Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Підприємства громадського харчування

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування

 

Затв.Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 03.01.2003 №2

Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування

 

Затв. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 24.07.2002 р. № 219, Зареєстр в Мінюсті України 20.08.2002 р. за № 680/6968;Зміни: Мінекономіки України, наказ 17.05.2006 N 170; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 р. за N 624/12498;

Нормы оснащения предприятий общественного питания посудой, столовыми приборами, мебелью и кухонным инвентарем

 

Министерство торговли СССР Приказ №38, 9.02.1973 г.

Программа гигиенического обучения поваров и запроизводством

 

Нач. Глав. Санэпидуправления СССР, 21.08.70г.

Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби у закладах ресторанного господарства

 

Затв. наказом Міністерства економіки України 25.09.2000 N 210 Про Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби у закладах ресторанного господарства, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 р. N 705/4926; зі змінами N 21 від 25.01.2008

Про надання висновку державної санітарно-епідемічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності

 

МОЗ України, Наказ №333, 13.08.2001р

Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування

 

Державний комітет по стандартизації, метрології та сертифікації , Наказ Держстандарт № 37 від 27.01.1999, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 1999 р. за N 235/3528

Инструкция по жарке изделий во фритюре в предприятиях общественного питания и контролю за качеством фритюрных жиров

 

Утверждены Заместителем министра торговли СССР 29 июля 1990 года,Согласованы Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР, заключение от 20 июня 1990 г. N 143-5/129-19

Порядок розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві

 

Затверджено: Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2013 р. N 2027, зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 листопада 2013 р. за N 57/1049

Норми забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Збройних Сил України на мирний час. Порядок застосування Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Збройних Сил України на мирний час

 

Затверджено: наказ Міністерства оборони України 29 липня 2016 року N 390, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2016 р. за N 1259/29389. Зміни: наказ від 29.12.2017 р. N 703

Порядок контролю за якістю послуг з харчування особового складу Збройних Сил

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. N 488

ГОСТ 30390-95 Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия. Межгосударственный стандарт

 

ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення

 

Затв. 29.10.2003 р. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 185. До зміни №1назва ДСТУ - "Громадське харчування. Терміни та визначення"

ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація

 

ДСТУ EN 203-2-10:2012 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-10. Спеціальні вимоги. Грилі з насипним шаром (EN 203-2-10:2007, IDT)

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1356

ДСТУ EN 203-2-11:2009 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-11. Спеціальні вимоги. Печі для пасти (EN 203-2-11:2006, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 491

ДСТУ EN 203-2-8:2010 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-8. Спеціальні вимоги. Посуд з покривом та печі для поельї (EN 203-2-8:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 624

ДСТУ EN 203-2-9:2009 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-9. Спеціальні вимоги. Суцільні верхні частини, нагрівальні пластини та сковороди (EN 203-2-9:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 491

Закон України 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Із змінами від 03.11.2016 року

Лист N 04.03-11-9689/17-16/2347-14 від 10.11.2014 р. Щодо застосування нормативних документів та збірників рецептур страв

 

Лист N 05.01.02/4/3139-Т від 18.06.2007 р. Стосовно дії санітарних правил для підприємств громадського харчування

 

МОЗ України, Перший заступник Головного державного санітарного лікаря України

Лист N 133-23/165 від 14.06.2007 р. Щодо дії Санітарних правил для підприємств громадського харчування, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР та Міністерством торгівлі СРСР від 19.03.91 N 5777-91

 

Міністерство економіки України

Лист N 2028 від 20.04.2000 р. Щодо розміщення стоматологічних кабінетів, аптек, магазинів, кафе та ін. в квартирах

 

МОЗ України, Головдержсанлікар м. Києва

Лист N 5.01.01-15/589 від 11.07.2003 р. Про незастосування п.4.2. СанПиН 42-128-4396-87 санітарно-епідемічною службою

 

МОЗ України, лист № 5.01.01-15/589 Головдержсанлікар, 11.07.2003р

МУ 2671-83 Нормативы проведения основных санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды. Методические указания

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 2671-83 от 24.02.1983 г.

МУ 28-6/3 Методические указания по борьбе с мухами

 

Заместитель НачальникаГлавного управления карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР 27.01.1984 г. N 28-6/3

НПАОП 45.2-2.01-04 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

На виконання постан. КМУ від 22.9.2004 року № 1243; Накази Держбуду від 18.10.2004 №191, 27.01.2005 №21; Зміни: Постан. КМУ від 31.01.2007р. N 88 та від 26.09.2007 р. N 1182;

НПАОП 45.2-2.01-08 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

Кабінет Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 534); Кабінет Міністрів України, постанова від 29 грудня 2009 р. N 1424 Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі). Зміни: Постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 90 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва. Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ; Включає Додатки форм документів: Сертифікат відповідності; Заява про видачу сертифіката відповідності; Акт готовності об'єкта до експлуатації; Відмова у видачі сертифіката відповідності; Із змінами: Постанова КМУ від 29 грудня 2010 р. N 1218 Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Постановление от 23 января 2006 года N 2 О сокращении количества разрешительных документов, упорядочения деятельности государственной санитарно-эпидемиологической службы

 

СанПиН 42-123-4117-86 Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов

 

СанПин 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое

 

Утверждены: Главный государственный санитарный врач СССР 19.03.1991 г.,Заместитель Министра торговли СССР 19.03.1991 г. С изменениями: Постановление Главного государственного санитарного врача N 2 от 23.01.2006 г.

СанПиН 42-128-4396-87 Санитарные нормы допустимой громкости звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках

 

Утв. Зам. Главгоссанврача СССР 7.07.1987 г.