Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Підприємства окремих галузей промисловості, сільського господарства, зв'язку

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Охрана здоровья беременных женщин, занятых в животноводстве. Методические рекомендации

 

Рационализация труда женщин в машиностроительной промышленности. Методические рекомендации

 

Единые требования к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда - ЕТ-ІV

 

Минтракторного и сельхоз машиностроения СССР 31.12.1975, IV издание

Инструкция по санитарному содержанию предприятий связи № 21531

 

Минсвязи СССР 23.12.1977

Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1263 від 24.10.2007 р., від 18 травня 2011 р. N 521, N 76 від 11.02.2016 р.

Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности

 

Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях хлебопекарной и макаронной промышленности

 

Утв. Госком Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 27.12.89г.

Про затвердження переліку об'єктів, з особливим режимом роботи

 

Постанова КМУ №973 від 11. 07.2002 р.

Правила безопасности, производственной санитарии, охранно-карантинного и ветеринарно-санитарного режимов на предприятиях биологической промышленности

 

ГУ промсанитарии 1989 г.

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

 

Постанова КМУ від 27.07.1995 р. N 554 в редакцiї вiд 14.02.2001 р.

Про надання висновку державної санітарно-епідемічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності

 

МОЗ України, Наказ №333, 13.08.2001р

Схема обстеження автотранспортного підприємства

 

Оздоровительные мероприятия по гигиене труда и врачебно-профессиональной консультации молодых рабочих варочных цехов целлюлозно-бумажного комбината. Методические рекомендации

 

УтвержденоЗаместителем начальника Главного управления НИИ и координации научных исследований 10 октября 1973 года

ГОСТ 12.2.002-91 ССБТ. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности

 

Госстандарт СССР. З 01.01.2018 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности

 

Изменения: 1986, 1987, 1989, 1990, 1992. З 01.01.2018 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12.2.120-88 ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности

 

Зміни: 1990р. Повне позначення: ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4253-77, ИСО 4552-82, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050.

ГОСТ 12.4.095-80 Машины сельскохозяйственные самоходные. Методы определения вибрационных и шумовых характеристик

 

Госстандарт СССР. З 01.01.2018 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ДБН В.2.2-8-98 Будинки і споруди. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна

 

Затверджено: Держкоммістобудування, наказ вiд 18 лютого 1998р. №41. Поправка (публікація: БУ №1 , 1999р.) Зміна №1, затверджена наказом Держбуду України від 21.10.2004р. №195р. Поправка (публікація: БІС №1, 2005р.)

ДСанПіН 2.2.9.027-99 Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми

 

Затв. Постанова Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999р.

ДСанПіН 235-96 Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я від 18.12.95 р. N 235, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 1996 р. за N 354/1379

ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Підприємства та організації поліграфічної промисловості

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 19.12.2011 року N 932, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 січня 2012 р. за N 65/20378

ДСП 203 Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об'єктів

 

Затв. Наказ МОЗ України від 09.07.97 № 203

ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила

 

ДСП 3.3.1.066-2000 Державні санітарні правила обладнання та утримання підприємств шкіряного виробництва

 

МОЗ України

ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила та норми підприємства вугільної промисловості

 

Затв. Наказ МОЗ України 13.12.2002 № 468, Зареєстр. в мінюсті України 20.06.2003 р. за № 498/7819

ДСП 3.3.3.034-99 Державні санітарні правила для підприємств по виробництву зварювальних матеріалів (електродів, порошкового дроту і флюсів)

 

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення

 

Держстандарт України. * Зміна № 2 чинна з 01.01.2016 р.: наказ № 204 від 21.12.2015 р. ДСТУ 3414-96 скасовується з 01 січня 2018: наказ ДП "УкрНДНЦ" 29.12.2017 р. № 500

Закон України 318/97-ВР Про видавничу справу

 

Із змінами від 23.03.2017 року

Закон України 645/97-ВР Про видобування і переробку уранових руд

 

Із змінами від 16.10.2012 року

Закон України 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Із змінами від 03.11.2016 року

И 658-66 Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий

 

Утв. Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР от 31.12.1966 г. N 658-66. Составлена применительно к требованиям СН 245-63

Лист N 4.1/1401 від 01.03.2004 р. Щодо контролю дотримання вимог СанПиН №6026-Б-91и СанПиН №6027-А-91

 

МОЗ України, лист заступника Головного державного санітарного лікаря м. Києва №4.1/1401 від 01.03.2004р.

Лист N 5.05.50-10/121-6 від 09.02.2000 р. Про погодження органами та установами державної санепідслужби нормативної документації на хімічну продукцію - хімічні та біологічні речовини промислового і сільськогосподарського призначення, полімери та полімерні матеріали

 

МОЗ України, лист заступника Головного державного санітарного лікаря України №5.05.50-10/121-6 від 09.02.2000р.

Лист N 5.10/79 від 29.03.2001 р. ... готові лікарські засоби не підлягають санітарно-гігієнічній експертизі

 

МОЗ України, лист заступника Головного державного санітарного лікаря України №5.10/79 від 29.03.2001р.

Методические рекомендации к ГОСТ 17.0.0.04-90 Методические рекомендации по заполнению и ведению экологического паспорта промышленного предприятия

 

Начальник Главного управления научно-технического прогресса и экологических нормативов 2 апреля 1990 г.

МО 2534-82 Методика оценки санитарно-гигиенического состояния на предприятиях, выпускающих радиационно стерилизуемую продукцию медицинского назначения

 

Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 11.02.82 N 2534-82; *(По состоянию на март 2007 года)

МР 1828-78 Гигиена труда в свинооткормочном производстве. Методические рекомендации

 

Утверждаю Начальник Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР 22 марта 1978 г. N 1828-78

МР 2122-80 Мероприятия по оздоровлению условий труда на торфобрикетных заводах. Методические рекомендации

 

Утв. Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 24 января 1980 г. N 2122-80

МР 2385-81 По осуществлению государственного санитарного надзора на предприятиях, производящих и применяющих асбест. Методические рекомендации

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 23.03.1981 г. № 2385-81

МР 2612-82 Условия труда и режим отдыха на промышленных комплексах крупного рогатого скота. Методические рекомендации

 

МУ 1837-78 Методические указания по гигиене труда в пищевой промышленности при работах на установках, оборудованных генераторами электромагнитных полей сверхвысоких частот (СВЧ)

 

МЗ СССР

МУ 2284-81 Определение уровня электромагнитных полей и гигиенические требования к размещению СВЧ-, УВЧ-, ВЧ - радиотехнических средств гражданской авиации

 

МЗ СССР

МУ 2375-81 По предупредительному санитарному надзору при проектировании, строительстве, переоборудовании и приемкев в эксплуатацию судов морского, смешанного и внутреннего плавания СССР и других объектов и сооружений, приравненных к ним. Методические указания

 

Утвержд.Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 30.03.1981 г. № 2375-81

МУ 27 Гігієнічні вимоги до проектування тваринницьких комплексів великої рогатої худоби

 

МОЗ УРСР від 11.09.80

МУ 3256-85 Предупредительный и текущий санитарный надзор за условиями труда на свиноводческих и скотоводческих предприятиях

 

МЗ СССР

МУ 3867-85 Гигиенические мероприятия по оздоровлению условий труда работающих в овцеводческих комплексах

 

МЗ СССР

МУ 3927-85 Методические указания по проведению предупредительного и текущего санитарного надзора за проектируемым выпуском ручных машин и условиями труда работаюших с ними

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 29 августа 1985 г. N 3927-85

МУ 4064-85 Гигиенические требования к объединениям нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий в промышленные узлы и комплексы

 

МЗ СССР

МУ 4145-86 Методические указания. Оздоровление условий труда работников птицефабрик

 

МЗ СССР

МУ 4230-86 Показатели токсикометрии, подлежащие определению на разных стадиях производства и применения химических веществ. Методические указания

 

СанПиН 1401-76 Санитарно-химические исследования на промышленных предприятиях. Методические указания

 

Утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР от 12 января 1976 г.

