Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Загальні питання

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 26 грудня 2007 року N 05.03.02-03/66000

 

МОЗ України, ДСЕС, Головний державний санітарний лікар України

Порядок проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу

 

Постан. Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. N 182

План заходів з реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р "Про затвердження плану заходів на 2007 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності"

 

Міністерство охорони здоров'я України Наказ від 19.09.2007 року N 561 Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 10.10.2013)

 

Як одержати дозвіл від органів СЕС

 

2006р.

Інструкція про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката

 

Про порядок дії на території України нормативних актів колишнього Радянського Союзу в галузі санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

 

Постан головн. Держсанлікаря України №01/035 від 09.03.95 р.

Конституція України

 

Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України

 

Постанова KM України № 1218 від 19.08. 2002 р., Із змінами №1402 від 04.09.2003, №1273 від 24.09.2004

Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР

 

Постанова ВР України №1545-ХII від 12.09.91

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

 

Постанова КМУ №1788 від 16.11.2002 р. Із змінами: постанова КМУ N 657 від 18.07.2012 р., від 11.02.2016 р. № 75

Карта даних небезпечного фактору (речовини, матеріалу)

 

Постанова Головного держсанлікаря України №19 від 20.05.2002 р.

Про удосконалення діяльності в галузі державної реєстрації небезпечних факторів і ведення Державного реєстру небезпечних факторів

 

Постанова Головного держсанлікаря №32 від 15.08.2002 року. Скасовується 01.03.2019 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1022-р

Соглашение о применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники Содружества Независимых Государств

 

Москва, 28.09.2001 г

Доведення Переліку діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України

 

Вказівка МОЗ України N 164 від 28.05.96

Бюджетний кодекс України

 

Із змінами від 21.12.2016 року

Господарський кодекс України

 

Із змінами від 06.10.2016 року

Господарський процесуальний кодекс України

 

Із змінами від 02.06.2016 року

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

Про проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо розробки, виробництва і застосування продукції, яка може негативно впливати на здоров'я людини

 

МОЗ України, ГУОЗ м Києва, КМТМО "Санепідслужба", Наказ №109-од від 10.07.97р

Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України

 

Наказ МОЗ Україна від 6 березня 2007 р. N 110; Із змінами від 21.11.2008р. Із змінами: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.04.2010 року N 366

Санітарно-епідеміологічні установи України

 

Перелік галузевих стандартів, затверджених МОЗ СРСР, що застосовуються в галузі охорони здоров'я

 

Затвердж. Наказом МОЗ України №318 від 13.08.2002р. Про затвердження переліку галузевих стандартів

Декрет Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення

 

Декрет N 30-93 від 8.04.1993р. Із змінами від 19.01.2006р.; Із змінами від 29 червня 2010 року.

Перелік документів та висновків, що видаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

 

Наказ МОЗ України від 28.09.2006 № 647 Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби щодо надання висновків та документів

Порядок розроблення узгодження, затвердження, обліку та застосування галузевих стандартів Міністерства охорони здоров'я України

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 24.03.2003 № 132

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 03.07.2015)

 

Порядок проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. N 182

Класифікатор звернень громадян

 

Затвердж. Наказом Міністерства охорони здоров'я України 27.10.2008р. N 613

Угода між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України і посвідчень про державну гігієнічну реєстрацію Республіки Білорусь

 

Угода між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України і санітарно-епідеміологічних висновків Російської Федерації

 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17 квітня 2008 р. № 05.03.02-03/23540

 

Затвердж.Головним державним санітарним лікарем України

Перелік об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД, що не потребують проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

Затвердж. Постановою Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 26 грудня 2008 р. N 25

Перелік закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, вищих медичних навчальних закладів, наукових установ МОЗ та АМН України, атестованих Комісією МОЗ України з атестації санітарних лабораторій і організацій на здійснення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (станом на 01.01.2009 року)

 

Перелік санітарних лабораторій підприємств, установ, організацій, атестованих Комісією МОЗ України на здійснення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (станом на 01.01.2009 року)

 

Склад колегії державної санітарно-епідеміологічної служби України

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 606

Про делегування повноважень затвердження висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 01.06.2009р. N 377

