Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Планування і забудова населених місць

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Земельний кодекс України

 

Із змінами від 06.12.2016 року

Практика розгляду судами земельних спорів

 

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ

 

Пленум Верховного Суду України 16.04.2004 пост. N 7

Методические указания по осуществлению предупредительного санитарного надзора в области коммунальной гигиены

 

МЗ УССР, Киевская ГорСЭС, Гл.Госсанврач г. Киева, 1974

Медичний паспорт міста

 

наказ МОЗ України від 31.07.2007 р. N 443

Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року N 463, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за N 281/33252

ДБН 360-92** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

 

Затверджений: Держбуд України. Перевидання 2002р. (зі змінами №1 - №10). Дозвіл Держбуду на перевидання: лист від 19.03.2002р. №1/52-170. Згідно з наказом від 23.08.2006р. №282 з 01.02.2007р. скасовано примітку 1.п.3.6 у зв'язку з наданням чинності ДБН В.1.1-12:2006р. Зміна №1, затверджена наказом від 13.10.2008р. Зміна №2, затверджена наказом від 13.04.2009р. №174. Зміна №3, затверджена наказом від 04.12.2009р. №555. Наказом від 18.01.2011р. №12 скасована Зміна №2 та Зміна №3. Зміна №4, затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 21.06.2011р. №67 з наданням чинності з 01.10.2011р. З прийняттям Зміни №4, зміна №1 втрачає чинність. Зміна № 5 чинна з 01.01.2014 р.: наказ Мінрегіон від 20.09.2013 р. № 455. З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

 

Затверджений: Держбуд України. Перевидання 2002р. (зі змінами №1 - №10). Дозвіл Держбуду на перевидання: лист від 19.03.2002р. №1/52-170. Згідно з наказом Мінбуду України від 23.08.2006р. № 282 з 1.02.2007 р. скасовано примітку 1.п.3.6 ДБН 360-92* у зв'язку з наданням чинності ДБН В.1.1-12:2006р; Зміна № 1, Наказ Мінрегіонбуду України від 13.10.2008р. № 457 - з наданням чинності 01.02.2009 р.; Зміна № 2, Наказ Мінрегіонбуду України від 13.04.2009р. № 174, строк введення в дію встановлений з 01.09.2009 р; Зміна № 3, Наказ Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 555 - з наданням чинності 01.03.2010р.; Наказ від 18.01.2011 р. N 12 Про скасування наказів Мінрегіонбуду від 29.04.2009р. N 174 (Зміна № 2), від 30.04.2009р. N 175 та від 04.12.2009р. N 555 (Зміна № 3) Зміна № 4, Наказ Мінрегіонбуду України від 21.06.2011р. N 67 - з наданням чинності з 01.10.2011р. (з прийняттям зміна №1 втрачає чинність) Зміна № 5 чинна з 01.01.2014 р.: наказ Мінрегіон від 20.09.2013 р. № 455. З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 13.06.2003р. №84. Діють в частині, що не суперечить "Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури", затверженого постановою КМУ від 11.07.2007р. №903 З 01.07.2015 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.2.2-11: 2014: наказ Мінрегіон від 31.12.2014 р. № 393

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільских поселень

 

Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ від 05.01.1994р. №6. В позначенні ДБН шифр "Б.2.4" був встановлений за Класифіка цією НД, що діяла до 01.01.1999р., і відповідає комплексу "Б2.3". Поправка (публікація: БіС №3, 2000р.). Зміна №1 (публікація: БіС №2, 2001р.). З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН Б.2.4-3-95 Планування і забудова сільских поселень. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ від 27.01.1995р. №17. В позначенні ДБН шифр «Б.2.4» був встановлений за Класифікацією НД, що діяла до 01.01.1999р. , і відповідає комплексу «Б2.3». З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДБН Б.2.4-4-97 Планування і забудова сільских поселень. Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ від 25.03.1997р. №42. В позначенні ДБН шифр «Б.2.4» був встановлений за Класифікацією НД, що діяла до 01.01.1999, і відповідає комплексу «Б2.3». З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

 

Затверджено наказом МОЗ України від 19.06.96 №173, зареєстровані мін'юстом України від 24.07.96 №379/ 1404. Зміни: наказ МОЗ України від 2.07.2007 року N 362, наказ МОЗ України 31.08.2009 N 653, 18 травня 2018 року N 952

Закон України 1378-IV Про оцінку земель

 

Із змінами від 02.03.2015 року

Закон України 1674-III Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії Київміськбуд

 

Із змінами від 26.11.2015 року

Закон України 1699-III Про планування і забудову територій

 

Із змінами від 09.09.2010

Закон України 1808-IV Про державну експертизу землевпорядної документації

 

Із змінами від 02.06.2015 р.

Закон України 208/94-ВР Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

 

Із змінами від 17.01.2017 року

Закон України 2780-XII Про основи містобудування

 

Із змінами від 17.01.2017 року

Закон України 2807-IV Про благоустрій населених пунктів

 

Із змінами від 17.01.2017 року

Закон України 525-V Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

 

Із змінами від 16.10.2012 року

Закон України 687-XIV Про архітектурну діяльність

 

Із змінами від 13.04.2017 року

И 3220а-85 Инструкция о порядке деятельности органов и учреждений санэпидслужбы при осуществлении санитарного надзора за планировкой и застройкой населенных мест

 

Лист N 05.01.03 від 22.08.2006 р. Щодо питання надання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відведення земельних ділянок та стягнення плати за них

 

МОЗ України, Заступник головного державного санітарного лікаря України

Лист N 202 від 16.10.2002 р. Про впорядкування санітарно-гігієнічної експертизи земельних ділянок під будівництво і інші види землекористування

 

МОЗ України, ГДСЛ м. Києва

Лист N 6333 від 01.09.2003 р. Про відведення земельної ділянки для будівництва автомобільної мийки

 

МОЗ України, ГДСЛ м. Києва

МР 3184-84 Методические рекомендации по обеспечению инсоляции

 

МУ 1434а-76 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за разработкой и реализацией генеральных планов городов

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 17 декабря 1976 г. N 1434"а"-76

МУ 1891-78 Методические указания по осуществлению госсаннадзора за размещением стоянок, гаражей и предприятий техобслуживания легковых автомобилей

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 19 июня 1978 г. N 1891-78

МУ 2164-80 Методические указания по гигиеническому контролю за проектированием, строительством и эксплуатацией высших учебных заведений

 

МУ 2943-83 Методические указания по осуществлению госсаннадзора за планировкой сельских населенных пунктов

 

МУ 4954-89 Методические указания по предупредительному надзору за районной планировкой

 

Наказ N 129 від 04.09.2015 р. Про робочу групу з розробки концептуальних напрямів удосконалення системи санітарної охорони території

 

П 2.2.1.006-98 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст. Положення

 

Затверджено постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря України від 5 листопада 1998 р. N 6, погоджено листом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 5 листопада 1998 р. N 1/26-379

СП 3898-85 Санитарные правила к проектированию, строительству и эксплуатации труднодоступных гидрометеорологических станций системы Госкомгидромета