Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Гігієна

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

 

Затверд, наказом Держбуду від 05.12.2000 №273, зареєстр, мін'юстом від 25.12.2000 за №945/ 5166. Опубліковано - БіС №2, 2001р.

Про заборону ввезення, реалізації, обігу та використання продукції

 

Постанова першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 12.01.2009р. N 2

Методичні рекомендації для лікарів загальної практики - сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14.01.2013 N 16

Методика розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров’я України 29.11.2013 № 1040, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2130/24662

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1116

Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони

 

Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.

Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування

 

Затв.Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 03.01.2003 №2

Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування

 

Затв. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 24.07.2002 р. № 219, Зареєстр в Мінюсті України 20.08.2002 р. за № 680/6968;Зміни: Мінекономіки України, наказ 17.05.2006 N 170; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 р. за N 624/12498;

Нормы оснащения предприятий общественного питания посудой, столовыми приборами, мебелью и кухонным инвентарем

 

Министерство торговли СССР Приказ №38, 9.02.1973 г.

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Затверджено: Мінпраці постанова№ 41 від 01.09.1992 р.

Правила медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України. /Звід авіаційних правил України. АПУ 1. Авіаційний персонал. Сертифікація персоналу/

 

Наказ Міністерства транспорту України від 12.02.1997 року N 50, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.07.1997 р. за N 253/2057

Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю

 

Затверджено: наказ Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. №644, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 р. за № 873/5094. Із змінами: Наказ Міністерства інфраструктури N 138 від 08.06.2011 р.

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465. Із змінами: постанова КМУ від 07.08. 2013 р. N 748

Державні санітарні норми та правила. Транспортування продовольчої продукції

 

Затв.МОЗ України Наказ № 239 14.05.2004, Зареєстр. в мінюсті України 31.08.2004 р. за № 1072/9671

Перелік професійних захворювань

 

Затверджено: постанова КМУ від 08.11.2000 р. № 1662. Зміни: постанова КМУ № 294 від 26.04.2017 р.

Перечень химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный Министерством здравоохранения СССР 4 ноября 1987 г. № 4430-87

 

утв. Министерством здравоохранения СССР 4.11.1987 г. № 4430-87*

Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів

 

наказ Мінбуду України від 11.12.2006 р. N 407

Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 

Затверджено: постанова КМУ від 15.06.2006 р. N 833. Із змінами від 10.03.2017 р., постанова від 6 березня 2019 р. N 168

Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів

 

Пост. КМУ від 8.04.1999 р. N 559, Із змін, внес. згідно з Постан. КМ N 1789 від 28.12.2001

Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України

 

Затв. Наказ Держбуду України 19.02. 2002 р. №37, Зареєстр. Мінюст 26.04.2002 р. за № 403/6691. Правила скасовуються через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Правила побутового обслуговування населення

 

Затверджено: постанова КМУ від 16.05.1994 р. N 313. Із змінами: постанова КМУ N 955 від 25.12.2013 р.

Методические указания по комплексной гигиенической оценке металлорежущих станков

 

Методические рекомендации по профилактике профессиональной патологии в производстве эпоксидных соединений и пластмасс на их основе

 

Профилактика заболеваний рабочих производства твердых сплавов на основе вольфрама и кобальта. Методические рекомендации

 

Оздоровление условий труда рабочих, обслуживающих оборудование, излучающее электромагнитную энергию инфранизкой и очень низкой частоты. Методические рекомендации

 

Методические рекомендации по оздоровлению условий труда женщин, занятых в промышленности

 

Охрана здоровья беременных женщин, занятых в животноводстве. Методические рекомендации

 

Вопросы диспансеризации и совершенствования медико-социальной помощи рабочим шумных производств. Методические рекомендации

 

Методы выявления повышенной чувствительности к производственному шуму и общей низкочастотной вибрации. Методические рекомендации

 

Организация работы по борьбе с производственным шумом и вибрацией. Методические рекомендации

 

Оздоровление условий труда операторов автоматических линий литейных и механических цехов машиностроения. Методические рекомендации

 

Методические рекомендации по диагностике и профилактике профессиональных заболеваний у электросварщиков

 

Методические рекомендации по профилактике заболеваний у рабочих при новых методах сварки и наплавки с использованием новых сварочных материалов

 

Рационализация труда женщин в машиностроительной промышленности. Методические рекомендации

 

Методические рекомендации. Предупредительный санитарный надзор за соответствием современным гигиеническим требованиям шумовых характиристик в нормативно-технической документации на новые виды машин и оборудование

 

Організация і здійснення держсанепіднагляду за використанням пестицидів

 

Про здійснення саннагляду за пестицидами…

 

Доповнення №22 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №35 Головдержсанлікар України 1.12.04р

Доповнення №22 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №37 Головдержсанлікар України 17.12.04р

Доповнення №2 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №144 Головдержсанлікар України 17.12.01р

