Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація підприємств

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методические рекомендации. Предупредительный санитарный надзор за соответствием современным гигиеническим требованиям шумовых характиристик в нормативно-технической документации на новые виды машин и оборудование

 

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

 

Постанова КМУ №431 від 23. 06.94 р. Із змінами від 06.06.2011 р.

Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

 

Затверджено: постанова КМУ від 21.07.2005 р. N 630. Зі змінами: постанова КМУ від N 1268 від 31.10.2007, N 933 від 03.09.2009, N 151 від 17.02.2010, N 1135 від 31.10.2011, N 1037 від 30.10.2015, від 26.10.2016 р. N 892, від 16.03.2017 р. N 156, від 18.08.2017 р. N 633

Про надання висновку державної санітарно-епідемічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності

 

МОЗ України, Наказ №333, 13.08.2001р

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

 

ДБН В.2.2-1-95 Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва

 

Затверджено: Держкоммістобудування, наказ від 27.01.1995р. №17

ДБН В.2.2-1-95 Здания и сооружения. Здания и сооружения для животноводства

 

Наказ від 27 січня 1995 р. № 17

ДБН В.2.2-7-98 Будинки і споруди. Будівлі і споруди по зберіганню мінеральних добрив та засобів захисту рослин

 

Затверджено: Держкоммістобудування, наказ вiд 18.02.1998р. №41. Зміна №1, затверджена наказом Держбуду України від 21.10.2004 р №195р. Поправка (публікація: БІС №1, 2005р.)

ДСП 254а-97 Державні санітарні правила проектування, упорядкування та експлуатації виробництва біологічних засобів захисту рослин та стимуляторів росту рослин у виробничих біолабораторіях та біофабриках

 

МОЗ України

ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення

 

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

 

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення

 

Держстандарт України. * Зміна № 2 чинна з 01.01.2016 р.: наказ № 204 від 21.12.2015 р. ДСТУ 3414-96 скасовується з 01 січня 2018: наказ ДП "УкрНДНЦ" 29.12.2017 р. № 500

МУ 1322-75 Методические указания по проведению предупредительного и текущего санитарного надэора за искусственным освещением на промышленных предприятиях

 

МЗ СССР

МУ 2665-83 Методические указания. Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации оборудования на предприятиях порошковой металлургии

 

МЗ СССР

МУ 363-61 Осуществление предупредительного санитарного надзора в производстве формалина

 

МЗ СССР

МУ 4428-87 Методические указания по совершенствованию государственного предупредительного санитарного надзора за проектированием цехов и участков сварки, разработкой технологических процессов и оборудования для сварочного производства

 

Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 1987 г. N 4428-87

НПАОП 45.2-2.01-04 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

На виконання постан. КМУ від 22.9.2004 року № 1243; Накази Держбуду від 18.10.2004 №191, 27.01.2005 №21; Зміни: Постан. КМУ від 31.01.2007р. N 88 та від 26.09.2007 р. N 1182;

НПАОП 45.2-2.01-08 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

Кабінет Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 534); Кабінет Міністрів України, постанова від 29 грудня 2009 р. N 1424 Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі). Зміни: Постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 90 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва. Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ; Включає Додатки форм документів: Сертифікат відповідності; Заява про видачу сертифіката відповідності; Акт готовності об'єкта до експлуатації; Відмова у видачі сертифіката відповідності; Із змінами: Постанова КМУ від 29 грудня 2010 р. N 1218 Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

НПАОП 92.13-1.07-76 Правила пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии для организаций кинопроката

 

Держкіно СРСР 12.07.1976 Наказ №329. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 14.05.76, ЦК профспілок працівникІв культури 11.05.76

НПАОП 92.2-1.12-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях телевидения и радиовещания

 

Держтелерадіо СРСР 06.12.1973. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах телебачення і радіомовлення"

НПАОП 92.34-1.02-74 Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях (ПТБ - Цирк 77)

 

мінкультури СРСР 19.09.1974

НПАОП 92.53-1.07-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР

 

мінкультури СРСР 22.07.1973

НПАОП 93.0-1.01-59 Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения

 

мінохорони здоров’я СРСР 10.04.1959

СН 227-82 Инструкция по типовому проектированию

 

Опубліковано роз'яснення в Информации типовой проектной документации №9 , 1986р. Зміна №1 (діє тільки в Україні) - видана окремим виданням у 1998р., Укрархбудінформ

СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

 

Утв. Госком Совета Министров СССР по делам строительства 5.11.71 г., мінохорони здоров'я СРСР 1971. Взамен СН 245-63, СН 106-60 и СН 172-61

СН 387-78 Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов)

 

Зміни та доповнення - БСТ №6, №10, 1982р.

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания

 

Видання 1991р.. Зміна №1 (національна), затверджена наказом Держбуду України від 21.10.2004р. №195

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий

 

Поправки, роз'яснення, зміна (опубліковано БСТ №3, 1987р., БСТ №10, БСТ №11, 1988р.). Розділ 6 втратив силу з введенням ВБН В.2.2-58.2-94/Держконафтогаз України. Зміна №1 (національна) , затверджена наказом Держбуду України від 21.10.2004р. №195

СНиП 2.11.01-85* Складские здания

 

Видання 1991р.. Зміна №1 (публікація: БСТ №6, 1991р.). Зміна №1 (національна), затверджена наказом Держбуду України від 21.10.2004р. №195

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки

 

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

 

Зміна (б/н, публікація: БСТ №4, 1985р.). Зміна (б/н, публікація: БСТ №7, 1986р.). Зміна №2 (публікація: БСТ №3, 1987р.). Зміна №3 (публікація: БСТ №11, 1990р.). З 01.09.2018 р. заміняється на ДБН Б.2.2-12:2018

СП 534-65 Проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)

 

Утвержд.Заместителем Главного санитарного врача Союза ССР 24.06.1965 г. № 534-65