СанПиН 4416-87 Санитарные правила для предприятий по обработке и розливу питьевых минеральных вод

 

СанПиН 4783-88 Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке

 

мінохорони здоров'я СРСР 1988

СанПиН 5159-89 Санитарные правила при производстве эпоксидных смол и материалов на их основе

 

мінохорони здоров'я СРСР 1989.

СанПиН 5160-89 Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)

 

мінохорони здоров'я СРСР 1989.

СанПиН 5206-90 Санитарные правила для катализаторных производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

 

мінохорони здоров'я СРСР 1990.

СН 4559-88 Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров

 

мінохорони здоров'я СРСР 1988

СП 1049-73 Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973.

СП 1055-73 Временные санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию предприятий по производству синтомицина и левомицетина

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Тимчасові санітарні правила устрою, обладнання та утримання підприємств, що виробляють синтоміцин та левоміцитин»

СП 1123-73 Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973. Згідно номеру документа (№1123-73) можлива помилка в коді. Реальний рік документу 1973, а кодом він помічен як 98 року.

СП 1148-74 Правила и нормы по промышленной санитарии для строительства и эксплуатации заводов шинной промышленности

 

мінохорони здоров'я СРСР 1974.

СП 1451-76 Санитарные правила для предприятий по производству сварочных материалов (электродов, порошковой проволоки и флюсов)

 

мінохорони здоров'я СРСР 1976.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для підприємств з виробництва зварювальних матеріалів (електродів, порошкового дроту та флюсів)»

СП 1889-78 Санитарные правила по устройству и содержанию предприятий кожевенной промышленности

 

мінохорони здоров'я СРСР 1978В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила устрою та утримання підприємств шкіряної промисловості»

СП 1963-79 Правила по охране труда работников дезинфекционного дела и по содержанию дезинфекционных станций, дезинфекционных отделов, отделений профилактической дезинфекции санитарно-эпидемиологических станций, отдельных дезинфекционных установок

 

СП 1967-79 Санитарные правила для производств полимеров и сополимеров стирола

 

Мінохорони здоров'я СРСР 1979.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для виробництва полімерів та сополімерів стиролу»

СП 1983-79 Санитарные правила для производств основных свинецсодержащих пигментов

 

мінохорони здоров'я СРСР 1979.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для виробництва основних пігментів, які містять свинець»

СП 2116-79 Санитарные правила по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть

 

мінохорони здоров'я СРСР 1979.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання підприємств, що виробляють ртуть»

СП 2162-80 Санитарные правила для производств по выплавке и прокатке свинецсодержащих сталей

 

мінохорони здоров'я СРСР 1980.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для виробництв з виплавки і прокату сталей, що містять свинець»

СП 2400-81 Санитарные правила по устройству, оборудованию и эксплуатации предприятий производства стекловолокна и стеклопластиков

 

Министерство здравоохранения СССР 1981 г. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації підприємств виробництва скловолокна та склопластиків»

СП 2527-82 Санитарные правила для предприятий черной металлургии

 

мінохорони здоров'я СРСР 1982.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для підприємств чорної металургії»

СП 2528-82 Санитарные правила для предприятий цветной металлургии

 

мінохорони здоров'я СРСР 1982.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для підприємств кольорової металургії»

СП 2672-83 Единые санитарные правила для предприятий (производственных объединений), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости

 

мінохорони здоров'я СРСР 1983.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Єдині санітарні правила для підприємств (виробничих об'єднань), цехів та дільниць, призначених для використання праці інвалідів та пенсіонерів за віком»

СП 2984-84 Санитарные правила по гигиене труда для предприятий белково-витаминных концентратов

 

мінохорони здоров'я СРСР 1984.

СП 3905-85 Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых

 

Мінохорони здоров'я СРСР 1985. В части предприятий по добыче и обогащению асбеста смотри СП 5808-91.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для підприємств з добування та збагачення рудних, нерудних та розсипних корисних копалин»