Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Підприємства харчової і переробної промисловості (технологічні процеси, сировина)

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методы обработки яичного меланжа с целью улучшения микробиологических показателей качества

 

Утв. Минпищепромом 7 декабря 1977 г.

Санитарные правила для предприятий винодельческой промышленности

 

Зам. главсанврача СССР 10.07.1972; зам. Минпищепром СССР 17.08.1972

Положение о приостановке производства и реализации мясных и молочных продуктов при выявлении нарушений ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и технологических режимов

 

Приказ Министерства мясной и молочной промышленности СССР 07.05.1979 N 94

Державні санітарні правила для підприємств хлібопекарської промисловості

 

Статус: Проект; МОЗ України, 2006р.

Технологическая инструкция по снижению содержания нитратов в полуфабрикатах из ранних овощей - редиса, капусты белокачанной, огурцов, кабачков, лука зеленого, зелени петрушки

 

Минторговли Украины, 15.01.92 г.

Нормы усушки парного мяса и субпродуктов при охлаждении до 4 - 0 град. c в камерах холодильников

 

Приложение №1 к приказу Министерства мясной и молочной промышленности СССР от 28.12.1981 г. N 300

Порядок и периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности. Методические указания

 

№5.08.07/1232

Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности

 

Тимчасові максимально допустимі рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах

 

Наказ МОЗ України від 15.07.1997 р. N 213

Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд

 

Минмясомолпром СССР, 1984

Государственные санитарные правила для предприятий (цехов), которые производят кондитерские изделия с кремом

 

Приказ МОЗ Украины 28.08.1997 N 262

Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання

 

Затв. Наказ Міністерства аграрної політики України і Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 21.01.2005 N 23/17, Зареєстр. в Мінюсті України 26.01.2005 р. за N 99/10379

Порядок ведення реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів

 

Затв. Наказ Мінагрополітики України, Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 21.01.2005 N 24/28/18, Зареєстровано в Мінюсті України 26.01.2005 р. за N 100/10380

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості

 

Затв. Постан. Державного комітету України по харчовій промисловості від 19.02.1997 р., Погодж: Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

 

Постанова КМУ від 27.07.1995 р. N 554 в редакцiї вiд 14.02.2001 р.

Про надання висновку державної санітарно-епідемічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності

 

МОЗ України, Наказ №333, 13.08.2001р

Порядок видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. N 712. Із змінами: Постанова КМУ від 9 червня 2010 р. N 427 Про внесення зміни до пункту 9 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів. Із змінами від 19.01.2011 року

Детальні правила виробництва органічних морських водоростей

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. N 980. Зміни: постанова від 23 січня 2019 р. N 128

Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. N 982. Зміни: постанова від 23 січня 2019 р. N 128

Санитарные правила для предприятий желатиновой промышленности

 

Утв. Заместитель главного государственного санитарного врача СССР 26.10.1978 г.

Порядок видачі експлуатаційного дозволу. Форма експлуатаційного дозволу

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. N 930. Із змінами: постанова КМУ № 694 від 05.10.2016 р.

Реєстр потужностей (об'єктів) та їх операторів, що здійснюють діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів за 2015 рік

 

Гігієнічні вимоги до м'яса птиці та окремі показники його якості

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06.08.2013 р. N 694, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 р. за N 1379/23911

Правила виробництва коньяків України

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 27 грудня 2017 року N 702, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за N 875/32327

ДСанПіН 197-2003 Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів

 

Затверджено: Наказ МОЗ України від 06.05.2003 року № 197. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 р. за № 435/7756

ДСанПіН 4.4.4-152-2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої

 

Затверджено наказом МОЗ України 11.12.2007 N 811 Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.12.2007р. за N1411/14678. Із змінами: наказ МОЗ України від 19.04.2011 року N 223 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.12.2007 N 811

ДСанПіН 4.4.4.065-2000 Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод

 

МОЗ України, Гол. СЕУ, Постан. Головн. держсанлікар України 18.04.2000 № 65

ДСП 262-97 Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 28.08.1997 N 262

ДСП 4.4.4-011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств

 

Затверджено МОЗ України, постанова Головного державного санітарного лікаря України 11.09.1998 N 11; Перший заступник міністра агропромислового комплексу, Голова Комітету харчової промисловості України 15.09.1998 Із змінами: постанова головного державного санітарного лікаря України від 23.01.2006 р. N 2

ДСП 4.4.4.070-2000 Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів

 

Затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України 20.12.2000 N 70; Дані про реєстрацію у Мінюсті України за даними Норматив-PRO відсутні.

ДСП 4.4.4.089-2002 Державні санітарні правила для підприємств, що виробляють маргаринову та майонезну продукцію

 

Затверджено: Постанова Головного державного санітарного лікаря України 28.12.2001 N 71 Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств, що виробляють маргаринову та майонезну продукцію

ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії

 

Затвердж. Постановою Головного державного санітарного лікаря України N 21 від 31.05.2002р. Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств, які виробляють рослинні олії. Скасовується 01.03.2019 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1022-р

ДСТУ 2120-93 Хлібопекарське виробництво. Терміни і визначення

 

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення

 

Надано чинності: наказ Держстандарт від 03.02.1993 р. № 12. Діє в частині

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2003 р. №261. Зміна № 1. Зміна № 2

ДСТУ 2368:2017 Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять

 

Надано чинності: наказ ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 08 грудня 2017 р. № 403

ДСТУ 2567:2007 Цукрове виробництво. Терміни та визначення понять

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 12 грудня 2007 р. № 357

ДСТУ 2633-94 Кондитерське виробництво. Терміни і визначення

 

Скасовано: Держспоживстандарт, наказ №144 від 05-07-2007

ДСТУ 4582:2006 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Хліб та хлібобулочні вироби. Основні положення

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2006 р. №242

ДСТУ 5098-2:2015 Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61

ДСТУ 7414:2013 Установки та устатковання для молочної промисловості. Апарати для виготовлення сирного зерна. Загальні технічні вимоги

 

Наданол чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469

ДСТУ 7436:2013 Установки та устатковання для м’ясної промисловості. Вовчки. Типи, основні параметри та розміри

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1423

ДСТУ 7511:2014 Установки та устатковання для м'ясної промисловості. Машини для перемішування фаршу. Основні параметри, технічні вимоги та методи випробування

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 р. № 1111

ДСТУ 7792:2015 Лінії для виробництва масла вершкового та спредів. Маслоутворювачі. Загальні технічні умови

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61

ДСТУ 8404:2015 Концентрати харчові. Методи визначання якості паковання, маси нетто, об'ємної маси, масової частки окремих компонентів, розміру окремих видів продукту та крупності помелу

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р. № 101

ДСТУ 8568:2015 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення швидкозаморожені. Пакування, маркування, транспортування та зберігання

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2015 р. № 194

ДСТУ EN 12355:2015 Устатковання для харчової промисловості. Машини для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12355:2003+А1:2010, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 04 серпня 2015 р. № 88

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 2 квітня 2007 р. № 72

Закон України 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Із змінами від 03.11.2016 року

И 658-66 Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий

 

Утв. Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР от 31.12.1966 г. N 658-66. Составлена применительно к требованиям СН 245-63

И N 2658-83 Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба

 

Утверждена заместителем Главного санитарного врача СССР 12 января 1983 г. N 2658-83

І 4.4.10.2.2.091-2002 Інструкція з санітарно-мікробіологічного контролю виробництва маргарину та майонезу

 

І 4.4.4.077-01 Інструкція про порядок санітарно-технічного контролю консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування

 

Затверджена Постановою Головного держсанлікаря України 07.11.2001р. N 140; * Без додатка № 15.

МУ 2671-83 Нормативы проведения основных санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды. Методические указания

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 2671-83 от 24.02.1983 г.

МУ 4086-86 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за мясоперерабативающими предприятиями

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 4086-86 от 28.03.1986г.

МУ N 2642-82 Методические указания по организации санитарно-эпидемиологической службы контроля за предприятиями молочной промышленности

 

Утверждено: Главный государственный санитарный врач СССР 27 декабря 1982 г. N 2642-82

НПАОП 45.2-2.01-04 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

На виконання постан. КМУ від 22.9.2004 року № 1243; Накази Держбуду від 18.10.2004 №191, 27.01.2005 №21; Зміни: Постан. КМУ від 31.01.2007р. N 88 та від 26.09.2007 р. N 1182;

НПАОП 45.2-2.01-08 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

Кабінет Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 534); Кабінет Міністрів України, постанова від 29 грудня 2009 р. N 1424 Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі). Зміни: Постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 90 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва. Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ; Включає Додатки форм документів: Сертифікат відповідності; Заява про видачу сертифіката відповідності; Акт готовності об'єкта до експлуатації; Відмова у видачі сертифіката відповідності; Із змінами: Постанова КМУ від 29 грудня 2010 р. N 1218 Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Постанова від 31 жовтня 2018 р. N 896 Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження

 

СанПиН 1408-76 Санитарные правила для пищеконцентратной промышленности

 

СанПиН 2112-79 Санитарные правила для молокораздаточных пунктов на промышленных предприятиях

 

Утверждено: Главный госсан врач СССР 17.12.1979 г. № 2112-79

СанПин 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое

 

Утверждены: Главный государственный санитарный врач СССР 19.03.1991 г.,Заместитель Министра торговли СССР 19.03.1991 г. С изменениями: Постановление Главного государственного санитарного врача N 2 от 23.01.2006 г.

СанПиН 5319-91 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных

 

Термін дії подовжений до 01.01.2019 р.: наказ МінагрополітикиУкраїни від 11.04.2014 р. N 130

СанПиН 5788-91 Санитарные правила для винодельческих предприятий

 

СанПиН 720-67 Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию предприятий табачной промышленности (ферментационные заводы, табачные фабрики)

 

Утверждены: Заместитель Главного санитарного врача СССР 26 октября 1967 г. N 720-67

СанПиН 946-А-71 Санитарные правила для предприятий маргариновой промышленности

 

СанПиН 989-72 Санитарные правила для предприятий макаронной промышленности

 

СанПиН N 15-6/44 Санитарные правила по санитарно-гельминтологической экспертизе рыбы и условиям ее обеззараживания от личинок дифиллоботриид и описторхисов

 

Утверждено: Главный государственный санитарный врач СССР 3 декабря 1990 г. N 15-6/44

СП 1145-74 Санитарные правила для предприятий по производству пищевых кислот

 

Утв. Заместитель главного государственного санитарного врача СССР № 1145-74, 11.01.1974г.

СП 1195-74 Санитарные правила по возврату кондитерских изделий из торговой сети и их переработке

 

Зам. Главного госсанврача СССР 15.11.1974 N 1195-74; Согл. Минпищепром СССР 25.11.1974; Минторг СССР 01.11.1974

СП 1197-74 Санитарные правила для предприятий по производству растительных масел

 

Заместитель главгоссан врача СССР 18.11.1974 г. N 1197-74

СП 1361-75 Санитарные правила для предприятий крахмало-паточной промышленности

 

Заместитель главгоссан врача СССР 30.10.1975 г. N 1361-75

СП 1824-78 Санитарные правила для предприятий ликероводочной промышленности

 

СП 2266-80 Санитарные правила для предприятий дрожжевой промышленности

 

Заместитель главгоссан врача СССР 26.11.1980 г. N 2266-80