Щодо проведення в життя рішення розширеної колегії державної санітарно-епідеміологічної служби України від 29 квітня 2009 року

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 28.05.2009р. N 367

Зміни до Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

Затверджено Наказом МОЗ 20.07.2009 N 525; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 р. за N 755/16771

Концепція забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в приймаючих містах під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

Затверджено Наказом МОЗ України від 03.09.2009 № 660

Єдина форма обліку укомплектованості місць розташування підрозділів митних органів спеціалістами, які здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль за принципом "єдиного офісу"

 

Затверджено Наказ Державної митної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 24.02.2010 N 149/162/82/97 Про встановлення єдиної форми обліку укомплектованості місць розташування підрозділів митних органів спеціалістами, які здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль за принципом "єдиного офісу"; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2010 р. за N 308/17603

Стандарт надання адміністративної послуги Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ з проведення державної реєстрації (перереєстрації) небезпечних факторів. Стандарт надання адміністративної послуги Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ з проведення державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів - джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням

 

Затверджені: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.03.2010року N 250 Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг Комітетом з питань гігієнічного регламентування

Методичні рекомендації для закладів санітарно-епідеміологічної служби України щодо проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення

 

Затверджено: Наказ МОЗ України N 238 від 17.03.2010 року Про заходи щодо проведення гігієнічного навчання закладами санітарно - епідеміологічної служби

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1174. Із змінами: постанова КМУ N 1113 від 26.10.2011 р.

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 28.01.2010)

 

Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці та впровадження в дію наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”

 

Спільний наказ: Київська міська санітарно - епідеміологічна станція № 14 від 28.01.2008 р., Головне управління Охорони здоров‘я та Медичного забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 32 від 28.01.2008 р.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1405. Із змінами: від 19 вересня 2012 р. N 869

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 12.11.2012)

 

Кодекс цивільного захисту України

 

Кодекс від 02.10.2012 р. № 5403-VI Із змінами: від 13.04.2017 р.

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз. Перелік осіб, віднесених до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Критерії віднесення певної категорії осіб до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 15 травня 2014 року N 327, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 червня 2014 р. за N 576/25353

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 12.05.2014)

 

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 22.10.2014)

 

Модулі оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності. Правила використання модулів оцінки відповідності

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95

Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник

 

Затверджено: наказ ДП «УкрНДНЦ» 26.01.2016 р. №16

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. N 1164

ГОСТ 30333-95 Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения, информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортированин, утилизации

 

Держстандарт України.

ДК 009-96 Державний класифікатор України: Класифікатор видів економічної діяльності

 

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України, наказ № 441 від 22.10.1996. Термін чинності подовжено до 31 грудня 2011 року: наказ Держспоживстандарту України від 24.12.2010 року N 582

ДК 009:2005 Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності

 

Держспоживстандарт України, наказ від 26.12.2005 р. N 375. Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів", із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 N 530, з 1 січня 2012 року набирає чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності". Оскільки КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, податкової та іншої економічної інформації, перехід до КВЕД 2010 буде здійснюватись поступово. Для цього протягом 2012 року буде діяти національний класифікатор України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності". Згідно з пунктом 4 наказу N 457 КВЕД 2005 буде скасовано в Україні з 31 грудня 2012 року (лист ДПС України від 30.12.2011 р. N 10974/7/18-3017). Чинність ДК 009:2005 відновлена на період до 31.12.2013 р., наказ Мінекономрозвитку від 7 лютого 2013 року N 113

ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності

 

Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів", із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 N 530, з 1 січня 2012 року набирає чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності". Оскільки КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, податкової та іншої економічної інформації, перехід до КВЕД 2010 буде здійснюватись поступово. Для цього протягом 2012 року буде діяти національний класифікатор України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності". Згідно з пунктом 4 наказу N 457 КВЕД 2005 буде скасовано в Україні з 31 грудня 2012 року (лист ДПС України від 30.12.2011 р. N 10974/7/18-3017). Чинність ДК 009:2005 відновлена на період до 31.12.2013 р., наказ Мінекономрозвитку від 7 лютого 2013 року N 113

ДНАОП 0.00-4.06-93 Положение о национальном совете по вопросам безопасной жизнедеятельности населения

 

Кабінет міністрів України 15.09.93 Постанова №733.

