Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Стан здоров'я дітей і підлітків в залежності від середовища існування та результатів життєдіяльності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах

 

Зам. Министра здравоохранения СССР 27.04.1982 г. № 08-14/4

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья детского населения по показателям эаболеваемости и физического развития

 

МОЗ України, 22.06.92

Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия шумо-вибрационного фактора предприятий сборного железобетона на организм подростков. Методические рекомендации

 

Минздрава УССР,1973

Гигиеническая норма двигательной активности детей и подростков 5-18 лет

 

ГУ лечпрофпомощи детям и матерям МЗ СССР 31.10.84 №11-14/27-6

Фізичне виховання - здоров'я нації. Цільова комплексна програма

 

Затвердж. Указом Президента України від 1.09.1998 р. N 963/98

Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України

 

Затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. N 80

ДГН 25-97 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини

 

Наказ МОЗ N 25 від 07.02.97, Зареєстровано в мінюсті України 6.03.97 р. за N 71/1875

ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи (ISO/IEC Guide 50:1987, IDT)

 

Надано чинності: наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001р.№658

Лист N 03.05/77-і від 27.01.2012 р. Щодо контролю за дитячими навчальними закладами у частині дотримання температурного режиму