Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Гігієна праці

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони

 

Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Затверджено: Мінпраці постанова№ 41 від 01.09.1992 р.

Перелік професійних захворювань

 

Затверджено: постанова КМУ від 08.11.2000 р. № 1662. Зміни: постанова КМУ № 294 від 26.04.2017 р.

Перечень химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный Министерством здравоохранения СССР 4 ноября 1987 г. № 4430-87

 

утв. Министерством здравоохранения СССР 4.11.1987 г. № 4430-87*

Методические указания по комплексной гигиенической оценке металлорежущих станков

 

Методические рекомендации по профилактике профессиональной патологии в производстве эпоксидных соединений и пластмасс на их основе

 

Профилактика заболеваний рабочих производства твердых сплавов на основе вольфрама и кобальта. Методические рекомендации

 

Оздоровление условий труда рабочих, обслуживающих оборудование, излучающее электромагнитную энергию инфранизкой и очень низкой частоты. Методические рекомендации

 

Методические рекомендации по оздоровлению условий труда женщин, занятых в промышленности

 

Охрана здоровья беременных женщин, занятых в животноводстве. Методические рекомендации

 

Вопросы диспансеризации и совершенствования медико-социальной помощи рабочим шумных производств. Методические рекомендации

 

Методы выявления повышенной чувствительности к производственному шуму и общей низкочастотной вибрации. Методические рекомендации

 

Организация работы по борьбе с производственным шумом и вибрацией. Методические рекомендации

 

Оздоровление условий труда операторов автоматических линий литейных и механических цехов машиностроения. Методические рекомендации

 

Методические рекомендации по диагностике и профилактике профессиональных заболеваний у электросварщиков

 

Методические рекомендации по профилактике заболеваний у рабочих при новых методах сварки и наплавки с использованием новых сварочных материалов

 

Рационализация труда женщин в машиностроительной промышленности. Методические рекомендации

 

Методические рекомендации. Предупредительный санитарный надзор за соответствием современным гигиеническим требованиям шумовых характиристик в нормативно-технической документации на новые виды машин и оборудование

 

Про заборону продажу та застосування бітумних та бітумно-каучукавих мастик на території міста Києва без гігієнічних висновків МОЗ України з метою запобігання отруєнь серед населення та працівників

 

ДСЕС України, постан. №26 Головдержсанлікар України 17.08.2000р, зареєстр. Мінюст 4.09.2000 №34/210

Единые требования к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда - ЕТ-ІV

 

Минтракторного и сельхоз машиностроения СССР 31.12.1975, IV издание

Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 13 жовтня 2017 року N 1257, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2017 р. за N 1353/31221

Инструкция по санитарному содержанию предприятий связи № 21531

 

Минсвязи СССР 23.12.1977

Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1263 від 24.10.2007 р., від 18 травня 2011 р. N 521, N 76 від 11.02.2016 р.

Порядок встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків

 

Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.11.95р. N 212 Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальнимиекспертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 22.03.1996 р. за N 136/1161;Із змінами N 238 від 05.08.98р.

Перелік спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств

 

Затв.наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 01.02.2006 N 29 Про затвердження Переліку спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 13.02. 2006 р. за N 133/12007

Інструкція про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом

 

Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 15.11.2005 N 606 Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 2.12.2005 р. за N 1455/11735

Інструкція про застосування переліку професійних захворювань

 

Затв. наказ МОЗ України, Академії медичних наук України, Мінпраці та соцполітики України 29.12.2000 N 374/68/338,. Зареєстр. в Мінюсті України 24.01.2001р. за N 68/5259

Інструкція про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів

 

Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню

 

Постанова КМУ від 17.08.1998 р. N 1287. Зміни: постанова КМУ від 13.07.2016 р. N 438

Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України № 383/55 від 31.12.97 Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.1998 р. за N 50/2490;

Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, в тому числі, токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

 

Постанова КМУ від 20.06.1995 р. N 440. Із змінами: постанова КМУ N 1391 від 16.12.2009 р., від 26 жовтня 2011 р. N 1158, від 21.11.2012 р. N 1068

Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

 

Затверджено: постанова КМУ від 28 грудня 2001 р. N 1780. Із змінами: постанова КМУ N 769 від 16.06.2004 р.

Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности

 

Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.( Список 1,2 )

 

Затверджено: постанова КМУ від 16.01.2003 р. №36. Із змінами: постанова КМ №1644 від 13.12.2004, №276 від 13.03.2006, від 24.02.2010 р. N 173, N 3 від 09.01.2014 р.

Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях хлебопекарной и макаронной промышленности

 

Утв. Госком Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 27.12.89г.

Конвенція Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182

 

Конвенцію ратифіковано Законом 2022-III від 05.10.2000

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

 

Постанова КМУ №431 від 23. 06.94 р. Із змінами від 06.06.2011 р.

Про затвердження переліку об'єктів, з особливим режимом роботи

 

Постанова КМУ №973 від 11. 07.2002 р.

Норми гранично допустимих навантажень для жінок при переміщенні важких речей вручну

 

Наказ МОЗ України №241 від 10.12.93

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць: Список № 4 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі населених місць; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

 

Наказ МОЗ України №30 від 23.02.2000р.

