Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Радіаційна гігієна

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах

 

Затв. наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 29.05.2007 р. N 81; Зареєстр. в Мінюст України 11.06.2007 р. за N 605/13872

Положення про перевезення радіоактивних речовин медичного призначення на цивільних повітряних судах України (тимчасове)

 

Затв. наказ Мінтранспорту України від 31.05.1994 р. N 269; Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 9 лютого 2010 року N 67 Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 31.05.94 N 269. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 2010 р. за N 226/17521;

Інструкція по перевезенню радіоактивних речовин медичного призначення залізницями України у багажних вагонах (тимчасова)

 

Наказ Мінтранс України N 269 від 31.05.94; Зареєстровано в Мінюст України 31.08.1994 р. за N 208/418; Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 9 лютого 2010 року N 67 Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 31.05.94 N 269. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 2010 р. за N 226/17521;

Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоров'я України 31 серпня 2017 року N 316/998 з ареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2017 р. за N 1362/31230

Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях

 

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 7 грудня 2007 року N 169 Про затвердження Вимог та правил довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 р. за N 149/14840

Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373. Із змінами: Постановою КМУ N 1196 від 03.10.2007 р., N 437 від 13.07.2016 р.

Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції

 

Затв. наказ Державної акціонерної компанії "Укрресурси" від 04.10.95 р. N 81, Зареєстр. в Мінюст України 30.10.1995 р. за N 392/928

Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України

 

Постанова КМУ від 29.11.1997 р. N 1332

Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорій

 

Пост. КМУ від 26.04.2003 р. N 625

Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення та в зонах надзвичайних екологічних ситуацій

 

Постанова КМУ від 16.01.1996 р. N 92. Із змінами: постанова КМУ N 769 від 16.06.2004 року

Рекомендовані граничні рівні індивідуальних ефективних доз опромінення пацієнтів при проведенні рентгено- та радіонуклідної діагностики

 

№7.01/140

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу

 

Постан. ВР №3182-XII від 05.05.93

Комплексна програма здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної безпеки України, радіаційного моніторингу довкілля установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України із залученням науково-дослідних інститутів АМН України на 2006-2010 роки

 

Наказ МОЗ України 20.03.2006 N 137

Про втрату чинності Наказ МОЗ України №68 від14.04.95

 

Наказ МОЗ України №831 від 15.12.06

Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоров'я України 07.11.2011 р. N 153/766, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2011 р. за N 1343/20081

Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення

 

Затвердж. Наказом МОЗ, МНС України 04.04.2008р. N 179/276; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 р. за N 754/15445

Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю

 

Затвердж. Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17.11.97р. N 183/331; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.12.1997р. за N 583/2387

Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений. Методические рекомендации

 

Утверждены Заместителем министра 20 сентября 1983 года; Согласованы Заместителем начальника Главного управления научно-исследовательских институтов и координации научных исследований 16 сентября 1983 года

Методические рекомендации по обнаружению и ликвидации радиоактивных загрязнений

 

Утверждены Заместителем Министра здравоохранения РСФСР 13 марта 1981 года; Согласованы Заместителем начальника Главного Управления научно-исследовательских институтов и координации научных исследований 13 марта 1981 года

Методичні рекомендації з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів

 

Затверджені: наказ МОЗ України від 27.05.2011 р. N 322 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів

Положення про контроль та облік доз при проведенні рентгенорадіологічних процедур

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.07.2001 р. N 295

Загальні положеняя безпеки ядерної підкритичної установки

 

Затверджено: Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.03.2012 р. N 56, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за N 640/20953

Вимоги до контейнерів для зберігання високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-440

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 04.07.2012 № 485, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 р. за № 1290/21602

Загальні правила безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоров'я України 16 лютого 2017 року N 51/151, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2017 р. за N 636/30504

Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 01 серпня 2017 року N 279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 р. за N 1045/30913

MB 6.6.1.6.4.6.5-92-2002 Порядок установления допустимых уровней сбросов и выбросов АЭС Украины (радиационно-гигиенические регламенты I группы). Методические указания

 

Міністерство охорони здоров'я України, Державна санітарно-епідеміологічна служба, Головний державний санітарний лікар України, постанова №29 від 23.07.2002 р.

