Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Фізіологія праці та ергономіка

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Затверджено: Мінпраці постанова№ 41 від 01.09.1992 р.

Конвенція Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182

 

Конвенцію ратифіковано Законом 2022-III від 05.10.2000

Норми гранично допустимих навантажень для жінок при переміщенні важких речей вручну

 

Наказ МОЗ України №241 від 10.12.93

Эргономические требования к организации рабочих мест животноводов. Методические рекомендации

 

Утвержд.Зам. Министра МЗ РСФСР от 1.09.1987г.

Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України 29 травня 2018 року N 784/1012, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2018 р. за N 905/32357

ГН 3.3.5-8-6.6.1 2002 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

 

МОЗ України Наказ № 528 від 27.12.2001

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

 

З 01.01.2017 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 146. Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р. З 01.07.2017 р. чинний ДСТУ 8604:2015

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

 

З 01.09.2016 р. заміняється на ДСТУ 7950:2015: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

 

Зміни: 1982р. Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

 

МОЗ України 10.12.93 Наказ №241. Зареєстрований 22.12.93 №194 мін'юст України.

ДНАОП 0.03-3.29-94 Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних

 

МОЗ України 31.03.94 Наказ №46. Зареєстрований 28.07.94 №176/ 385 мін'юст України.

ДНАОП 0.03-3.29-94 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

 

МОЗ України 31.03.94 Наказ №46. Зареєстрований 28.07.94 №176/ 385 мін'юст України.

ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

 

МОЗ України 22.03.96 Наказ №59. Зареєстрований 16.04.96 №183/ 1208 мін'юст України.

ДНАОП 0.03-8.08-93 Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин

 

МОЗ України 29.12.93 Наказ №256. Зареєстрований 30.03.94 №51/260 мін'юст України.

ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

 

МОЗ України 29.12.93 Наказ №256. Зареєстрований 30.03.94 №51/260 мін'юст України.

Лист N 5159/0/4.4-06/6/ДП-15 від 02.12.2015 р. Щодо правових відносин між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

 

МВ 3.3.8-124-2006 Методичні вказівки щодо застосування Переліку психофізіологічних критеріїв і методів для використання в системі ергономічної сертифікації нових технологій, машин і устаткування

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 04.04.2006 № 197

МР 1966-79 Эргономические требования к рабочим местам и средствам управления машинами и механизмами, применяемыми при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 1966-79 от 19.02.1979г.

МР 2189-80 Физиологические нормы напряжения организма при физическом труде

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 15.07.1980 г. N 2189-80

МР 2208-80 Рациональная организация типовых режимов труда и отдыха анодчиков и электролизников в производстве алюминия. Методические рекомендации

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 17.09.1980г. N 2208-80

МР 2615-83 Мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению горнорабочих высокопроизводительных очистных забоев угольных шахт. Методические рекомендации

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 25.08.1983 г. N 2615-83

МР 4052-85 Методы определения показателей зрительной работоспособности. Методические рекомендации

 

Утверждено Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 12 декабря 1985 г. N 4052-85

МУ 2942-83 Оздоровление условий труда на предприятиях, изготовляющих и применяющих люминофоры. Методические указания

 

МЗ СССР

МУ 3212-85 Основные принципы и методы эргономической оценки рабочих мест для выполнения работ сидя и стоя

 

МЗ СССР