Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Методи контролю

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Руководство по совершенствованию метода санитарно-бактериологического контроля качества сточных вод

 

Утвержд.Начальником Главводоканала Мижилкомхоза РСФСР 30 декабря 1987 г.; СогласованоМинздравом РСФСР Письмо № 07/5-653 от 29 декабря 1986 г.

Порядок проведення лабораторної діагностики грипу методом полімеразної ланцюгової реакції

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 06 листопада 2015 року N 732, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2016 р. за N 117/28247

Інструкція з проведення лабораторної діагностики респіраторних захворювань та грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 06 листопада 2015 року N 732, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2016 р. за N 116/28246

Лабораторный контроль качества дезинфекционных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях. Методические указания

 

Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних показників. Акт відбору зразків продукції

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1280

Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю производства кондитерских изделий с кремом

 

МОЗ України, Головне санепідемуправління від 05.10.92

Положення з проведення контролю паперу (картону), призначеного для пакування сухих харчових продуктів за санітарно-гігієнічними показниками якості та безпечності

 

Наказ Державної акціонерної компанії "Укрресурси" від 16.08.1996 р. №78. Зареєстр. в Мінюсті України 22.08.1996 р. за N 469/1494

Порядок відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень

 

Сборник методов определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест

 

Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II

 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1984г. Включает методику определения содержания в почвах нефтепродуктов.

Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть I

 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1983г. Включает методики отбора проб почвы, методики определения в этих пробах хлорорганических и фосфорорганических пестицидов, гербицидов (2,4-Д-симтриазинов), валовых количеств металлов, форм соединений металлов, фторидов, методика определения рН почвы и выпадений.

Положення про проведення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.04.1999 р. N 91, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7.10.1999 р. за N 686/3979

Про затвердження методичних рекомендацій щодо виконання санітарно-гігієнічних вимог та проведення мікробіологічного контролю у виробництві нестерильних лікарських засобів

 

Наказ МОЗ України N 502 від 14.12.2001

Значення гігієнічних нормативів і регламенти безпечного використання хімічних речовин

 

Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 23.04.2015 р.

Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности

 

Утверждено Заместителем Начальника отдела пищевой промышленности Госагропрома СССР от 21.11.1988г.; согласовано Заместитель Главного государственного врача СССР (Письмо от 24.10.1988г.N 123-12/411-10)

Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности

 

Утверждено: зам. Начальника отдела по производству и переработке продукции животноводства от 28.12.1987г.; согласовано зам. Главного государственного санитарного врача 28.12.1987г. Термін дії подовжений до 01.01.2019 р.: наказ МінагрополітикиУкраїни від 11.04.2014 р. N 130

Инструкция по определению ниацина (витамина PP) в пищевых продуктах № 4401-87

 

Утвержд.Зам. начальника Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР от10.07.1987г. N 4401-87

Инструкция по определению тиамина (витамина B1) в пищевых продуктах № 4399-87

 

Утвержд.Зам. начальника Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР от 10.07.1987г. N 4399-87

Инструкция по определению рибофлавина (витамина B2) в пищевых продуктах № 4398-87

 

Утвержд.Зам. начальника Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР от 10.07.1987г. N 4398-87

Инструкция по определению витамина C в пищевых продуктах № 4387-87

 

Утвержд.Зам. начальника Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР от 10.07.1987г. N 4387-87

Инструкция по микробиологическому контролю быстрозамороженной плодоовощной продукции

 

Утверждено Начальником подотдела производства консервов и картофелепродуктов Госагропрома СССР 24.06.1986 г.; Согласовано Государственной инспекцией по заготовкам и качеству продукции Госагропрома СССР 24.06.1986 г.

Методические указания по санитарно-микробиологическому контролю черноморских мидий и устриц

 

Утверждено Зам. Министра рыбного хозяйства СССР 24.03.1983 г., Согласовано Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 21.03.1983 г.(письмо N 123-5/133"А"-12), Начальником Центральной санитарной инспекции 3.02.1983 г.

Методические указания по определению токсичности зерновых культур и продуктов их переработки, пораженных грибами рода фузариум секции Sporotrichiella

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 23 марта 1978 г. N 1829-78

Щодо доцільності погодження Міністерством проектів національних стандартів у галузі промисловості будівельних матеріалів, якими встановлюються методи випробувань та контролю лише за технічними показниками будівельних матеріалів

 

Лист Міністерства охорони здоров'я України від 14.05.2009р. N 05.03-11/16-665

Методические рекомендации к контролю питательных сред по биологическим показателям

 

Утверждены Начальником Главного управления карантинных инфекций МЗ СССР 19 февраля 1980 года

Положение о порядке учета, хранения, обращения, отпуска и пересылки культур бактерий, вирусов, риккетсий, грибов, простейших, микоплазм, бактерийных токсинов, ядов биологического происхождения

 

Утверждены заместителем Министра здравоохранения, Главным государственным санитарным врачом СССР 18 мая 1979 г.; * Извлечение

Методичні рекомендації з методів досліджень біологічної дії природних лікувальних ресурсів та преформованих лікувальних засобів: мінеральні природні лікувально-столові та лікувальні води, напої на їхній основі; штучно-мінералізовані води; пелоїди, розсоли, глини, воски та препарати на їхній основі

 

Затверджено Наказом МОЗ України від 28.09.2009р. №692

Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий - возбудителей внутрибольничных инфекций. Методические рекомендации