ВНРЗ-90 Временные нормативы радиоактивного загрязнения кожи человека и поверхностей различных объектов в населенных пунктах контролируемых районов РСФСР, УССР, БССР, устанавливаемые в связи с аварией на ЧАЭС на период до декабря 1993 года

 

мінохорони здоров'я СРСР 1990.

ГН 6.6.1-120-2005 Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини

 

Наказ МОЗ України 31.10.2005 N 573; Зареєстр. в Мінюст України 16.11.2005 р. за N 1384/11664

ГН 6.6.1.076-01 Основні контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження

 

Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України ; Узгоджено Рішення Державного департаменту АЗВіЗБ(О)В МНС України від 05.06.2001р. лист № 17/04-7630

ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи

 

Затв. наказ МОЗ України від 03.05.2006 N 256, Зареєст. Мінюст України 17.07.2006 р.за N 845/12719

ГОСТ Р 8.594-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Положения

 

В Україні не діє, наведений для довідки

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ вiд 24.07.1997р. №124. Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

 

Затверджено: Держкоммістобудування України, наказ вiд 24.07.1997р. №124. Чинні до 01.02.2015 р.: наказ Мінрегіон від 04.11.2014 р. №302

ДГН 25-97 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини

 

Наказ МОЗ N 25 від 07.02.97, Зареєстровано в мінюсті України 6.03.97 р. за N 71/1875

ДНАОП 0.03-1.75-89 Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства,оборудования и эксплуатации

 

МЗ СССР, Утв.Заместитель Министра здравоохранения СССР Главный государственный санитарный врач СССР 27 декабря 1989 г.

ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи

 

Затв. наказ МОЗ України від 19.08.97 № 255, Ведено в дію з 01.01.98 Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.11.97 № 61. Замість ВДУ-91 "Временные допустимые уровнеи содержания радионуклидов цезия-137, 134 и стронция-90 в продуктах питания и питьевой воде"

ДСанПіН 6.6.3-150-2007 Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур

 

Затверджено наказом МОЗ України 04.06.2007 р. N 294, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2007 р. за N 1256/14523. Зміни: наказ МОЗ України від 22.09.2017 року N 1126

ДСЕПіН 6.6.1.- 079/211.3.9-001-02 Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом

 

Затеверджено Постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 17 січня 2002 р. № 145; Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 р. № 89

ДСП 54-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

 

Затверджено наказом МОЗ України 02.02.2005р. N 54, Зареєстровано в Мінюсті України 20.05. 2005 р. за N 552/10832

ДСП 6.074.120-01 Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України

 

ДСП 6.6.1.6.2-082-02 Державні санітарні правила при добуванні, збагачуванні та переробці руд, які містять техногенно-підсилені джерела природногопоходження, на підприємствах промисловості рідкісних металів

 

Міністерство охорони здоров’я України, Державна санітарно-епідеміологічна служба, Головний державний санітарний лікар України Постанова від 7.02.2002 року № 4

ДСТУ ISO 28218:2013 Захист від радіації. Критерії проведення радіобіологічного аналізування (ISO 28218:2010, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424

Закон України 15/98-ВР Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань

 

Із змінами від 05.09.2013 р.

Закон України 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Із змінами від 03.11.2016 року

І 7.05.527 Розрахунок та облік індивідуальної ефективної дози опромінення пацієнта від радіонуклідних діагностичних процедур. Відомча інструкція

 

Лист N 101/20/11-12 від 05.01.2012 р. Про надання роз'яснення земельного законодавства

 

МВ 6.6.1.2.6.-136-2007 Радіаційно-гігієнічне регламентування проведення робіт на об’єктах ліквідованого Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ). Методичні вказівки

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.01.2007 р. № 3

МВ 6.6.1.6.4.6.5-92-2002 Порядок встановлення допустимих рівнів скидів і викидів АЕС України (Радіаційно-гігієнічні регламенти і групи). Державні методичні вказівки

 

Затверджено постановою головного державного санітарного лікаря України від 23.07.2002 р. № 29

МР 6.6.1.6.2-160-2007 Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві. Методичні рекомендації

 

Затверджено наказом МОЗ України № 883 від 29.12.2007 Про затвердження методичних рекомендацій "Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві"

