Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Підприємства торгівлі

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 

Затверджено: постанова КМУ від 15.06.2006 р. N 833. Із змінами від 10.03.2017 р., постанова від 6 березня 2019 р. N 168

Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами

 

Затв. Наказ Мінекономіки та з питань євроінтеграції України 11.07.2003 N 185. Зареєстр. в Мінюст України 23.07.2003 р. за N 628/7949. Із змін. згідно .наказ Мінекономіки N 259 від 29.08.2005р.

Правила торгівлі на ринках

 

Затв.Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податковоїадміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України 26.02.02 N 57/188/84/105, Зареєстровано в Мінюсті України 22.03 2002 р. за N 288/6576. Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003, N 298/778/413/269 від 22.09.2005.

Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі

 

Затв. наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 N 369. Зареєстр. в Мінюсті України 23.07.1996 р. за N 372/1397. Із змін. згідно Наказ МЗЕЗторгу N 402 від 07.07.98, Наказ Мінекономіки N 259 від 29.08.2005; Станом на 25.01.2008

Правила благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві

 

Київська міська Рада III сесія XXIV скликання, Рішення від 26.09.2002 року N 47/207 , В редакції від 9.03.2006 р.

Про збір та видачу дозволів на розміщення об'єктів торгівлі

 

Київміськрада, рішен. №678/2088 від 18.11.04р.

Про надання висновку державної санітарно-епідемічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності

 

МОЗ України, Наказ №333, 13.08.2001р

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України N 854 від 30.06.1996р. Із змінами: постанова КМУ від № 924 від 11.12.2013 р.

ДСТУ 4303:2004 Торгівля роздрібна та оптова. Терміни та визначення понять

 

Закон України 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Із змінами від 03.11.2016 року

И N 2658-83 Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба

 

Утверждена заместителем Главного санитарного врача СССР 12 января 1983 г. N 2658-83

Лист N 2/3-11-3-390 від 27.09.2006 р. Про вимоги до санітарного одягу продавців

 

Лист Головного державного санітарного лікаря Дніпропетровської області N 2/3-11-3-390 від 27.09.2006р.

Лист N 2028 від 20.04.2000 р. Щодо розміщення стоматологічних кабінетів, аптек, магазинів, кафе та ін. в квартирах

 

МОЗ України, Головдержсанлікар м. Києва

Лист N 6-11-135/М-6 від 25.01.2007 р. роз'яснення стосовно необхідності оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку під розміщення палатки для реалізації овочів та фруктів

 

Державний Комітет України по земельних ресурсах, Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель

Лист N 603-154-6/12440 від 20.09.2016 р. Щодо проблем застосування законодавства при проведенні суб'єктами господарювання розпродажу товарів

 

МУ 28-6/3 Методические указания по борьбе с мухами

 

Заместитель НачальникаГлавного управления карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР 27.01.1984 г. N 28-6/3

НПАОП 45.2-2.01-04 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

На виконання постан. КМУ від 22.9.2004 року № 1243; Накази Держбуду від 18.10.2004 №191, 27.01.2005 №21; Зміни: Постан. КМУ від 31.01.2007р. N 88 та від 26.09.2007 р. N 1182;

НПАОП 45.2-2.01-08 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

Кабінет Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 534); Кабінет Міністрів України, постанова від 29 грудня 2009 р. N 1424 Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі). Зміни: Постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 90 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва. Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ; Включає Додатки форм документів: Сертифікат відповідності; Заява про видачу сертифіката відповідності; Акт готовності об'єкта до експлуатації; Відмова у видачі сертифіката відповідності; Із змінами: Постанова КМУ від 29 грудня 2010 р. N 1218 Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Письмо N 06-11/14-112/51340 от 14.03.2007 О истребовании оформления субъектами хозяйствования разрешений на холодильное и прочее торговое оборудование, которое размещается рядом с малыми архитектурными формами (МАФ)

 

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства

СП 1195-74 Санитарные правила по возврату кондитерских изделий из торговой сети и их переработке

 

Зам. Главного госсанврача СССР 15.11.1974 N 1195-74; Согл. Минпищепром СССР 25.11.1974; Минторг СССР 01.11.1974

СП 4695-88 Санитарные правила для холодильников

 

Главный госсанврач СССР 29.09.1988

СП 5781-91 Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли

 

Утверждены: Главный госсан врач СССР от 16.04.91г. Взамен Санитарных правил для продовольственных магазинов N 096 от 4.01.1966 г., Дополнений к санитарным правилам N 096 от 4.01.1966 г. N 0135-75 от 4.08.1975 г. Санитарных правил для продовольственных магазинов потребительской кооперации от 29.09.1976 г., Санитарных правил для торговли пищевыми продуктами мелкорозничных предприятиях, N 158-54, от 6.05.1954 г., Санитарных правил для продуктовых складов и баз, от 20.03.1946 г., Основных санитарных правил для предприятий торговли продовольственными товарами и мелкорозничной торговли N 3904-85 от 27.06.1985 г. С изменениями: постановление главного государственного санитарного врача Украины от 23.01.2006 г. N 2