Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Хімічні чинники виробничого середовища

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони

 

Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.

Перечень химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный Министерством здравоохранения СССР 4 ноября 1987 г. № 4430-87

 

утв. Министерством здравоохранения СССР 4.11.1987 г. № 4430-87*

Про заборону продажу та застосування бітумних та бітумно-каучукавих мастик на території міста Києва без гігієнічних висновків МОЗ України з метою запобігання отруєнь серед населення та працівників

 

ДСЕС України, постан. №26 Головдержсанлікар України 17.08.2000р, зареєстр. Мінюст 4.09.2000 №34/210

Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 13 жовтня 2017 року N 1257, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2017 р. за N 1353/31221

Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню

 

Постанова КМУ від 17.08.1998 р. N 1287. Зміни: постанова КМУ від 13.07.2016 р. N 438

Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

 

Затверджено: постанова КМУ від 28 грудня 2001 р. N 1780. Із змінами: постанова КМУ N 769 від 16.06.2004 р.

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць: Список № 4 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі населених місць; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

 

Наказ МОЗ України №30 від 23.02.2000р.

Про затвердження гранично допустимих концентрацій (ГДК) препарату планризу (ризоплана) в повітрі робочої зони

 

МОЗ України, Постанова №36 Головдержсанлікар України 16.12.04 р. Скасовується 01.03.2019 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1022-р

Критерії обгрунтування необхідності визначання черговості розробки гігієнічних нормативів шкідливих речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць, у воді водних об'єктів. Методичні вказівки

 

Затв. наказ МОЗ України від 21.06.2004р. №369

Гигиенический контроль за загрязнением кожных покровов работающих в контакте с фенолформальдегидными смолами. Методические рекомендации

 

Утв. Главное санитарно-эпидемиологическое управление 3 декабря 1973 г

Профілактика, клініка, діагностика, лікування гострих отруєнь гербіцидами на основі 2,4-діхлорфеноксиоцтової кислоти у робітників сільського господарства. Методичні рекомендації

 

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.03.2010 р. № 225

Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1100. Зміни: постанова КМУ від 09.11.2016 р. N 805, від 06.12.2017 р. N 937, від 18 грудня 2017 р. N 1103

Перелік значень гігієнічних нормативів і регламентів безпечного використання хімічних речовин

 

Затверджено: постанова головного державного санітарного лікаря Українивід 24.01.2013 р. № 2

Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників у повітрі робочої зони

 

Затверджено: Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015 року

Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних чинників у повітрі робочої зони

 

Затверджено: Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015 року

ГН 2.2.4.003-93 Дополнение №3. Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны (к Перечню ОБУВ №5203-90)

 

Пост. №4 Госкомсанэпиднадзор РФ от 18.03.93г.

ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

 

Скасовано з 01.01.2019: наказ від 21.09.2017 р. № 291. Відновлена дія від 26 квітня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 24 квітня 2019 року N 111

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

 

Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169. Відновлена дія від 26 квітня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 24 квітня 2019 року N 111

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

 

Изменения: 1981, 1990. Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

 

Изменения: 1990. З 01.01.2017 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 146. Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р.

ГОСТ 30333-95 Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения, информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортированин, утилизации

 

Держстандарт України.

ГОСТ ИСО 14644-1-2002, IDT Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха. Межгосударственный стандарт

 

Наказ Держспоживстандарту України від 5.07.2004 р. №131 з 01.01.2005.

Державні санітарні норми і правила Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 29 березня 2017 року N 339, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 р. за N 702/30570.

ДНАОП 0.03-3.20-00 Орієнтовно безпечні рівні дії (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони

 

МОЗ України 23.02.2000 р. N 30.

ДСанПіН 3.5-179-2012 Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.10.2012 N 762, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2012 р. за N 1776/22088. Заміняється на Державні санітарні норми і правила "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест", затверджений наказом МОЗ від 29.03.2017 р. N 339 через 6 місяців з дня його офіційного опублікування

ДСТУ 2893-94 Системи централізованого пилоприбирання. Загальні вимоги безпеки

 

Затверджено: наказом Держстандарту України № 312 від 9 грудня 1994 р.

ДУ 1508-76 Допустимые уровни выделения вредных химических веществ из полимерных строительных материалов, Допустимые уровни выделения вредных химических веществ из полимерных материалов, применяемых в водопроводном строительстве

 

МОЗ СССР Главсанврач СССР 20.10.1976 N 1508-76

лист N 2662 від 00.06.2000 р. Про перевірку умов реалізації пестицидів та інших токсичних речовин, зокрема бітумних та бітумно-каучукавих мастик та про випадки отруєнь в побуті вищевказаними речовинами та виконання рішення санепіднаради від 29.09.1999р. і постанови Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 20.03.000р. №15

 

МОЗ, Головдержсанлікар України

МВ 1.1.5-121-2005 Обґрунтування гранично допустимих концентрацій лікарських засобів у повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі населених місць. Методичні вказівки

 

Наказ МОЗ України 21.10.2005 р. №544

МВ 1849-78 Методические рекомендации по определению формальдегида в водных вытяжках и модельных средах

 

Утверждено: заместителем Главного Государственного санитарного врача СССР 10 мая 1978 г. N 1849-78. * Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа

МР 1817-77 Методические рекомендации. Гигиена труда и оздоровительные мероприятия при работе с таллием и его соединениями

 

Утверждаю Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 26 декабря 1977 г. N 1817-77

МР 5205-90 Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ. Методические рекомендации

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 7 декабря 1990 г. N 5205-90

МР 8.1.4.104- 2003 Дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин при їх гігієнічній регламентації. Методичні рекомендації

 

Наказ МОЗ від 25.07.2003 №356

МР N 2121-80 Постановка исследований по гигиеническому нормированию промышленных аллергенов в воздухе рабочей зоны. Методические рекомендации

 

Утверждены ГСЭУ МЗ СССР 23 января 1980 г. N 2121-80

МУ 2391-81 Методические указания по определению свободного оксида кремния в некоторых видах пыли

 

МЗ СССР

МУ 2663-83 Методические указания к постановке исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций сварочных аэрозолей

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 7 февраля 1983 г. N 2663-83

МУ 3141-84 Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов)

 

МЗ СССР

МУ 4000-85 Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны

 

МУ 4167-87 Методические указания по газохроматическому измерению бензина, бензола, толуола, миксиола, стирола

 

МУ 4436-87 Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 18 ноября 1987 г. N 4436-87 Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

МУ 4525-88 Методические рекомендации по фотометрическому измерению концентраций формальдегида и метанола в воздухе рабочей зоны

 

МУ 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)

 

Утверждаю Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 22 декабря 1988 г. N 4945-88 Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

МУ 5910-91 Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации суммы органических соединений (в пересчете на углерод) в воздухе рабочей зоны

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 10 сентября 1991 г. N 5910-91

МУ N 3936-85 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методические указания

 

Утверждены Главным госсударственным санитарным врачом Минздрава СССР 26.09.1985 г. N 3936-85

ОБУВ 5203-90 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных еществ в воздухе рабочей зоны

 

Зам. Главного Госсанврача СССР 7.12.1990 г. N 5203-90

ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий

 

Утв. Председателем Госком СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 4.08.1986 г. № 192. Согл. Госстроем СССР 7.01.1986 г. № ДП-76-1. Согл. Минздравом СССР 7.02.1986 г. № 04-4/259-4.

ПДК 4617-88 Список ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны

 

МЗ СССР

ПДК 4696-88 Дополнение №1 к Списку № 4617-88

 

МЗ СССР

ПДК 4952-89 Дополнение №2 к Списку № 4617-88

 

МЗ СССР

ПДК 5147-89 Дополнение №3 к Списку № 4617-88

 

МЗ СССР

ПДК 5149-89 Дополнение №4 к Списку № 4617-88

 

МЗ СССР

ПДК 5201-90 Дополнение № 5 к Списку № 4617-88

 

МЗ СССР

ПДК 5800-91 Дополнение №6 к Списку № 4617-88

 

МЗ СССР

ПДК 6061-91 Дополнение №7 к Списку № 4617-88

 

МЗ СССР

ПДУ 4618-88 Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами

 

мінохорони здоров'я СРСР 1988В реестре ДНАОП этот документ носит название «Гранично допустимі рівні (ПДУ) забруднення шкіри рук працюючих з шкідливими речовинами»

Постанова N 15 від 17.06.2013 р. Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів застосування хімічних речовин у повітрі робочої зони

 

Постанова N 2 від 21.01.2014 р. Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів застосування хімічних речовин у повітрі робочої зони

 

Постанова N 27 від 26.07.2010 р. Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони

 

Постанова N 9 від 02.04.2014 р. Про затвердження значень гігієнічного нормативу та регламентів застосування хімічної речовини у повітрі робочої зони