Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Технологічні процеси, сировина, матеріали і устаткування, робочий інструмент

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методические указания по комплексной гигиенической оценке металлорежущих станков

 

Методические рекомендации по профилактике профессиональной патологии в производстве эпоксидных соединений и пластмасс на их основе

 

Профилактика заболеваний рабочих производства твердых сплавов на основе вольфрама и кобальта. Методические рекомендации

 

Оздоровление условий труда операторов автоматических линий литейных и механических цехов машиностроения. Методические рекомендации

 

Про заборону продажу та застосування бітумних та бітумно-каучукавих мастик на території міста Києва без гігієнічних висновків МОЗ України з метою запобігання отруєнь серед населення та працівників

 

ДСЕС України, постан. №26 Головдержсанлікар України 17.08.2000р, зареєстр. Мінюст 4.09.2000 №34/210

Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню

 

Постанова КМУ від 17.08.1998 р. N 1287. Зміни: постанова КМУ від 13.07.2016 р. N 438

Перелік типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

 

Затв. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 16.08.2004 N 317, Зареєстр. в Мінюстиції України 6.09.2004 р. за N 1102/9701

Табель оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка

 

Наказ МОЗ України 11.04.2005 N 158

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

 

Затверджено: постанова НКРЕ 14.12.2005 р. №1137, зареєстровано в Мінюст України 19.01.2006 р. за N 42/11916. Зміни: постанова НКРЕ України від 20.09.2007 року N 1232

Правила користування електричною енергією

 

Затверджено: постанова НКРЕ від 31.07.96 р. N 28. Із змінами: наказ НКРЕ від 29.10.2015 р. N 2684, від 6 квітня 2017 року N 492

Перелік назв допоміжних речовин, що входять до складу лікарських засобів

 

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.2007 р. N 339

Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов

 

Утвержден: Всероссийское добровольное пожарное общество,1991г, Москва, СССР; Согласовано: ГИПНМВД РСФСР 29.03.1991года, Госкомархстрой РСФСР 26.06.1991 года

Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1100. Зміни: постанова КМУ від 09.11.2016 р. N 805, від 06.12.2017 р. N 937, від 18 грудня 2017 р. N 1103

MB № 6 Гігієнічні вимоги до виробництва полівінілхлоридних плівок

 

МОЗ УРСР від 17.02.75

ГН 1854-78 Гигиенические требования к конструированию и эксплуатации установок с искусственными источниками ультрафиолетового излучения для люминесцентного контроля качества промышленных изделий

 

Утверждено: Начальник Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР 9 июня 1978 г. N 1854-78

ГН 6.6.1-120-2005 Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини

 

Наказ МОЗ України 31.10.2005 N 573; Зареєстр. в Мінюст України 16.11.2005 р. за N 1384/11664

ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений

 

Відновлено дію з 26 січня 2018 року до 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 26 січня 2018 року N 23. Відновлена дія на період від 01 січня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 29 грудня 2018 року N 543

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

 

Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ГОСТ 12.2.030-83 ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы контроля

 

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

 

Наказ Держспоживстандарту від 02 лютого 2011 р. № 37

ГОСТ 12.2.051-80 ССБТ. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

 

ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием общие требования безопасности

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12.2.106-85 ССБТ. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и рассыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки

 

Госстандарт СССР. З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12.2.120-88 ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности

 

Зміни: 1990р. Повне позначення: ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4253-77, ИСО 4552-82, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050.

ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ. Процессы производственные Общие требования безопасности

 

Изменения: 1980, 1991. Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности

 

Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности

 

Изменения: 1982. З 01.01.2016 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 146. Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р.

ГОСТ 12.3.005-75* ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

 

Изменения: 1983, 1984, 1990. З 01.01.2016 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 146. Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р. Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

 

Изменения: 1988. З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188. Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ.Обработка металлов резанием. Требования безопасности

 

Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ГОСТ 12.3.026-81* ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности

 

Изменения: 1982. Відновлено дію з 26 січня 2018 року до 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 26 січня 2018 року N 23

ГОСТ 12.3.031-83 ССБТ. Работы со ртутью.Требования безопасности

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности

 

ГОСТ 12.3.036-84* ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности

 

Изменения: 1990. Відновлено дію з 26 січня 2018 року до 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 26 січня 2018 року N 23. Відновлена дія на період від 01 січня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 29 грудня 2018 року N 543

ГОСТ 12.3.039-85 ССБТ. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности

 

Госстандарт СССР. Відновлено дію з 26 січня 2018 року до 01 січня 2019 року: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 26 січня 2018 року N 23. Відновлена дія на період від 01 січня 2019 року до 01 січня 2022 року: наказ від 28 грудня 2018 року N 539

ГОСТ 30333-95 Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения, информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортированин, утилизации

 

Держстандарт України.

ГР 3220-85 Гигиенические рекомендации по проектированию и изготовлению защитных экранов высокочастотных установок диэлектрического нагрева

 

Министерство здравоохранения СССР, Зам. Глав. Государствен. Сан. врача СССР 05.05.1985 г. N 3220-85

ГТ 1115-73 Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт

 

Утв. Зам. Министра здравоохранения СССР, Главный государственный санитарный врач СССР 20.08.1973 г. N 1115-73;

ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівної індустрії

 

Держнаглядохоронпраці України 14.03.97 Наказ №57. діє з 01.06.1997.

ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівної індустрії

 

Держнаглядохоронпраці України 14.03.97 Наказ №57. діє з 01.06.1997.