Доповнення №3 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №6 Головдержсанлікар України 22.02.02р

Доповнення №4 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №7 Головдержсанлікар України 28.02.02р

Доповнення №19 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №13 Головдержсанлікар України 15.04.04р

Доповнення №27 до Переліку санітарно-гігієнічних норм Допустимі рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, грунтів (постан. №15 Головдержсанлікар 10.6.95)

 

МОЗ, постан. №127 Головдержсанлікар України 2.04.01р

Методичні рекомендації по організації проведення робіт по очищенню об'єктів, забрудненими непридатними та забороненими до використання пестицидами

 

Доповнення №32 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №35 Головдержсанлікар України 20.09.06р

Доповнення №23 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №38 Головдержсанлікар України 21.12.04р

Доповнення №29 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №7 Головдержсанлікар України 9.02.06р

Доповнення №30 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №15 Головдержсанлікар України 19.04.06р

Доповнення №16 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №36 Головдержсанлікар України 22.12.03р

Доповнення №17 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №1 Головдержсанлікар України 26.01.04р

Тимчасові методичні рекомендації для установ міського територіального медичного обєднання "Санепідслужба" по здійсненню днржавного санітарного нагляду за умовами зберігання, транспортування та застосування пестицидів у місті Києві

 

Київська СЕС, 1999

Доповнення №13 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №23 Головдержсанлікар України 7.07.03р

Асортимент засобів захисту рослин на 2002 рік

 

Постан. №5.10/0038-145/165 Головдержсанлікар України 8.05.02р

Технічний регламент безпечності іграшок

 

Затверджено: постанова КМУ N 515 від 11.07.2013 р.

Доповнення №8 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №44 Головдержсанлікар України 29.12.02р

Доповнення №7 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №40 Головдержсанлікар України 13.12.02р

Доповнення №6 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №24 Головдержсанлікар України 4.07.02р

Доповнення №9 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

 

МОЗ, постан. №8 Головдержсанлікар України 11.02.03р

Порядок забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей

 

Постанова КМУ від 19.02.1996 р. N 228. Зі змінами: постанова КМУ N 769 від 16.06.2004 р., постанова КМУ N 853 від 10.08.2011 р.

Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

 

Постанова КМУ від 04.03.1996 р. N 295. Зі змінами: постанова КМУ N 769 від 16.06.2004, N 1048 від 12.10.2011, від 22.04.2015 р. N 249, від 02.09.2015 р. N 756, від 23 січня 2019 р. N 128

Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за використанням пестицидів і агрохімікатів

 

ДСЕС України, постан. №43 Головдержсанлікар України 10.08.2000р

Про заборону продажу та застосування бітумних та бітумно-каучукавих мастик на території міста Києва без гігієнічних висновків МОЗ України з метою запобігання отруєнь серед населення та працівників

 

ДСЕС України, постан. №26 Головдержсанлікар України 17.08.2000р, зареєстр. Мінюст 4.09.2000 №34/210

Единые требования к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда - ЕТ-ІV

 

Минтракторного и сельхоз машиностроения СССР 31.12.1975, IV издание

Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг

 

Наказ Державної туристичної адміністрації України 16.03.2004 N 19, Зареєстр. Мінюст. України 2.04.2004 р. за N 413/9012

Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 09.03.2006 N 108, зареєстровано Мінюст України 29.03.2006 р. за N 341/12215 Зміни: наказ N 348 від 30.10.2014 р., 04 квітня 2018 року N 108

Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

 

Постанова КМУ від 17.08.1996 р. N 1147. Із змінами від 16.09.2015 р., від 18 грудня 2018 р. N 1131

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

 

наказ Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. N 104; Зареєстр. Мінюст України 8.11.2007 р. за N 1257/14524

Порядок ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 січня 2008 року N 25 Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2008 р. за N 87/14778

Порядок розрахунку нормативів харчування у державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах. Методичні рекомендації

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2012 р. N 1069

Положення про державну систему моніторингу довкілля

 

Затверджено: Постанова КМУ від 30.03.98 р. № 391. Із змінами: постанова КМУ N 1763 від 24.09.99 р., N 528 від 16.05.2001 р., N 717 від 15.05.2003 р., N 792 від 21.06.2004 р., N 754 від 25.05.2006 р., N 911 від 31.08.2011 р., N 657 від 18.07.2012, N 930 від 10 жовтня 2012 р., від 17.10.2012 р. N 991, від 29.05.2013 р. N 380, від 07.08. 2013 р. N 748, N 379 від 27.05.2015 р.

Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків"

 

Постанова КМУ від 11.10.2002 р. №1521, редакцiя вiд 25.12.2013 р.

Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 208

Державні санітарні правила для підприємств хлібопекарської промисловості

 

Статус: Проект; МОЗ України, 2006р.

Гигиенические требования к организации основных кабинетов межшкольных учебно-производственных конбинатов. Методические рекомендации

 

МЗ УССР, 1987