Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Фізичні фактори навколишнього природного середовища

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методика розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров’я України 29.11.2013 № 1040, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2130/24662

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується

 

Затверджено: постанова КМУ від 11.09.1996 р. N 1100. Із змінами: постанова КМУ N 72 від 24.01.2002 р., від 17.10.2012 р. N 991, від 13.12.2017 р. N 1091

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню

 

Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 - 22 кгц

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР от 10.06.1982 г. N 2550-82

Про посилення контролю за джерелами електромагнітних випромінювань, що розташовані та експлуатуються на території м. Києва

 

МОЗ, Наказ №284-од Київська СЕС від 29.12.06р

Методические рекомендации по составлению карт шума территорий зон массового отдыха населения и разработке шумозащитных мероприятий

 

МЗ УССР, протокол №2 от 20.01.84

Методические рекомендации по оценке шумозащитных мероприятий при осуществлении предупредительного и текущего надзора

 

МЗ УССР, протокол №3 от 22.01.81

Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт

 

Минэнерго СССР, 1985

Санитарные нормы предельно допустимых уровней напряженности электромагнитного поля НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ диапазонов, излучаемого радиосвязными средствами аэропортов гражданской авиации

 

Утвержд. Главным государственным санитарным врачом СССР 9 января 1989 г. № 4946-89

ГН 2.2.8-086-2002 Гранично допустимі рівні (ГДР) електромагнітних полів (ЕМП), що створюються мобільними терміналами стільникового зв'язку стандарту NMT-450

 

Затвердж. Постановою Головного державного санітарного лікаря України N 13 від 11.04.2002р. Про затвердження гігієнічних нормативів "Гранично допустимі рівні (ГДР) електромагнітних полів (ЕМП), що створюються мобільними терміналами стільникового зв'язку стандарту NMT-450"

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

 

Изменения: 1989. Термін скасування чинності в Україні переноситься 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2017 року N 169

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 01.08.96 № 239, зареєстровано в мінюстї України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513. Зміни, затверджені наказом МОЗ від 13.12.2006 N 828 скасовані: наказ МОЗ України 10.12.2007 р. N 804 "Про скасування наказу МОЗ від 13.12.2006 N 828". Дія наказу МОЗ України від 13.03.2017 р. N 266, що затверджує зміни, зупинена до набрання чинності рішенням суду: ухвала київського апеляційного адміністративного суду 07.12.2017 р., Справа N 826/9305/17. Зміни: наказ МОЗ від 27.11.2017 р. N 1477

ДСТУ ETSI TS 101 087:2007 Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM базове. Основні параметри та методи вимірювання

 

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

 

Затверджено: Держкоммістобудування, наказ від 15.09.1997р. №157

Закон України 1745-IV Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму

 

Редакція від 02.07.2015 р.

Лист N 5.01.01-15/589 від 11.07.2003 р. Про незастосування п.4.2. СанПиН 42-128-4396-87 санітарно-епідемічною службою

 

МОЗ України, лист № 5.01.01-15/589 Головдержсанлікар, 11.07.2003р

МВ 10.1-115-2005 Методичні вказівки визначення вмісту ртуті в об'єктах виробничого, навколишнього середовища і біологічних матеріалах

 

Наказ МОЗ України від 10.06.2005р. №263

МР 2551-82 Методические рекомендации по уточнению электромагнитной обстановки (ЭМО) в местах расположения линейных и плоскостных переизлучателей

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 2551-82 от 10.06.1982г.

МР N 4158-86 Методические рекомендации по составлению карт вибрации жилой застройки

 

Утверждены: Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 3 ноября 1986 г. N 4158-86

МУ 1112-87 Расчет зон санитарного разрыва по шуму от компрессорных станций газопроводов до населенных пунктов. Методические рекомендации

 

Министерство здравоохранения УССР, 1987

МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах

 

МУ 3860-85 Методические указания по определению уровней электромагнитного поля и границ санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки в местах размещения средств телевидения и ЧМ-радиовещания

 

Приложение к Временным санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами СанПиН 2963-8

МУ 4109-86 Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению

 

Утв. Зам. Главгоссанврача СССР 30.05.1985 г.

МУ 4258-87 Методические указания по определению и гигиенической регламентации электромагнитных полей, создаваемых береговыми и судовыми радиолокациоинными станциями

 

Министерство здравоохранения СССР, Главное санитарно-эпидемиологическое управление, Зам. Глав. Государствен. Сан. врача СССР 26.08.1987 г. N 4258-87

МУ 4283-87 Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за выполнением «Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» № 3077-84

 

Министерство здравоохранения СССР; Главное Санитарно-Эпидемиологическое Управление, Зам. Главгоссанврача СССР, 4.05.87г., № 4283-87

МУ 4435-87 Методические указания по гигиенической оценке производственной и внепроизводственной шумовой нагрузки

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 4435-87 от 11.11.1987г.

МУ 4562-88 Методические указания по нормализации электромагнитной обстановки в местах размещения двухканальных метеорологических РЛС

 

Министерство здравоохранения СССР, Главное санитарно-эпидемиологическое управление, Зам. Глав. Государствен. Сан. врача СССР 05.03.1988 г. N 4562-88

МУ 4948-89 Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за выполнением "Санитарных норм допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки" N 4948-89

 

Утв. Главный государственный санитарный врач СССР 24.04.1989 г

Наказ N 1018/5 від 31.10.2007 р. Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта щодо наказу Міністерства охорони здоров'я від 13.12.2006 N 828 "Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ України від 01.08.96 N 239"

 

Наказ N 1151 від 27.12.2013 р. Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року N 761

 

СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах

 

Утв. Главн. Госсан. врач СССР №1304-75 13.06.1975 г.

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

 

Утв. Зам. Главного госсантарного врача СССР 23.02.1984 г. № 2971-84

СанПиН 42-128- 4257-87 Санитарные нормы комбинированных злектромагнитных полей (10 - 3 см), создаваемые метеорологическими РЛС

 

Министерство здравоохранения СССР, Зам. Глав. Государствен. Сан. врача СССР,1987

СанПиН 42-128-4396-87 Санитарные нормы допустимой громкости звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках

 

Утв. Зам. Главгоссанврача СССР 7.07.1987 г.

СанПиН 42-128-4948-89 Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки

 

Утв. Главный государственный санитарный врач СССР 24.04.1989

СН 2963-84 Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами

 

Утв. Главный госсанврач СССР 19.01.1984 г.

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

 

Утв. Главный государственный санитарный врач СССР от 3.08.1984 г. № 3077-84

У 547-65 Указания по рофилактике светового голодания у людей

 

Утверждено заместителем Главного санитарного врача СССР 7.10.1965 г. N 547-65