Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Іонізуюче випромінювання, радіаційна безпека

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Рекомендовані граничні рівні індивідуальних ефективних доз опромінення пацієнтів при проведенні рентгено- та радіонуклідної діагностики

 

№7.01/140

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу

 

Постан. ВР №3182-XII від 05.05.93

Про втрату чинності Наказ МОЗ України №68 від14.04.95

 

Наказ МОЗ України №831 від 15.12.06

Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення

 

Затвердж. Наказом МОЗ, МНС України 04.04.2008р. N 179/276; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 р. за N 754/15445

MB 6.6.1.6.4.6.5-92-2002 Порядок установления допустимых уровней сбросов и выбросов АЭС Украины (радиационно-гигиенические регламенты I группы). Методические указания

 

Міністерство охорони здоров'я України, Державна санітарно-епідеміологічна служба, Головний державний санітарний лікар України, постанова №29 від 23.07.2002 р.

ГН 6.6.1.076-01 Основні контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження

 

Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України ; Узгоджено Рішення Державного департаменту АЗВіЗБ(О)В МНС України від 05.06.2001р. лист № 17/04-7630

ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи

 

Затв. наказ МОЗ України від 03.05.2006 N 256, Зареєст. Мінюст України 17.07.2006 р.за N 845/12719

ГОСТ Р 8.594-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Положения

 

В Україні не діє, наведений для довідки

ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи

 

Затв. наказ МОЗ України від 19.08.97 № 255, Ведено в дію з 01.01.98 Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.11.97 № 61. Замість ВДУ-91 "Временные допустимые уровнеи содержания радионуклидов цезия-137, 134 и стронция-90 в продуктах питания и питьевой воде"

ДСЕПіН 6.6.1.- 079/211.3.9-001-02 Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом

 

Затеверджено Постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 17 січня 2002 р. № 145; Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 р. № 89

ДСТУ ISO 28218:2013 Захист від радіації. Критерії проведення радіобіологічного аналізування (ISO 28218:2010, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424

Закон України 15/98-ВР Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань

 

Із змінами від 05.09.2013 р.

І 7.05.527 Розрахунок та облік індивідуальної ефективної дози опромінення пацієнта від радіонуклідних діагностичних процедур. Відомча інструкція

 

МВ 6.6.1.2.6.-136-2007 Радіаційно-гігієнічне регламентування проведення робіт на об’єктах ліквідованого Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ). Методичні вказівки

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.01.2007 р. № 3

МВ 6.6.1.6.4.6.5-92-2002 Порядок встановлення допустимих рівнів скидів і викидів АЕС України (Радіаційно-гігієнічні регламенти і групи). Державні методичні вказівки

 

Затверджено постановою головного державного санітарного лікаря України від 23.07.2002 р. № 29

НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України

 

Затверджено: Міністерство охорони здоров'я України, наказ від 14.07.1997 р. № 208. Введені в дію Постановою Головного державною санітарного лікаря України Першого заступника міністра охорони здоров'я України від 01.12.1997 р. № 62 З доповненням: ДГН 6.6.1- 6.5.061-2000 Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)

ОСП-72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений

 

МЗ СССР, Главный государственный санитарный врач СССР 26.08.1987 г. N 4422-87

СП 5193-90 Положение о службе радиационной безопасности учреждения (типовое)

 

МОЗ України 1984 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про службу радіаційної безпеки міністерства, відомства №»