Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Дитячі дошкільні установи

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

 

Затверджено: наказ МОЗ 17.04.2006 р. №298/227, зареєстровано Мінюст України 05.05.06 р. № 523/12397. Із змінами: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 р. N 202/165

Санитарный контроль за организацией учебных занятий в детских садах (в средних, старших и подготовительных группах). Методические указания

 

МЗ УССР, 1980

Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей дошкольного возраста. Методические рекомендации

 

МЗ СССР, 23.12.1982 г. №08-14/12

Совершенствование физического воспитания детей в дошкольных учреждениях и медицинское обеспечение. Методические рекомендации

 

МЗ УССР, 6.05.83 протокол №12, Минпросвещения УССР

Организация диетпитания в дошкольных учреждениях. Методические рекомендации

 

МЗ УССР, 1987

Методические рекомендации по организации инсоляционного режима внутри помещений детских яслей и домов ребенка

 

бюро Президиума УМС МЗ УССР 15.05. 79 г. Протокол № 12.

Положення про дошкільний навчальний заклад

 

Затверджено постановою КМУ від 12.03.2003 р. N 305. Із змінами: постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. N 1204, від 29 липня 2015 р. N 530

Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 306. Із змінами: постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. N 768.

Про надання висновку державної санітарно-епідемічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності

 

МОЗ України, Наказ №333, 13.08.2001р

Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу. Перелік оснащення медичного кабінету

 

Затв. Наказом МОЗ України, МОН України 30.08.2005 N 432/496 Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі ;Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 р. за N 1090/11370

Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах

 

Затверджено: наказ МОУ від 28 жовтня 2008 року N 985

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

 

Затверджено: наказ МОЗ України 24.03.2016 р. N 234, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 р. за N 563/28693

ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

 

Затверджено: Держкоммістобудування, наказ від 27.06.1996р. №117. Введено в дію: наказ від 06.08.1997р. №136. Зміна №1, затверджена наказом Держбуду України від 21.10.2004р. №195. Зміна №2, затверджена наказом Мінрегіонбуда України від 18.03.2008р. №130. Зміна № 3 чинна з 01.07.2013 р., наказ Мінрегіон від 25.02.2013 р. № 65. З 01.10.2018 р. замінюється на ДБН В.2.2-4:2018

Державні санітарні норми та правила Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2013 р. N 678, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.08.2013 р. за N 1370/23902

Закон України 2402-III Про охорону дитинства

 

Із змінами від 08.02.2018 року

Закон України 2628-III Про дошкільну освіту

 

Із змінами від 05.09.2017 року

Закон України 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Із змінами від 03.11.2016 року

Лист N 05.01-06/29528 від 10.10.2014 р. Щодо набрання чинності санітарних норм для дошкільних навчальних закладів

 

Лист N 4.25-58/3095 від 30.11.2007 р. Щодо прийому дітей, яким не зроблено щеплення, до дошкільного навчального закладу

 

Лист заступника Міністра охорони здоров'я України від 30.11.2007р. № 4.25-58/3095

МР 08-14/4-14 Методические рекомндации профилактика острых респираторных вирусных инфекций в детских дошкольных учреждениях

 

Утвержд. Минздравом СССР N 08-14/4-14 от 12.06.1980г.

МР 11-14/26-6 Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных учреждениях

 

Утвержд. Нач. Главного Управления лечебно-профилактической помощи детям и матерям Министерства здравоохранения СССР N 11-14/26-6 от 29.10.1984г.

МР 11-18/6-29 Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях

 

Утвержд. Главным Управлением лечебно-профилактической помощи детям и матерям Минздрава СССР N 11-18/6-29 от 16.06.1980г.

МР 11-22/6-29 Организация летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях. Методические рекомендации

 

Утверждены Начальником Главного управления лечебно-профилактической помощи детям и матерям Министерства здравоохранения СССР 20 июня 1986 г. N 11-22/6-29

МУ 1850-78 Методические указания по контролю за устройством и оборудованием дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития

 

Зам. Госглавсанврача СССР 25.5.78г. №1850-78

МУ 2671-83 Нормативы проведения основных санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды. Методические указания

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 2671-83 от 24.02.1983 г.

МУ 3029-84 Методические указания по организации воспитания и обучения дошкольников с нарушениями зрения

 

Утвержд. Зам. Начальника Главного санитарно - эпидемиологического управления МЗ СССР N 3029-84 от 14.05.1984 г.

Наказ N 853 від 03.10.2013 р. Про застосування Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"

 

Постанова N 35 від 22.11.2010 р. Про заборону приготування та використання коктейлів кисневих у навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 22.11.2010 р. № 35. Із змінами: постанова від 05.01.2011 р. № 1, постанова від 11.03.2014 р. № 8

СанПиН 3231-85 Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений