Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Держсанепіднагляд

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань

 

Збірник формується на підставі наказу МОЗ України від 19.12.2001 №422-Адм

Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в області, в місті Києві

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 15.02.2016 року N 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2016 р. за N 365/28495

Перелік штатних розписів закладів санітарно-епідеміологічної служби та інших закладів і установ, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України

 

наказ МОЗ України від 28.12.2006 р. N 908

Положення про Управління Держпродспоживслужби в місті, районі

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України15.02.2016 року N 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2016 р. за N 366/28496

Методика оцінки об'єктів оренди. Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів. Порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів

 

Кабінет Міністрів України від 10 серпня 1995 р. постанова N 629. Із змінами: постанова КМУ № 168 від 31.03.2015 р.

Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління МОЗ України

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.01.2007 р. N 48

План заходів з реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р "Про затвердження плану заходів на 2007 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності"

 

Міністерство охорони здоров'я України Наказ від 19.09.2007 року N 561 Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я (ДКХПП). Кваліфікаційні характеристики. Керівники

 

Додатково див. Наказ МОЗ N 117 від 29.03.2002

Организация работы специалистов по гигиене детей и подростков сельских и городских санэпидстанций (І уровня). Мотодические рекомендации

 

Зам. Главного государственного врача СССР 4.07.1983 г. № 2819-83

Научная организация труда в отделении гигиены детей и подростков санэпидемстанции

 

1985

Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. N 364. Зміни: постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. N 878, від 31 січня 2018 р. N 44

Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. N 1138. Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12.05.1997 року N 449, від 15.02.1999 року N 195, від11.07.2002 року N 989, від 02.09.2005 року N 862, № 20 від 22.01.2014 р., № 648 від 22.09.2016. Назва переліку в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 989. Окремі положення цієї постанови визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) (згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25 листопада 1998 року N 15-рп/98)

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров'я України

 

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2000 р. N 204-о "Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку"

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів”

 

Державний комітет архівів України, Протокол засідання Методичної комісії від 07.11.2003 № 7

Положение об организации выполнения, учета и оплаты исследований, работ, проводимых подразделениями санэпидслужбы по договорам с предприятиями, организациями, частными лицами за счет специальных средств и других поступлений

 

Утв. приказом коммунального учреждения Севастопольской городской санитарно-эпидемиологической станции от 21 августа 2000 г. N 118; Зарегистрировано в Севастопольском городском управлении юстиции 7 сентября 2000 г. под N 69/239

Порядок відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1279. Із змінами: постанова КМУ N 921 від 31.08.2011 р.

Кодекс законів про працю України

 

Із змінами від 06.04.2017 року

Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров’я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів

 

Затверджено наказом МОЗ від 14.04.95 N 68 Про затвердження Інструкції про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 1995 р. за N 416/952

Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

 

Затверджено: Наказ МОЗ України від 14.04.1995 р. N 66; Зареєстровано в Мінюст України 01.08.1995 р. за N 270/806. Із змінами: наказ МОЗ України від 30.08.2011 року N 544 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 66

Інструкція про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 67, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 1995 року за N 298/834. Із змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 30.08.2011 N 545; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2011 р. за N 1270/20008 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 67

Інструкція про порядок накладання і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.1995 p. №64, Зареєстровано в Мінюсті України 10.08.1995 року за №291/827. Ізі змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.10.1996 р.№316; Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011р. N 543

Положення про гігєнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів та Порядок оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів

 

Затв. Пост. КМУ від 13.06.1995 р. N 420, Зі змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1405 від 15.12.97, N 627 від 07.05.98

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні

 

Затверджено Постановою КМУ від 22.06.1999 р. N 1109. Із змінами: постанова КМУ N 1109 від 20.10.2011 р., N 249 від 09.07.2014 р.

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд у кримінально-виконавчій системі

 

Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я України

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України 19.11.2002 р. N 420, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 р. за N 960/7248

Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2004 р. N 1272; Із змінами від 26.07.2006р.

Положення про санітарно-карантинний відділ у пункті пропуску через державний кордон України у морському (річковому) порту, відкритому для міжнародних зв’язків

 

Затв.Наказ МОЗ України 23.02.2000 р. N 31, Зареєстр. в Мінюсті України 17.08.2000 р. за N 522/4743

Положення про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції

 

Пост. КМУ від 26.06.1996 р. N 679

Порядок застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства

 

Затв. наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.07.1995 p. N 135, Зареєстр. в Мінюсті У країни 7.12.1995 р. за N 452/988, Зі змінами та доповненням Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.02.2000 p. N 43 ***

Порядок зупинення або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства.

 

Затв. наказ МОЗ України від 14.04.1995 р. N 65

Порядок проведення атестації та акредитації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів

 

Затв. Наказ МОЗ України 14.01.2004 N 10, Зареєстр. в Мінюсті України 30.01.2004 р. за N 130/8729; Із змінами від 07.12.2006 р.

Порядок проведення медичного (санітарного) огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України

 

Затв. Наказ МОЗ України 15.03.2001 N 97, Зареєстр. в Мінюсті України 10.04.2001 р. за N 330/5521.

Про акредитацію установ, організацій та закладів в Системі сертифікації УкрСЕПРО щодо випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров’я і життя населення

 

Припис Гол. держ. сан. лікаря України.

Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

Постанова КМУ 18.09.1995 р. N 746. Із змінами: постанова КМУ від 14 січня 2009 р. N 9, постанова КМУ N 853 від 10.08.2011 р.

Про запобігання негативному впливу токсичних промислових відходів на здоров’я населення

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України №190 від 20.10.1995 р.

Положення про Азовську басейнову санепідстанцію

 

Затверджено наказом Головного державного санітарного лікаря України 23.03.1995р. N 54 "Про підпорядкування Азовської басейнової санепідстанції"

Положення про Дніпровську басейнову санепідстанцію

 

Затверджено наказом Головного державного санітарного лікаря України 24.01.1995 р. N 15 "Про підпорядкування Дніпровської басейнової санепідстанції"

Розробка та впровадження заходів щодо реалізації Закону України “Про пестициди і агрохімікати”

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 6.05.1995р. № 86

Перелік робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 р. №1544; Із змінами від 17.10.2007 р., від 30 листопада 2011 р. N 1262

Тимчасовий порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

Затверджено: Наказ МОЗ України 09.10.2000 N 247, Зареєстровано в Мінюсті України 10.01.2001 р. за N 4/5195 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України N 120 від 14.03.2006 ). Із змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я N 525 від 20.07.2009 р.

Інструкція про порядок оформлення та передачі матеріалів до органів прокуратури

 

Наказ МОЗ України № 188 від 24.06.96.

Інструкція з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України № 20 від 05.02.98 р.; Із змінами від 03.09.2004р. Зміни: наказ МОЗ N 2 від 11.01.2010 року Про внесення змін та доповнень до Інструкції з діловодства Міністерства охорони здоров'я України та Класифікатора звернень громадян

Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 160 від 11.07.2000р. Із змінами: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 червня 2010 року N 512 ( відмінені ). Із змінами: наказ МОЗ України від 25 липня 2012 року N 561

Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

 

Затверджено: постанова КМУ №1351 від 27.08.2003 р. Із змінами: постанова КМУ N 1235 від 17.10.2007 р.

Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я

 

Наказ МОЗ України 25.05.2006 N 319, Зареєстр. в Мінюсті України 9.06.2006 р. за N 696/12570; Із змінами від 28.08.2006р.

Порядок проведення медико-санітарного контролю (огляду) вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України

 

Затв. Наказ МОЗ України 15.07.2002 №255

Бюджетний кодекс України

 

Із змінами від 21.12.2016 року

Господарський кодекс України

 

Із змінами від 06.10.2016 року

Господарський процесуальний кодекс України

 

Із змінами від 02.06.2016 року

Кодекс адміністративного судочинства

 

Із змінами від 21.12.2016 року

Кримінальний кодекс України

 

Із змінами від 21.12.2016 року

Кримінальний процесуальний кодекс України

 

Із змінами від 21.12.2016 року

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

 

Редакцiя вiд 15.12.2005 Закон України

Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 р. N 1404. Із змінами від 21.01.2009р. Із змінами: Постанова Кабінету Міністрів України N 678 від 22.06.2011

Про деякі питання перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення

 

Пленум Верховного Суду України пост. N10 від 05.12.2003

Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення порядку видачі документа дозвільного характеру

 

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5.04.2007р. №44. Зареєстр. в Мінюст України 20.04.2007 р. за №397/13664. Із змінами: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 144 від 17.11.2008

Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України

 

Наказ МОЗ Україна від 6 березня 2007 р. N 110; Із змінами від 21.11.2008р. Із змінами: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.04.2010 року N 366

Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

 

Затвердж. постановою Кабінету Міністрів України N 274 від 28.03.2008 р.

Інструкція щодо заповнення форми галузевої статистичної звітності N 40-здоров. Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції

 

Затвердж. Наказом МОЗ України N 132 від 04.04.2001р. Про затвердження галузевої статистичної звітної форми N 40-здоров

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах нагляду Державної кримінально-виконавчої служби України

 

наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства охорони здоров'я України від 6.08.2007 р. N 47/458; Зареєстр. в Мінюст України 5.10.2007 р. за N 1145/14412

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в Міністерстві охорони здоров'я України

 

Наказ МОЗ України 09.03.2004 № 120

Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції

 

Затверджено наказом Головного управління державної служби України від 26 грудня 2007 р. N 337

План заходів щодо розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010 - 2012 роки

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1685-р

Методичні рекомендації для закладів санітарно-епідеміологічної служби України щодо проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення

 

Затверджено: Наказ МОЗ України N 238 від 17.03.2010 року Про заходи щодо проведення гігієнічного навчання закладами санітарно - епідеміологічної служби

Положення про наукову раду з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Склад наукової ради з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

 

Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України

 

Затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 400/2011

План заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.05.2011 року N 300

Методичні рекомендації з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів

 

Затверджені: наказ МОЗ України від 27.05.2011 р. N 322 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів

Примірний табель основного технічного оснащення лабораторій закладів державної санітарно-епідеміологічної служби

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 03.03.2010 р. N 190

Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління

 

Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1067-р Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління

Перелік територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1382 Про утворення територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби

Положення про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.01.2012 року N 34, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за N 413/20726

Стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України28.12.2011 N 986, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за N 409/20722

Стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з атестації лікарів

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України28.12.2011 N 986, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за N 408/20721

Стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з державної акредитації закладів охорони здоров'я

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 28.12.2011 N 986, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за N 404/20717