ДНАОП 0.00-4.06-93 Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення

 

Кабінет міністрів України 15.09.93 Постанова №733.

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 28.04.2005р. №101. Поправка (публікація: ІПС №5, 2006р.) Скасовується з 01.11.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" № 98 від 19.08.2015 р. Дату скасування змінено на 20.12.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.10.2015 р. N 129

ДСТУ 1.12:2004 Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 31.03.2004р. №59 Скасовується з 01.07.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" № 98 від 19.08.2015 р. Дату скасування змінено на 20.12.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.10.2015 р. N 129

ДСТУ 1.13-2001 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 30.04.2002р. №268. Поправка (публікація: ІПС №4, 2003р.). З 01.04.2016 р. заміняється на ДСТУ 1.13:2015: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217. Перенесений термін скасування з 01.04.2016 р. на 01.07.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 31.03.2016 р. N 95 Перенесений термін скасування з 01.07.2016 р. на 01.08.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20.05.2016 р. N 138 Перенесений термін скасування з 01.08.2016 р. на 10.10.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 06.07.2016 р. N 198

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

 

Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 24.02.2003p. №32 Дату скасування змінено на 20.12.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.10.2015 р. N 129

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 24.02.2003p №32. Зміна №1 чинна з 01.10.2011р., затверджена: наказ від 23.06.2011р. №232

ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов

 

Зміна №1 - ІПС №2, 2000р. Зміна №2 - ІПС № 12, 2000р. Зміна №3 - ІПС №5, 2003р.. Замінений з 1.10.04 ДСТУ 1.6:2004 в ч. реєстрації.

ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 30.04.2004p №86. Зміна №1 чинна з 01.04.2006р., затверджена: наказ від 28.02.2006р. №54. Поправки до ДСТУ 1.3:2004 та до Зміни №1 (публікація: ІПС №5, 2006р.). Зміна №2 (публікація: ІПС №12, 2006р.), затверджена: наказ від 26.12.2006р. №372. Зміна № 3 (ІПС 2-2009) та Зміна № 4 (ІПС 9-2011). Зміна N 5, наказ Мінекономрозвитку від 26 травня 2014 року N 615 Скасовується з 01.11.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" № 98 від 19.08.2015 р. Дату скасування змінено на 20.12.2015 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 12.10.2015 р. N 129

ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарти підприємства. Основні положення

 

Держстандарт України

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 26.02.2009p №87. Поправка (публікація: ІПС №8, 2004р. с.87), Поправка (публікація: ІПС №2, 2006р.). Поправка (публікація: ІПС №12, 2007р. с.103). З 01.04.2016 р. заміняється на ДСТУ 1.5:2015: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217. Перенесений термін скасування з 01.04.2016 р. на 01.07.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 31.03.2016 р. N 95. Перенесений термін скасування з 01.07.2016 р. на 01.09.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20.05.2016 р. N 138. Перенесений термін скасування з 01.09.2016 р. на 01.02.2017 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 29.08.2016 р. N 254

ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 31.03.2004 p. №59. Зміна №1 (публікація: ІПС №11, 2005 р.). Зміна №2 (публікація: ІПС №11, 2006 р.). Поправка (публікація: ІПС №5, 2007 р.). Зміна №3 (публікація: ІПС №2, 2009 р.). Зміна №4, затверджена: наказ від 19.09.2011 р. N 341. Зміна №5, затверджена: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.03.2012 р. № 324

ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 29.05.2001p №247. Зміна №1 (публікація: ІПС №11, 2002р.). Поправка (публікація: ІПС №4, 2003р.). Поправка (публікація: ІПС №2, 2004р.)

ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять

 

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції

 

Затверджено і введено наказом Держстандарту України від 28 липня 1995 р. № 263

ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення

 

Із зміною №1, №2, №3, №4. * Зміна № 5 чинна з 01.01.2016 р.: наказ № 204 від 21.12.2015 р. ДСТУ 3410-96 скасовується з 01 січня 2018: наказ ДП "УкрНДНЦ" 29.12.2017 р. № 500