Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Комунальна гігієна

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

 

Затверд, наказом Держбуду від 05.12.2000 №273, зареєстр, мін'юстом від 25.12.2000 за №945/ 5166. Опубліковано - БіС №2, 2001р.

Методика розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров’я України 29.11.2013 № 1040, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2130/24662

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1116

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465. Із змінами: постанова КМУ від 07.08. 2013 р. N 748

Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів

 

наказ Мінбуду України від 11.12.2006 р. N 407

Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 

Затверджено: постанова КМУ від 15.06.2006 р. N 833. Із змінами від 10.03.2017 р., постанова від 6 березня 2019 р. N 168

Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів

 

Пост. КМУ від 8.04.1999 р. N 559, Із змін, внес. згідно з Постан. КМ N 1789 від 28.12.2001

Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України

 

Затв. Наказ Держбуду України 19.02. 2002 р. №37, Зареєстр. Мінюст 26.04.2002 р. за № 403/6691. Правила скасовуються через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Правила побутового обслуговування населення

 

Затверджено: постанова КМУ від 16.05.1994 р. N 313. Із змінами: постанова КМУ N 955 від 25.12.2013 р.

Зразок санітарно-технічного паспорта полігона твердих побутових відходів

 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 5.04.2007 р. N 120

Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг

 

Наказ Державної туристичної адміністрації України 16.03.2004 N 19, Зареєстр. Мінюст. України 2.04.2004 р. за N 413/9012

Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 09.03.2006 N 108, зареєстровано Мінюст України 29.03.2006 р. за N 341/12215 Зміни: наказ N 348 від 30.10.2014 р., 04 квітня 2018 року N 108

Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

 

Постанова КМУ від 17.08.1996 р. N 1147. Із змінами від 16.09.2015 р., від 18 грудня 2018 р. N 1131

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

 

наказ Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. N 104; Зареєстр. Мінюст України 8.11.2007 р. за N 1257/14524

Положення про державну систему моніторингу довкілля

 

Затверджено: Постанова КМУ від 30.03.98 р. № 391. Із змінами: постанова КМУ N 1763 від 24.09.99 р., N 528 від 16.05.2001 р., N 717 від 15.05.2003 р., N 792 від 21.06.2004 р., N 754 від 25.05.2006 р., N 911 від 31.08.2011 р., N 657 від 18.07.2012, N 930 від 10 жовтня 2012 р., від 17.10.2012 р. N 991, від 29.05.2013 р. N 380, від 07.08. 2013 р. N 748, N 379 від 27.05.2015 р.

Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків"

 

Постанова КМУ від 11.10.2002 р. №1521, редакцiя вiд 25.12.2013 р.

Інфекційний контроль у стоматології. Методичні рекомендації

 

Протокол №3 від 17 листопада 2003 р.

Санітарні правила в лісах України

 

Затверджено: постанова КМУ від 27.07.1995 р. N 555. Із змінами: постанова КМУ від 07.08.2013 р. N 748, від 23.03.2016 р. N 213, від 26.10.2016 р. N 756

Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 27.06.2006 N 309; Зареєстр. в Мінюст України 1.08.2006 р. за N 912/12786

Інструкція щодо застосування норм природного убутку медикаментів та вати в аптеках

 

наказ МОЗ СРСР від 10.02.1977 р. N 112

Лабораторный контроль качества дезинфекционных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях. Методические указания

 

Типове положення про структуру управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами

 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 1.02.2007 р. N 31

Типові нормативи оснащення центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та харчування осіб, які перебувають у ньому

 

Затв. наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 20 грудня 2006 р. N 4273 Про затвердження Типових нормативів оснащення центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та харчування осіб, які перебувають у ньому; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2007 р. за N 24/13291

Типове положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

Постан. Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 148 Про затвердження Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року N 1620

Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України

 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року N 7 Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України

Методика розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами

 

Затв. наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 р. N 8 Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами

Правила виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки (назва в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.07.2005 р. N 361)

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15 грудня 2004 року N 626 Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2004 р. за N 1606/10205; Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 361, від 5 лютого 2007 року N 53, від 01.12.2011 року N 832

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 р. N 486. Із змінами: Постанова КМУ N 72 від 24.01.2002, від 15.02.2012 р. N 214, від 17.10.2012 р. N 991, від 07.08 2013 р. N 748, від 06.12.2017 р. N 949

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 321. Із змінами: постанова КМУ від 17.10.2012 р. N 991, N 1203 від 19.11.2012, N 1173 від 16.12.2015, від 13.12.2017 р. N 1091

Гигиеническая оценка сельского жилища. Методические рекомендации

 

Министерство здравоохранения УССР, 28.12.84г.

Про затвердження Списків гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі населених місць: Список 1 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони"; Список 1 "Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони"; Список 1 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населення місць"; Список 1 "Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населення місць"

 

* без списків; наказ МОЗ від 15.01.1997 №8

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ: Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць"; Список 1 "Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування"

 

МОЗ наказ від 21.11.97 №336

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами

 

наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.1994 р. N 116

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується

 

Затверджено: постанова КМУ від 11.09.1996 р. N 1100. Із змінами: постанова КМУ N 72 від 24.01.2002 р., від 17.10.2012 р. N 991, від 13.12.2017 р. N 1091

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню

 

Порядок поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, Опис зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

 

Затверджено постановою КМУ від 17 грудня 2003 р. N 1963

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 303

Правила проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів

 

Наказ МОЗ 08.07.2004 N 349. Зареєстр в Мінюсті України 23.07.2004 р. за N 916/9515; Станом на 05.02.2007

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

 

Затв. Наказ Мінекономіки та з питань євроінтеграції України 11.03.2004 N 98. Зареєстровано в Мінюсті України 29.03.2004 р. за N 379/8978

Правила торгівлі на ринках

 

Затв.Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податковоїадміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України 26.02.02 N 57/188/84/105, Зареєстровано в Мінюсті України 22.03 2002 р. за N 288/6576. Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003, N 298/778/413/269 від 22.09.2005.