 

Утверждено Зам. министра 3 июня 1986 года, Согласовано Зам. начальника Главного управления научно-исследовательских институтов и координации научных исследований 2 июня 1980 года

Гігієнічний норматив "Параметри безпечності природної мінеральної води"

 

Затверджено постановою головного державного санітарного лікаря України від 30 січня 2010 року № 4

Санітарно-мікологічні дослідження питної води. Методичні рекомендації

 

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2010 N 226

Методические указания по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде

 

Утверждены Начальником Главного управления карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР 28 мая 1980 года

Методические рекомендации по санитарно-вирусологическому контролю объектов окружающей среды

 

Утверждено Начальником Главного Управления карантинных инфекций 7 апреля 1981 года; *Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа

Методика визначення бактерицидності рідких природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 25.08.2010 N 717

Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю мидий в районах их выращивания, на обрабатывающих предприятиях и по очистке мидий от бактериального загрязнения

 

Утверждено: Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 31 декабря 1987 года, Заместитель Министра рыбного хозяйства СССР 28 января 1987 года; Согласовано Начальник Центральной санитарной инспекции 27 января 1987 года

Параметри безпечності м'яса птиці

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 06.08.2013 N 695, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 р. за N 1364/23896

Методи виділення та ідентифікації сальмонел. Методичні рекомендації

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.05.2013 р. N 425

Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції. Методичні рекомендації

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 30.07.2013 р. N 662

Значення гігієнічних нормативів і регламенти безпечного використання хімічних речовин

 

Затверджено: Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 року

Значення гігієнічних нормативів і регламенти безпечного використання хімічних речовин

 

Затверджено: Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 13.01.2015 року

Значення гігієнічних нормативів і регламенти безпечного використання хімічних речовин

 

Затверджено: Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 16.06.2015 року

Положення про систему управління якістю досліджень в лабораторіях, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу

 

Затверджено: наказ МОЗ України 28.07.2016 № 786, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.10.2016 р. за № 1311/29441

Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю

 

Затверджено: Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 червня 2018 року N 289, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2018 р. за N 857/32309

Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 червня 2018 року N 288, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за N 1039/32491

MB 8.8.2.4-127-2006 Визначення та гігієнічна оцінка показників токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів. Методичні вказівки

 

наказ МОЗ України від 7.06.2006 р. N 369

ГН 4.4.2.-131-2006 Гігієнічні нормативи вмісту бактерій Listeria Monocytogenes у харчових продуктах та продовольчій сировині

 

Наказ МОЗ України 11.08.2006 №558

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

 

Изменения: 1989. Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

 

Изменения: 1988

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

 

Изменения: 1990. З 01.01.2017 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 146. Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р.

ГОСТ 12.1.031-81 ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения

 

Изменения: 1988. З 01.01.2016 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 146. Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р.

ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений

 

Відновлено дію з 26 січня 2018 року до 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 26 січня 2018 року N 23

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

 

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

 

З 01.01.2016 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 146. Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р. Термін скасування чинності в Україні перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ № 493 від 28.12.2017 р.

ГОСТ 12.2.028-84 ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик

 

Изменения: 1989, 1991. З 01.01.2018 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12.2.030-2000 ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний.

 

Госстандарт СССР

ГОСТ 12.2.030-83 ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы контроля

 

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах Технические требования

 

З 01.01.2018 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12.4.077-79 ССБТ. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12.4.095-80 Машины сельскохозяйственные самоходные. Методы определения вибрационных и шумовых характеристик

 

Госстандарт СССР. З 01.01.2018 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12250-88 Консервы рыборастительные в масле. Технические условия

 

ГОСТ 13686-68 Кета семужного посола. Технические условия

 

ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188. Термін скасування чинності в Україні перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 13.12.2017 р. № 412

ГОСТ 17187-81 ( СТ СЭВ 1351-78 ) Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний

 

Госстандарт СССР, постановление от 30.12.1981 г. № 5787. Термін скасування чинності перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.12.2017 р. № 418

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка

 

Термін скасування чинності в Україні ГОСТ 18164-72 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 10.11.2017 року N 363

ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов

 

Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р.

ГОСТ 23941-2002 Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования. Межгосударственный стандарт

 

ГОСТ 26490-85 Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО

 

Скасовується з 01.01.2019 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 27 березня 2017 р. № 55. Зі скасуванням ГОСТ 26490-85, чинний буде ДСТУ 8347:2015

ГОСТ 26824-86 Здания и сооружения. Методы измерения яркости

 

Скасовується з 01.12.2012р. згідно наказу Мінрегіону України від 30.12.2011р. №427

ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности показателей состава и свойств. Межгосударственный стандарт

 

ГОСТ 28283-89 Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса

 

ГОСТ 29128-91 Продукты мясные. Методы и определения по органолептической оценке качества

 

ГОСТ 30255-95 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения формальдегида и других летучих химических веществ в климатических камерах

 

Принят межгосударственным советом по Стандартизаци, метрологии и сертификации, протокол № 7 от 26.04.1995 г.

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия

 

Изменение 3 введено с 01.01.89. Срок действия продлен до 01.01.94 Основание ИУС 1988 №10 с.14

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

 

Термін скасування чинності в Україні ГОСТ 4011-72 перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 10.11.2017 року N 363

ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости