Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Тара, посуд, упакування, устаткування та інші види продукції, що контактує з харчовими продуктами

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Державні санітарні норми та правила. Транспортування продовольчої продукції

 

Затв.МОЗ України Наказ № 239 14.05.2004, Зареєстр. в мінюсті України 31.08.2004 р. за № 1072/9671

Положення з проведення контролю паперу (картону), призначеного для пакування сухих харчових продуктів за санітарно-гігієнічними показниками якості та безпечності

 

Наказ Державної акціонерної компанії "Укрресурси" від 16.08.1996 р. №78. Зареєстр. в Мінюсті України 22.08.1996 р. за N 469/1494

Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока

 

Утв. зам. Министра сельского хозяйства СССР 26.06.85.

Норми забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Національної гвардії України на мирний час

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 23 лютого 2018 року N 139, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 березня 2018 р. за N 332/31784

Порядок застосування Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Національної гвардії України на мирний час

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 23 лютого 2018 року N 139, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 березня 2018 р. за N 333/31785

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

 

С изменением №1 к ГОСТ 13799-81 (1986-06-01) - «Срок действия продлен»; Изменением №2 к ГОСТ 13799-81 (1988-01-01) - «Срок действия продлен»; Изменением №3 к ГОСТ 13799-81 (1989-07-01) - «Срок действия продлен»; Изменением №4 к ГОСТ 13799-81 (1992-01-01) - «Срок действия продлен»;

ДСанПіН 4.4.3-134-2006 Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення

 

Наказ МОЗ України 13.11.2006 N 746, Зареєстр: в Мінюст 5.12.2006 р. за N 1266/13140

ДСанПіН 7.7.2.3.4-118-2005 Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом. Державні санітарні норми та правила

 

Наказ МОЗ України 20.04.2005 № 175

ДСТУ 2379-94 Пристрої устаткування для пакування функціональні. Терміни та визначення

 

Надано чинності: наказом Держстандарту No 49 від 7 березня 1994 р.

ДСТУ 2515-94 Устаткування для пакування харчових продуктів. Терміни та визначення

 

Надано чинності: наказом Держстандарту No 119 від 24 травня 1994 р.

ДСТУ 7770:2015 Матеріали фільтрувальні. Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61

ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умови

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61

ДСТУ EN 1183:2009 Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Методи випробування на термічний удар і термічну тривкість (EN 1183:1997, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 3 грудня 2009 р. № 440

ДСТУ EN 1184:2009 Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Методи випробування на просвічуваність керамічних виробів (EN 1184:1997, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДержспоживстандартуУкраїни від З грудня 2009 р. №440

ДСТУ EN 1230-1:2006 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах (EN 1230-1:2001, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 179

ДСТУ EN 1388-1:2009 Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Силікатні поверхні. Частина 1. Метод визначення виділення свинцю та кадмію з керамічного посуду (EN 1388-1:1995, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 03 грудня 2009 р № 440

ДСТУ EN 1388-2:2009 Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Силікатні поверхні. Частина 2. Метод визначення виділення свинцю та кадмію з інших силікатних виробів, окрім керамічних (EN 1388-2:1995, IDT)

 

Надано чинності: наказДержспоживстандарту України від 03 грудня 2009 р № 440

ДСТУ ISO 9930-2001 Квасоля овочева. Зберігання та транспортування в охолодженому стані (ISO 9930:1993, IDT)

 

Надано чинності: наказом Держстандарту України від 1 лютого 2002 р. № 69

Лист N 04.03-11-7459/14 від 22.08.2014 р. Щодо правових підстав та порядку отримання санітарного паспорта транспортного засобу для перевезення харчових продуктів

 

Лист N 1311/898-18 від 12.02.2018 р. Щодо особливостей проведення контролю дерев'яного пакувального матеріалу

 

Лист N 15-1-2-6/4653 від 29.06.2016 р. Щодо перевезення харчових продуктів

 

Лист N 602-1121-19/3534 від 18.08.2017 р. Щодо отримання експлуатаційного дозволу на орендовану частину холодильної камери

 

Лист N 602-1311/2546-18 від 13.04.2018 р. Щодо отримання нотифікацій про невідповідність фітосанітарних заходам дерев'яного пакувального матеріалу

 

МУ 4149-86 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначених для контакта с пищевыми продуктами

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 4149-86 от 29.09.1986г.

МУ 4395-87 Методические указания по гигиенической оценке лакированной консервной тары

 

Утверждено Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 30 июня 1987 г. N 4395-87

СанПиН 42-123-4240-86 Допустимые количества миграции (ДМК) химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Методы определения.

 

МЗ СССР №4240-86

СП 2112"а"-79 Перечень моющих и дезинфицирующих средств, допущенных для обработки оборудования, тары, инвентаря и посуды, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

 

Главным государственным санитарным врачом СССР 7 декабря 1979 г. N 2112"а"-79; *(По состоянию на 25 сентября 2006 года)

СП 4695-88 Санитарные правила для холодильников

 

Главный госсанврач СССР 29.09.1988

ТИ 10-04-06-108-87 Инструкция по обслуживанию изотермических емкостей, предназначенных для продажи безалкогольных напитков, квасов и пива в розлив

 

Утвержд.Госагропромом СССР; Согласовано Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 3.05.1987г. N 123-4/269-15