів України 17.04.2002 р., Держмитслужба(Лист 24.02.2003 N 11/4-30-2706-ЕП та 12.06.2003 N 30/10-1167-ЕП)

Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. N 1138. Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12.05.1997 року N 449, від 15.02.1999 року N 195, від11.07.2002 року N 989, від 02.09.2005 року N 862, № 20 від 22.01.2014 р., № 648 від 22.09.2016. Назва переліку в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 989. Окремі положення цієї постанови визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) (згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25 листопада 1998 року N 15-рп/98)

Перелік робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 р. №1544; Із змінами від 17.10.2007 р., від 30 листопада 2011 р. N 1262

Перелік та нормативи застосування засобів індивідуального захисту працівниками, які проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, надають медичну допомогу та соціальні послуги людям, які живуть з ВІЛ, або контактують з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.11.2013 N 955, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 р. за N 1978/24510

Перелік територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1382 Про утворення територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби

Перелік установ, організацій, лабораторій, що можуть залучатися до проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

Затверджено: Наказ Державної санітарно-епідеміологічної служби України 21.01.2013 N 6

Перелік штатних розписів закладів санітарно-епідеміологічної служби та інших закладів і установ, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України

 

наказ МОЗ України від 28.12.2006 р. N 908

Розпорядження N 260-р від 06.04.2016 р. Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

План заходів з реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р "Про затвердження плану заходів на 2007 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності"

 

Міністерство охорони здоров'я України Наказ від 19.09.2007 року N 561 Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р

План заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.05.2011 року N 300

План заходів щодо розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010 - 2012 роки

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1685-р

Положение об организации выполнения, учета и оплаты исследований, работ, проводимых подразделениями санэпидслужбы по договорам с предприятиями, организациями, частными лицами за счет специальных средств и других поступлений

 

Утв. приказом коммунального учреждения Севастопольской городской санитарно-эпидемиологической станции от 21 августа 2000 г. N 118; Зарегистрировано в Севастопольском городском управлении юстиции 7 сентября 2000 г. под N 69/239

Положення про Азовську басейнову санепідстанцію

 

Затверджено наказом Головного державного санітарного лікаря України 23.03.1995р. N 54 "Про підпорядкування Азовської басейнової санепідстанції"

Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління МОЗ України

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.01.2007 р. N 48

Положення про гігєнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів та Порядок оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів

 

Затв. Пост. КМУ від 13.06.1995 р. N 420, Зі змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1405 від 15.12.97, N 627 від 07.05.98

Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в області, в місті Києві

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 15.02.2016 року N 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2016 р. за N 365/28495

Положення про Громадську раду при Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

Затверджено: Наказ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 29 листопада 2016 року N 452

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні

 

Затверджено Постановою КМУ від 22.06.1999 р. N 1109. Із змінами: постанова КМУ N 1109 від 20.10.2011 р., N 249 від 09.07.2014 р.

Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я України

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України 19.11.2002 р. N 420, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 р. за N 960/7248

Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2004 р. N 1272; Із змінами від 26.07.2006р.

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах нагляду Державної кримінально-виконавчої служби України

 

наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства охорони здоров'я України від 6.08.2007 р. N 47/458; Зареєстр. в Мінюст України 5.10.2007 р. за N 1145/14412

Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України

 

Затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 400/2011

Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 667. Зміни: постанова КМУ № 1087 від 25.11.2015 р., № 1051 від 28.12.2016 р.

Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Положення про регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Положення про міську, районну, міжрайонну державні лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 13 березня 2017 року N 120, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2017 р. за N 466/30334

Положення про Міжвідомчу мобільну групу із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. N 460

Положення про наукову раду з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Склад наукової ради з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

 

Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України

 

Наказ МОЗ Україна від 6 березня 2007 р. N 110; Із змінами від 21.11.2008р. Із змінами: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.04.2010 року N 366

Положення про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.01.2012 року N 34, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за N 413/20726

Положення про Управління Держпродспоживслужби в місті, районі

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України15.02.2016 року N 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2016 р. за N 366/28496

Порядок акредитації лабораторій установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України

 

Затверджено Наказом МОЗ України № 217 від 27.08.1999р. Про затвердження Порядку акредитації лабораторій установ та закладів державної санітарно- епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України

Порядок відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1279. Із змінами: постанова КМУ N 921 від 31.08.2011 р.

Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 350

Порядок зупинення або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства.

 

Затв. наказ МОЗ України від 14.04.1995 р. N 65

Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. N 364. Зміни: постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. N 878, від 31 січня 2018 р. N 44

Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення порядку видачі документа дозвільного характеру

 

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5.04.2007р. №44. Зареєстр. в Мінюст України 20.04.2007 р. за №397/13664. Із змінами: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 144 від 17.11.2008

Порядок оцінки якості внутрішнього аудиту Державної санітарно-епідеміологічної служби України

 

Затверджено: Наказ Держсанепідслужби України 22 липня 2015 року N 105

Порядок проведення атестації та акредитації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів

 

Затв. Наказ МОЗ України 14.01.2004 N 10, Зареєстр. в Мінюсті України 30.01.2004 р. за N 130/8729; Із змінами від 07.12.2006 р.

Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб Держпродспоживслужби, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності

 

Затверджено: наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 22 травня 2017 року N 341

Порядок складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 14 лютого 2018 року N 71, зареєстровано в Міністерстві юстиції Україниь 02 березня 2018 р. за N 261/31713

ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения

 

Утв. Минздравом СССР 30.08.91 г.; Согласов. с федерацией профсоюзов медработников

Примірний регламент взаємодії територіальних органів Держсанепідслужби України та установ, що належать до сфери її управління

 

Затверджено: наказ Держсанепідслужби України від 28.01.2013 р. N 10

Примірний табель основного технічного оснащення лабораторій закладів державної санітарно-епідеміологічної служби

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 03.03.2010 р. N 190

Кодекс України Про адміністративні правопорушення

 

Із змінами від 07.02.2017 року

Наказ N 479 від 02.07.2012 р. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2010 N 238

 

Розпорядження N 94-р від 20.01.2016 р. Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства

 

Наказ N 767 від 23.10.2009 р. Про визначення координуючого та відповідальних закладів державної санітарно-епідеміологічної служби під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

Міністерство охорони здоров'я України Наказ від 23 жовтня 2009 року N 767

Наказ N 512 від 25.06.2010 р. Про внесення змін до наказу МОЗ України від 11 липня 2000 року № 160 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах"

 

Наказ N 1207 від 20.12.2017 р. Про впровадження процедури відеофіксації

 

Закон України 3723-ХІІ Про державну службу

 

Із змінами від 03.10.2017 року. Закон втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII від 10.12.2015 "Про державну службу", крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 розділу XI Закону N 889-VIII від 10.12.2015 р.