Наказ N 1059 від 02.12.2010 р. Про підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду за джерелами неіонізуючого випромінювання

 

Наказ N 340 від 28.11.1997 р. Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії

 

НП 306.2.144-2008 Вимоги з безпеки до вибору майданчика для розміщення атомної станції

 

Затверджено: наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 07.04.2008 р. N 68, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2008 р. N 467/15158

НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України

 

Затверджено: Міністерство охорони здоров'я України, наказ від 14.07.1997 р. № 208. Введені в дію Постановою Головного державною санітарного лікаря України Першого заступника міністра охорони здоров'я України від 01.12.1997 р. № 62 З доповненням: ДГН 6.6.1- 6.5.061-2000 Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)

ОСП-72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений

 

МЗ СССР, Главный государственный санитарный врач СССР 26.08.1987 г. N 4422-87

ПРБАС-89 Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций

 

Утвержден: Министерство здравоохранения СССР 9.01.1989 г., Утвержден: Приказ Министерства атомной энергетики СССР 15.11.1989 г. № 299; В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій»

СанПиН 42-129-11-3938-85 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85)

 

мінохорони здоров'я СРСР 1985.

СанПиН 42-129-11-4090-86 Рентгенологические отделения (кабинеты). Санитарно-гигиенические нормы

 

МЗ СССР, Утв. главным государственным санитарным врачом СССР 1986 г.

СанПиН 42-129-4140-86 Лаборатории радиоизотопной диагностики. Санитарно-гигиенические нормы

 

МЗ СССР, Утв. Главный государственный санитарный врач СССР 21 августа 1986 г.

СП 1128-73 Санитарные правила проектирования и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила проектування та експлуатації ядерних реакторів дослідного призначення»

СП 1136-73 Санитарные правила работы с закрытыми радиоизотопными источниками ионизирующих излучений при радиометрических испытаниях разрезов буровых скважин

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила роботи з закритими радіоізотопними джерелами іонізуючих випромінювань при радіометричних дослідженнях розрізів бурових свердловин»

СП 1137-73 Санитарные правила устройства и эксплуатации радиационных контуров при ядерных реакторах

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила будови і експлуатації радіаційних контурів ядерних реакторів»

СП 1138-73 Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных бета-установок

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила будови і експлуатації потужних ізотопних бета-установок»

СП 1170-74 Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма-установок

 

Утверждено: Заместитель Главного государственного санитарного врача Союза ССР 30 июля 1974 г. N 1170-74. * Рисунки не приводятся

СП 1171-74 Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии

 

мінохорони здоров'я СРСР 1974.

СП 1858-78 Санитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ

 

мінохорони здоров'я СРСР 1978.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила розташування і експлуатації прискорювачів електронів з Е<100 МеВ»

СП 1946-78 Санитарные правила устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов

 

мінохорони здоров'я СРСР 1978.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила будови і експлуатації радіоізотопних приладів»

СП 1960-79 Санитарные правила работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения

 

мінохорони здоров'я СРСР 1979.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила роботи з джерелами невикористаного рентгенівського випромінювання»

СП 2191-80 Санитарные правила при проведении рентгеновской дефектоскопии

 

Мінохорони здоров'я СРСР 1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила при проведенні рентгенівської дефектоскопії» .

СП 2780-80 Санитарные правила работы при проведении медицинских рентгенологических исследований

 

мінохорони здоров'я СРСР 1980.

СП 2813-83 Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях

 

МЗ СССР, Утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 25.05.83 N 2813-83

СП 4240а-86 Санитарные правила работы со скважинными генераторами нейтронов

 

Утверждено: Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 31.12.1986 г. N 4240а-86. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила роботи з бурильними генераторами нейтронів»

СП 5193-90 Положение о службе радиационной безопасности учреждения (типовое)

 

МОЗ України 1984 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про службу радіаційної безпеки міністерства, відомства №»

СП 86-118 Санитарные правила эксплуатации урановых рудников

 

мінохорони здоров'я СРСР 1986В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила експлуатації уранових копалень»

СП АС-88 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций

 

Утверждено Министерством здравоохранения СССР, 1988

СП АЭС-79 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций

 

Утвержденный зам.министра здравоохранения СССР 1979 г.