Гигиеническая оценка и методы контроля оптического излучения производственных источников. Методические рекомендации

 

МОЗ УРСР від 27.12.85

Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань

 

Наказ МОЗ 25.03.2003 N 133, Зареєстр.о в Мінюсті України 10.04.2003 р. за N 283/7604

Перелік типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

 

Затв. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 16.08.2004 N 317, Зареєстр. в Мінюстиції України 6.09.2004 р. за N 1102/9701

Табель оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка

 

Наказ МОЗ України 11.04.2005 N 158

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

 

Затверджено: постанова НКРЕ 14.12.2005 р. №1137, зареєстровано в Мінюст України 19.01.2006 р. за N 42/11916. Зміни: постанова НКРЕ України від 20.09.2007 року N 1232

Правила користування електричною енергією

 

Затверджено: постанова НКРЕ від 31.07.96 р. N 28. Із змінами: наказ НКРЕ від 29.10.2015 р. N 2684, від 6 квітня 2017 року N 492

Правила безопасности, производственной санитарии, охранно-карантинного и ветеринарно-санитарного режимов на предприятиях биологической промышленности

 

ГУ промсанитарии 1989 г.

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

 

Затверджено: постанова КМУ від 21.07.2005 р. N 630. Зі змінами: постанова КМУ від N 1268 від 31.10.2007, N 933 від 03.09.2009, N 151 від 17.02.2010, N 1135 від 31.10.2011, N 1037 від 30.10.2015, від 26.10.2016 р. N 892, від 16.03.2017 р. N 156, від 18.08.2017 р. N 633

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

 

Постанова КМУ від 27.07.1995 р. N 554 в редакцiї вiд 14.02.2001 р.

Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці

 

Наказ №192 ГУОЗ від 10.05.01

Про надання висновку державної санітарно-епідемічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності

 

МОЗ України, Наказ №333, 13.08.2001р

Схема обстеження автотранспортного підприємства

 

Гигиена труда и оздоровление производственной среды при работе с источниками шума и вибрации, тепловыделений и радиочастот

 

1992г.

Про затвердження гранично допустимих концентрацій (ГДК) препарату планризу (ризоплана) в повітрі робочої зони

 

МОЗ України, Постанова №36 Головдержсанлікар України 16.12.04 р. Скасовується 01.03.2019 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1022-р

Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні

 

МОЗ України, Головн. держсанлікар України; Постан.від 17.07.06р. №28

Критерії обгрунтування необхідності визначання черговості розробки гігієнічних нормативів шкідливих речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць, у воді водних об'єктів. Методичні вказівки

 

Затв. наказ МОЗ України від 21.06.2004р. №369

Перелік частіше застосовуваних при здійсненні державного санепіднагляду законодавчих, директивних і нормативних документів з гігієни праці (станом на 01.05.2005 р.)

 

Перелік назв допоміжних речовин, що входять до складу лікарських засобів

 

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.2007 р. N 339

Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда

 

Генеральная конференция Международной организации труда, Женева, Административный совет Международного бюро труда 31.05.2006 г Конвенция 187

Гигиенический контроль за загрязнением кожных покровов работающих в контакте с фенолформальдегидными смолами. Методические рекомендации

 

Утв. Главное санитарно-эпидемиологическое управление 3 декабря 1973 г

Особенности динамического наблюдения за состоянием здоровья работниц промышленного птицеводства. Методические рекомендации

 

Утвержд. Зам. Министра от 14.09.1990г.

Эргономические требования к организации рабочих мест животноводов. Методические рекомендации

 

Утвержд.Зам. Министра МЗ РСФСР от 1.09.1987г.

Гигиеническая оптимизация световой обстановки и условий труда при работе со светочувствительными материалами

 

Утверждено Заместителем министра здравоохранения РСФСР 10 июля 1984 года; Согласовано Заместителем начальника Главного управления НИИ и координации научных исследований 14 мая 1984 года

Санітарно-гігієнічні вимоги щодо використання систем променевого опалення в виробничих приміщеннях. Методичні рекомендації

 

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 05.08.2009р. № 576

Методические рекомендации по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда летного состава в связи с заболеваниями органа слуха

 

Утверждено Начальником Медико-санитарного управления МГА СССР 23 января 1987 года

Методические рекомендации по организации цеховых и межцеховых оздоровительных комплексов на промышленных предприятиях

 

Утверждено Председателем Ученого медицинского совета Минздрава СССР, 27 января 1987 года

Cанитарно-гигиенические рекомендации по улучшению условий труда технического состава гражданской авиации, занятого на авиационно-химических работах

 

Утверждены Начальником Отдела охраны труда МГА 11 декабря 1980 года

Ранняя диагностика и профилактика профессиональных заболеваний у рабочих, занятых в производстве металлических порошков и металлокерамических изделий. Методические рекомендации

 

Утверждены Заместителем министра здравоохранения РСФСР 4 февраля 1991 года; Согласовано Заместителем начальника Главного управления научных учреждений 4 февраля 1991 года

Оздоровительные мероприятия по гигиене труда и врачебно-профессиональной консультации молодых рабочих варочных цехов целлюлозно-бумажного комбината. Методические рекомендации

 

УтвержденоЗаместителем начальника Главного управления НИИ и координации научных исследований 10 октября 1973 года

Профілактика, клініка, діагностика, лікування гострих отруєнь гербіцидами на основі 2,4-діхлорфеноксиоцтової кислоти у робітників сільського господарства. Методичні рекомендації

 

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.03.2010 р. № 225

Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості

 

Наказ 04.07.2007 N 370; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2007 р. за N 902/14169

Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці та впровадження в дію наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”

 

Спільний наказ: Київська міська санітарно - епідеміологічна станція № 14 від 28.01.2008 р., Головне управління Охорони здоров‘я та Медичного забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 32 від 28.01.2008 р.

Концепція Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 - 2016 роки

 

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 889-р

Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов

 

Утвержден: Всероссийское добровольное пожарное общество,1991г, Москва, СССР; Согласовано: ГИПНМВД РСФСР 29.03.1991года, Госкомархстрой РСФСР 26.06.1991 года