Правила фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї

 

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів

 

Затверджено: постанова КМУ від 18.12.1998 р. N 2024. Із змінами: постанова КМ №717 від 15.05.2003 р., від 10.10.2012 р. N 930, N 379 від 27.05.2015

Правила охраны поверхностных вод

 

Утверждено Госкомприроды СССР от 21.02.1991 г. Термін дії продовжений до 31.12.2012 року: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18.12.2007 року N 635

Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах

 

Тимчасові максимально допустимі рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах

 

Наказ МОЗ України від 15.07.1997 р. N 213

Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II

 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1984г. Включает методику определения содержания в почвах нефтепродуктов.

Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть I

 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1983г. Включает методики отбора проб почвы, методики определения в этих пробах хлорорганических и фосфорорганических пестицидов, гербицидов (2,4-Д-симтриазинов), валовых количеств металлов, форм соединений металлов, фторидов, методика определения рН почвы и выпадений.

Інструкція про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі

 

Наказ МОЗ України 30.10.2001 N 436. Зареєстровано в Мінюст України 05.02.2002 р. за N 107/6395. Із змін. згідно наказу МОЗ №24 від 19.01.2004р.

Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі

 

Затв. наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 N 369. Зареєстр. в Мінюсті України 23.07.1996 р. за N 372/1397. Із змін. згідно Наказ МЗЕЗторгу N 402 від 07.07.98, Наказ Мінекономіки N 259 від 29.08.2005; Станом на 25.01.2008

Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. N 343. Із змінами: постанова КМУ N 1763 від 24.09.99 р., N 657 від 18.07.2012 р., від 29.05.2013 р. N 380, від 07.08. 2013 р. N 748

Методичні вказівки для медичних працівників кабінетів щеплень (пунктів), виїзних (тимчасових) і мобільних бригад

 

Міністерство охорони здоров'я України, Наказ від 18 квітня 2008 року N 212; Про затвердження Методичних вказівок для медичних працівників кабінетів (пунктів) щеплень, виїзних (тимчасових) та мобільних бригад

Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні

 

Наказ МОЗ України № 434 від 29.11.2002.

Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 - 22 кгц

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 10.06.1982 г. N 2550-82

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць: Список № 4 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі населених місць; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

 

Наказ МОЗ України №30 від 23.02.2000р.

Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу

 

Затверджено: Наказ Мінагрополітики України 22.12.2005 N 731, зареєстровано в Мінюсті України 24.1.2006 р. за N 62/11936. Мінагрополітики України, Головна державна інспекція з карантину рослин України - лист 01.06.2006 № 1193-03-9 на №18/18-499 від 22.05.06 Із змінами: наказ Мінагрополітики від 22.05.2013 р. N 318, від 06.02.2017 р. N 44

Фітосанітарні вимоги

 

Укрголовдержкарантин 22.07.2004, розпорядж. N 3

Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України 15.05.2006 N 275, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.05.2006 р.за N 642/12516

Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я

 

Наказ МОЗ України 25.05.2006 N 319, Зареєстр. в Мінюсті України 9.06.2006 р. за N 696/12570; Із змінами від 28.08.2006р.

Методика визначення нормативів питного водопостачання населення

 

Затв. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 27.09.2005 N 148, Зареєстр. в Мінюсті України 17.10. 2005 р. за N 1210/11490

Обгрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Методичні вказівки

 

Наказ МОЗ України від 07.10. 2004 р.№485

Порядок відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів

 

Затв. Наказ МОЗ України 19.07.2005 N 360; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за N 783/11063; Редакція станом на 30.01.2007

Методичні рекомендації з організації проведення державної акредитації аптечних закладів України

 

Затв. заст. Міністра охорони здоров'я 20.10.1999 р.

Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення та фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення

 

Наказ МОЗ України від 31.12.1996 р. N 395

Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів , визначення методів їх використання

 

Наказ МОЗ України 02.06. 2003 № 243

Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обгрунтуванні безпечних обсягів викидів. Методичні вказівки

 

Наказ МОЗ від 28.04.2004 №226

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч

 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1985

Водний кодекс України

 

Із змінами вiд 04.10.2016 року

Житловий Кодекс Української РСР

 

Із змінами від12.02.2015 року

Земельний кодекс України

 

Із змінами від 06.12.2016 року

Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право)

 

Верховний Суд України від 26.05.2001

Практика розгляду судами земельних спорів

 

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ

 

Пленум Верховного Суду України 16.04.2004 пост. N 7

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів

 

Затверджено: постанова КМУ від 01.11.1999 р. N 2034. Із змінами: від 07.08. 2013 р. N 748

Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

 

Затверджено: постанова КМУ від 21.07.2005 р. N 630. Зі змінами: постанова КМУ від N 1268 від 31.10.2007, N 933 від 03.09.2009, N 151 від 17.02.2010, N 1135 від 31.10.2011, N 1037 від 30.10.2015, від 26.10.2016 р. N 892, від 16.03.2017 р. N 156, від 18.08.2017 р. N 633

Порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги

 

Затверджено: постанова КМУ від 28.04.2000 р. N 728. Із змінами: постанова КМУ N 747 від 13.08.2012 р., N 259 від 01.04.2013 р.