Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Дезінфекція

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Инструкция по дезинфекции и дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в паровоздушноформалиновых, паровых и комбинированных дезинфекционных камерах и дезинсекции этих объектов в воздушных дезинсекционных камерах

 

Утв. Главным государственным санитарным врачом СССР ОТ 29.08.77

Про порядок розробки, впровадження та застосування дезінфекційних засобів

 

Наказ МОЗ №75 від 9.04.1993 р., Зареєстр. в Мінюсті України 28.05.1993 р. за N 58. Із змінами, наказ МОЗ №98 від 24.04.99

Застосування засобу “Неохлор” з метою дезинфекції криниць. Методичні вказівки

 

Затвердж. Головний державний санітарний лікар України №1-03.44 від 11.07.2000 р.

Инструкция по дезинфекции белья в механических прачечных при больницах

 

Утвержд. Зам. начальника Главного санитарно-эпидемиологического управления МЗ СССР № 871-70 от 7.10.1970 г.

Методичні вказівки щодо застосування засобу “Септодор-Форте” з метою дезинфекції та передстерилізаційного очищення

 

Затвердж. Заст. Головного державного санітарного лікаря України №0246-01 від 2001р.

Інструкція з роведення санітарної обробки - дезінфекції, дезінсекції та дератизації об'єктів птахівництва

 

Затверджено: наказ Державного департаменту ветеринарної медицини, Мінагрополітики України 20.06.2007 N 69, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.07.2007 р. за N 813/14080. Зміни: наказ Мінагропрод 13.04.2016 р. N 156

Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури. Методичні рекомендації

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров’я України 12.03.2010 № 221

Державний реєстр дезінфекційних засобів 2012 року станом на 23.01.2012 р

 

ДСанПіН Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 11.08.2014 р. № 552, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 р. за N 1067/25844

ДСТУ 4655:2006 Яйця інкубаційні. Технологія передінкубаційного оброблення. Основні параметри

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 1 серпня 2006 р. № 227

ДСТУ 8020:2015 Приміщення тваринницькі. Методи визначання ефективності дезінфекції

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61

ДСТУ EN 1040:2004 Засоби хімічні дезинфікувальні і антисептичні. Основна бектерицидна активність. Метод випробування та вимоги (стадія 1) (EN 1040:1997, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 102

ДСТУ EN 1275:2004 Засоби хімічні дезинфікувальні і антисептичні. Основна фунгіцидна активність. Метод випробування та вимоги (стадія 1) (EN 1275:1997, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 102

Лист N 6988 від 08.09.2011 р. Щодо регламенту проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних робіт

 

МР 9.9.1.9.4.1-144-2007 Організація, проведення епідеміологічного нагляду та дезінфекційних заходів у протитуберкульозних закладах і вогнищах туберкульозу. Методичні рекомендації

 

наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. N 250

МУ 1359-75 Методические указания по применению хлорамина для дезинфекционных целей

 

Утвержд.Начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления МОЗ СССР N 1359-75 от 21.10.1975г.

МУ 1360-75 Методические указания по применению хлорной извести для целей дезинфекции

 

Утвержд.Начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления МОЗ СССР N 1360-75 от 21.10.1975г.

МУ 15-6/12 Методические указания по организации и проведению дезинфекции при кишечных инфекциях бактериальной этиологии

 

Утвержд. Зам. начальника Главного эпидемиологического управления Минздрава СССР N 15-6/12 от 18.04.1989г.

МУ 28-6/23 Методические указания по применению нейтрального гипохлорита кальция для целей дезинфекции

 

Утверждено Начальником Главного управления карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР 10 ноября 1988 г. N 28-6/23

ОСТ 42-21-2-85 Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы

 

Утвержден Приказом Министерства здравоохранения СССР N 770 от 10.06.85 г. З 01.09.2016 р. заміняється на ДСанПіН "Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я", затверджений наказ МОЗ України 11.08.2014 р. N 552