ДСанПіН 198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кв включно

 

Затв. Наказ МОЗ України 09.07.1997 № 198

ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ЕОМ

 

МОЗ України. Державний санітарний лікар України Постанова №7 10.12.98.

ДСанПіН 3.3.2.007-98 Государственные санитарные правила и нормы работы с визуальными дисплейными терминалами электронно-вычислительных машин

 

МОЗ України. Державний санітарний лікар України Постанова №7 10.12.98. Скасовує ДНАОП 0.03-3.18-88

ДСанПіН 3.3.2.040-99 Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва

 

ДСанПіН 3.3.2.041-99 Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин

 

ДСП 200-97 Санітарні правила для ковальсько-пресових цехів

 

ДСТУ 2388-94 Системи вентиляції. Терміни та визначення

 

Затверджено: Держстандарт України, наказ від 17.03.1994р. №49. Поправка (публікація: ІПС №1, 1995р.)

ДСТУ 2972-94 (ГОСТ 25644-96) Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні умови. Міждержавний стандарт

 

ДСТУ 3191-95 (ГОСТ 12.2.137-96) Обладнання для конднціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки

 

Держстандарт України.

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення

 

Держстандарт України. * Зміна № 2 чинна з 01.01.2016 р.: наказ № 204 від 21.12.2015 р. ДСТУ 3414-96 скасовується з 01 січня 2018: наказ ДП "УкрНДНЦ" 29.12.2017 р. № 500

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

 

Надано чинності: Держспоживстандарт, наказ від 02 лютого 2011 р. № 37

И 6035.А-91 Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели.

 

МЗ СССР от 12.08.91; *Без приложения 1;

КНД 6-001-2000/ Держкомпромполітики України Керівний нормативний документ. Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічної промисловості

 

Держкомпромполітики України, Погоджено першим заст. Гол. держ. сан. лікаря України, висновок №5.05.07-44/2842 від 17.07.99)

лист N 2662 від 00.06.2000 р. Про перевірку умов реалізації пестицидів та інших токсичних речовин, зокрема бітумних та бітумно-каучукавих мастик та про випадки отруєнь в побуті вищевказаними речовинами та виконання рішення санепіднаради від 29.09.1999р. і постанови Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 20.03.000р. №15

 

МОЗ, Головдержсанлікар України

Лист N 5.10/246 від 20.03.2002 р. Про затвердження обєктів зовнішньо-економічної діяльності, на які проведена санітарно-гігієнічна експертиза (медична техніка, вироби медичного призначення, пестициди, агрохімікати)

 

МОЗ України, лист заступника Головного державного санітарного лікаря України № 5.10/246 від 20.03.2002р.

Лист N 5172 від 16.07.2007 р. Про надання роз'яснень щодо здійснення господарської діяльності з придбання, зберігання, відпуску прекурсорів

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

М 1965-79 Методика гигиенической оценки машин и механизмов, применяющихся при разработке рудных, нерудных и рассыпных месторождений

 

МЗ СССР

МВ 3.3.8-124-2006 Методичні вказівки щодо застосування Переліку психофізіологічних критеріїв і методів для використання в системі ергономічної сертифікації нових технологій, машин і устаткування

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 04.04.2006 № 197

МР 2677-83 Гигиеническая оценка новых технологических процессов и оборудования в промышленности химических волокон. Методические рекомендации

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 9 марта 1983 г. N 2677-83

МР 3205-85 Гигиена труда в производстве искусственных кож и пленочных материалов на основе поливинилхлорида. Методические рекомендации

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 3205-85 от 17.01.1985 г.

МР 3243-85 Гигиенические требования к производствам винилхлорида и поливинилхлорида. Методические рекомендации

 

Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 8 апреля 1985 г. N 3243-85

МР-87 № 40 Гигиенические требования к условиям туда и профилактика заболеваний работающих в производстве эпоксидных смол и пластмасс на их основе. Методические рекомендации

 

МУ 1192-74 Гигиена труда и оздоровительные мероприятия при работе с соединениями бария. Методические рекомендации

 

МЗ СССР

МУ 1321-75 Методические указания по оздоровлению условий труда на производстве и при применении ингибиторов атмосферной коррозии металлов и ингибированной бумаги

 

МЗ СССР

МУ 1924-78 Методические указания по гигиенической оценке сварочных материалов и способов сварки, наплавки и резки металлов

 

МЗ СССР

МУ 1996-79 Методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях микробиологической промышленности

 

МЗ СССР

МУ 2157-80 Методические указания. Условия труда в производстве синтетических витаминов

 

МЗ СССР

МУ 3224-85 По гигиенической оценке использования доочищенных городских сточных вод в промышленном водоснабжении. Методические указания

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 14.03.1985 г. № 3224-85

МУ 4218-86 Гигиенические требования к технологическим процессам изготовления и применения ванадия, его соединений и сплавов

 

МЗ СССР

МУ 4219-86 Методические указания по оздоровлению производственной среды на предприятиях по переработке вторичных текстильных материалов

 

МЗ СССР

МУ 4545-87 Контроль организации текущей и заключительной демеркуризации и оценка ее эффективности

 

МЗ СССР

МУ 515-64 Осуществление предупредительного и текущего госсаннадзора за установками непрерывной разливки стали

 

МЗ СССР

МУ 986-72 Методические указания о проведении гигиенической оценки новых сельскохозяйственных машин и орудий

 

МЗ СССР

Наказ N 642 від 17.09.2009 р. Про скасування чинності КНД 6-001-2000