Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Джерела іонізуючого випромінювання в народному господарстві

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції

 

Затв. наказ Державної акціонерної компанії "Укрресурси" від 04.10.95 р. N 81, Зареєстр. в Мінюст України 30.10.1995 р. за N 392/928

Методические рекомендации по обнаружению и ликвидации радиоактивных загрязнений

 

Утверждены Заместителем Министра здравоохранения РСФСР 13 марта 1981 года; Согласованы Заместителем начальника Главного Управления научно-исследовательских институтов и координации научных исследований 13 марта 1981 года

ГН 6.6.1-120-2005 Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини

 

Наказ МОЗ України 31.10.2005 N 573; Зареєстр. в Мінюст України 16.11.2005 р. за N 1384/11664

Закон України 2064-III Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

 

Із змінами від 23.12.2015 р.

МВ 6.6.1.6.4.6.5-92-2002 Порядок встановлення допустимих рівнів скидів і викидів АЕС України (Радіаційно-гігієнічні регламенти і групи). Державні методичні вказівки

 

Затверджено постановою головного державного санітарного лікаря України від 23.07.2002 р. № 29

МР 6.6.1.6.2-160-2007 Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві. Методичні рекомендації

 

Затверджено наказом МОЗ України № 883 від 29.12.2007 Про затвердження методичних рекомендацій "Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві"

Наказ N 1059 від 02.12.2010 р. Про підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду за джерелами неіонізуючого випромінювання

 

СП 1136-73 Санитарные правила работы с закрытыми радиоизотопными источниками ионизирующих излучений при радиометрических испытаниях разрезов буровых скважин

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила роботи з закритими радіоізотопними джерелами іонізуючих випромінювань при радіометричних дослідженнях розрізів бурових свердловин»

СП 1138-73 Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных бета-установок

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила будови і експлуатації потужних ізотопних бета-установок»

СП 1170-74 Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма-установок

 

Утверждено: Заместитель Главного государственного санитарного врача Союза ССР 30 июля 1974 г. N 1170-74. * Рисунки не приводятся

СП 1171-74 Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии

 

мінохорони здоров'я СРСР 1974.

СП 1946-78 Санитарные правила устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов

 

мінохорони здоров'я СРСР 1978.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила будови і експлуатації радіоізотопних приладів»

СП 2191-80 Санитарные правила при проведении рентгеновской дефектоскопии

 

Мінохорони здоров'я СРСР 1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила при проведенні рентгенівської дефектоскопії» .

СП 4240а-86 Санитарные правила работы со скважинными генераторами нейтронов

 

Утверждено: Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 31.12.1986 г. N 4240а-86. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила роботи з бурильними генераторами нейтронів»

СП 86-118 Санитарные правила эксплуатации урановых рудников

 

мінохорони здоров'я СРСР 1986В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила експлуатації уранових копалень»