Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Стан здоров'я працюючих у зв'язку зі станом виробничого середовища

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Перелік професійних захворювань

 

Затверджено: постанова КМУ від 08.11.2000 р. № 1662. Зміни: постанова КМУ № 294 від 26.04.2017 р.

Методические рекомендации по оздоровлению условий труда женщин, занятых в промышленности

 

Охрана здоровья беременных женщин, занятых в животноводстве. Методические рекомендации

 

Вопросы диспансеризации и совершенствования медико-социальной помощи рабочим шумных производств. Методические рекомендации

 

Методы выявления повышенной чувствительности к производственному шуму и общей низкочастотной вибрации. Методические рекомендации

 

Оздоровление условий труда операторов автоматических линий литейных и механических цехов машиностроения. Методические рекомендации

 

Методические рекомендации по диагностике и профилактике профессиональных заболеваний у электросварщиков

 

Методические рекомендации по профилактике заболеваний у рабочих при новых методах сварки и наплавки с использованием новых сварочных материалов

 

Порядок встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків

 

Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.11.95р. N 212 Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальнимиекспертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 22.03.1996 р. за N 136/1161;Із змінами N 238 від 05.08.98р.

Перелік спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств

 

Затв.наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 01.02.2006 N 29 Про затвердження Переліку спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 13.02. 2006 р. за N 133/12007

Інструкція про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом

 

Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 15.11.2005 N 606 Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 2.12.2005 р. за N 1455/11735

Інструкція про застосування переліку професійних захворювань

 

Затв. наказ МОЗ України, Академії медичних наук України, Мінпраці та соцполітики України 29.12.2000 N 374/68/338,. Зареєстр. в Мінюсті України 24.01.2001р. за N 68/5259

Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.( Список 1,2 )

 

Затверджено: постанова КМУ від 16.01.2003 р. №36. Із змінами: постанова КМ №1644 від 13.12.2004, №276 від 13.03.2006, від 24.02.2010 р. N 173, N 3 від 09.01.2014 р.

Конвенція Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182

 

Конвенцію ратифіковано Законом 2022-III від 05.10.2000

Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань

 

Наказ МОЗ 25.03.2003 N 133, Зареєстр.о в Мінюсті України 10.04.2003 р. за N 283/7604

Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці

 

Наказ №192 ГУОЗ від 10.05.01

Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні

 

МОЗ України, Головн. держсанлікар України; Постан.від 17.07.06р. №28

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 21.05.2007 року N 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за N 846/14113. Із змінами: наказ МОЗ України від 14.02.2012 року N 107

Особенности динамического наблюдения за состоянием здоровья работниц промышленного птицеводства. Методические рекомендации

 

Утвержд. Зам. Министра от 14.09.1990г.

Методические рекомендации по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда летного состава в связи с заболеваниями органа слуха

 

Утверждено Начальником Медико-санитарного управления МГА СССР 23 января 1987 года

Методические рекомендации по организации цеховых и межцеховых оздоровительных комплексов на промышленных предприятиях

 

Утверждено Председателем Ученого медицинского совета Минздрава СССР, 27 января 1987 года

Cанитарно-гигиенические рекомендации по улучшению условий труда технического состава гражданской авиации, занятого на авиационно-химических работах

 

Утверждены Начальником Отдела охраны труда МГА 11 декабря 1980 года

Ранняя диагностика и профилактика профессиональных заболеваний у рабочих, занятых в производстве металлических порошков и металлокерамических изделий. Методические рекомендации

 

Утверждены Заместителем министра здравоохранения РСФСР 4 февраля 1991 года; Согласовано Заместителем начальника Главного управления научных учреждений 4 февраля 1991 года

Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості

 

Наказ 04.07.2007 N 370; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2007 р. за N 902/14169

Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці та впровадження в дію наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”

 

Спільний наказ: Київська міська санітарно - епідеміологічна станція № 14 від 28.01.2008 р., Головне управління Охорони здоров‘я та Медичного забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 32 від 28.01.2008 р.

Концепція Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 - 2016 роки

 

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 889-р

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232. Із змінами: постанова КМУ від 05.09.2012 р. N 829, від 19.09.2012 р. N 868, від 29.05.2013 р. N 380, від 03.02.2016 р. N 59, N 76 від 11.02.2016 р., N 294 від 26.04.2017 р.

План заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо виконання Протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України щодо питання "Про стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань"

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.09.2012 N 745

Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461. Зміни: постанова КМУ від 04 липня 2017 р. № 479, від 10 травня 2018 р. N 341

MB 7.7.5.044-99 Методичні вказівки. Визначення професійно важливих якостей оператора

 

МОЗ України

ГН 1.1.2.140-2007 Перелік промислових алергенів. Гігієнічний норматив

 

Затверджено наказом МОЗ України від 2.03.2007 р. №99. Зареєстровано в Мінюсті України 28.03.2007 р. за №285/13552

ГР N 2049-79 Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству беременных женщин

 

Утверждено: Начальник Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР 29 августа 1979 г. N 2049-79; Начальник Главного управления лечебно-профилактической помощи детям и матерям Министерства здравоохранения СССР 29 августа 1979 г. N 11-9/96-6

ДГН 25-97 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини

 

Наказ МОЗ N 25 від 07.02.97, Зареєстровано в мінюсті України 6.03.97 р. за N 71/1875

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

 

МОЗ України 31.03.94 Наказ №45. Зареєстрований 21.06.94 №136/ 345 мін'юст України.

ДНАОП 0.03-8.06-94 Перечень работ, где необходим профессиональный отбор

 

МОЗ України 23.09.94 Наказ №263/ 121. Зареєстрований 25.01.95 №18/554 мін'юст України. Зміни: наказ МОЗ України, Дернаглядохоронпраці від 6.06.1995 року N 102/85, Зареєстр. в Мінюсті України 5.07.1995 р. за N 202/738

ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

 

МОЗ України 23.09.94 Наказ №263/ 121. Зареєстрований 25.01.95 №18/554 мін'юст України. Зміни: наказ МОЗ України, Дернаглядохоронпраці від 6.06.1995 року N 102/85, Зареєстр. в Мінюсті України 5.07.1995 р. за N 202/738

ДСанПіН Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.05.2014 р. за № 472/25249

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

 

Держстандарт України

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять

 

Затверджено: наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 року N 1429. Правка: ІПС № 6-2017

ДСТУ OHSAS 18002:2015 Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61

Лист N 01.03/17/995/5536 від 29.12.2011 р. Щодо дотримання положень Конвенції N 139

 

Лист N 01.03/3540 від 29.12.2011 р. Основні тенденції формування професійної захворюваності в Україні ( 2001-2010 р.р. )

 

Лист N 1-01/37 від 11.01.2012 р. Щодо гігієни праці

 

МР 21-59/ПС-85-17/ПП Профилактика психогенных расстройств у рабочих и служащих предприятий местной промышленности. Методические рекомендации

 

МР 2188-80 Методические рекомендации Физиолого-гигиеническое обоснование рациональных режимов труда и отдыха операторов химической промышленности

 

МР 4264-87 Методические рекомендации. Охрана труда и здоровья работниц теплиц

 

МЗ СССР

МР N 2265-80 Оздоровление условий труда и физиологическая регламентация труда рабочих на ремонте мартеновских печей

 

Утверждены: Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 20 ноября 1980 г. N 2265-80

МУ 2617-82 Оздоровительные мероприятия при производстве и применении органических фосфитов

 

МЗ СССР

МУ 5046-89 Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)

 

Утверждено Заместителем Министра здравоохранения СССР 3.08.1989 г.

Р 08-14-10 Рекомендации по использованию труда беременных женщин на легкой или менее уплотненной работе на предприятиях легкой промышленности

 

Утверждены Заместителем Министра здравоохранения СССР 28 декабря 1978 г. N 08-14-10, Согласованы Заместителем Министра легкой промышленности СССР 28 декабря 1978 года

Роз'яснення N 5.05.19-954 від 18.11.1999 р. Щодо порядку визначення права на пільгову пенсію за наявності на робочому місці хімічних речовин гостроспрямованого механізму дії

 

Роз'яснення МОЗ України 18.11.1999р. N 5.05.19-954

РПИ-88 № 41 Методические рекомендации. Профилактика профессиональных заболеваний у сварщиков чугуна