Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Ґрунт, очищення населених місць, побутові і промислові відходи, санітарна охорона ґрунту

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів

 

наказ Мінбуду України від 11.12.2006 р. N 407

Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів

 

Пост. КМУ від 8.04.1999 р. N 559, Із змін, внес. згідно з Постан. КМ N 1789 від 28.12.2001

Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України

 

Затв. Наказ Держбуду України 19.02. 2002 р. №37, Зареєстр. Мінюст 26.04.2002 р. за № 403/6691. Правила скасовуються через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Зразок санітарно-технічного паспорта полігона твердих побутових відходів

 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 5.04.2007 р. N 120

Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

 

Постанова КМУ від 17.08.1996 р. N 1147. Із змінами від 16.09.2015 р., від 18 грудня 2018 р. N 1131

Санітарні правила в лісах України

 

Затверджено: постанова КМУ від 27.07.1995 р. N 555. Із змінами: постанова КМУ від 07.08.2013 р. N 748, від 23.03.2016 р. N 213, від 26.10.2016 р. N 756

Типове положення про структуру управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами

 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 1.02.2007 р. N 31

Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України

 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року N 7 Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України

Методика розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами

 

Затв. наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 р. N 8 Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується

 

Затверджено: постанова КМУ від 11.09.1996 р. N 1100. Із змінами: постанова КМУ N 72 від 24.01.2002 р., від 17.10.2012 р. N 991, від 13.12.2017 р. N 1091

Порядок поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, Опис зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

 

Затверджено постановою КМУ від 17 грудня 2003 р. N 1963

Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II

 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1984г. Включает методику определения содержания в почвах нефтепродуктов.

Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть I

 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1983г. Включает методики отбора проб почвы, методики определения в этих пробах хлорорганических и фосфорорганических пестицидов, гербицидов (2,4-Д-симтриазинов), валовых количеств металлов, форм соединений металлов, фторидов, методика определения рН почвы и выпадений.

Земельний кодекс України

 

Із змінами від 06.12.2016 року

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ

 

Пленум Верховного Суду України 16.04.2004 пост. N 7

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів

 

Затверджено: постанова КМУ від 01.11.1999 р. N 2034. Із змінами: від 07.08. 2013 р. N 748

Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів

 

Затверджено: постанова КМУ від 3.08.1998 р. N 1217. Із змінами: постанова КМУ від 11.10.2002 р., N 748 від 07.08.2013 р.

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

 

Постанова КМУ від 27.07.1995 р. N 554 в редакцiї вiд 14.02.2001 р.

Про надання дозволу КМКП "Київпарксервіс" виступати замовником розміщення мобільних туалетних кабін у м. Києві

 

Розпор. № 215 КМДА від 8.02.01

Про заходи забезпечення м. Києва необхідною кількістю громадських туалетів

 

Розпор. № 951 КМДА від 13.06.06

Об условиях очистки сточных вод, утилизации отходов в коллективных садах и приусадебных участках

 

МЗ Главн госсанврач УССР письмо №5-02-13/1453 от 21.05.81г.

Про заходи щодо збирання, вивезення, утилізації окремих видів відходів

 

Розпор. №1729 КМДА від 17.08.01

Про поширення досвіду, набутого у справі роздільного збору відходів

 

Розпор. №582 КМДА від 8.04.04

Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках

 

Затверджено: постанова КМУ від 22.01.1996 р. N 115. Редакцiя вiд 17.08.2002 р.

Перелік документів, необхідних для отримання висновків санітарно-гігієнічної експертизи щодо поводження з відходами

 

Про забезпечення складання паспортів місць видалення відходів

 

Розпор. №1260 КМДА від 02.08.99

К вопросу утилизации отработанных люминесцентных ламп

 

1999г.

Порядок приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Києва

 

КМДА, розпорядж. №1073 від 18.06.03р.

Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів

 

Затверджено: постанова КМУ №1218 від 03.08.1998 р. Із змінами: постанова КМУ №1518 від 11.10.2002 р., від 07.08. 2013 р. N 748

Щодо ліміту на розміщення відходів у навколишньому середовищі

 

Про збільшення переліку видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди та скиди

 

Київміськрада, рішен. №454/14318 від 05.07.01р.

Інструкція про зміст і складання паспорта місць видалення відходів

 

Затверджено: наказ Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 12 від 14.01.1999 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.1999 р. за N 60/3353. Зміни: наказ Мінекології 25.01.2016 року N 25

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

 

Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011 N 145, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за N 457/19195

Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва

 

Затверджено Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 12.10.2011 N 1879; Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 жовтня 2011 р. за N 44/903

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 808. Зміни: постанова КМУ від 30.12.2015 р. N 1160

Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 08 червня 2015 року N 325, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 р. за N 959/27404

Порядок подання декларації про відходи

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. N 118

ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

 

Наказом ДП "УкрНДНЦ" від 26.10.2017 року N 334 термін скасування чинності в Україні ГОСТ 17.4.2.01-81* перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року

ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

 

ГСанПИН 199-97 Государственные санитарные правила и нормы сброса с судов сточных, нефтесодержащих, баластных вод и мусора в водоемы

 

приказ Минздрав Украины N 199 от 09.07.97

ДСанПіН 199-97 Скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища

 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України. Державні санітарні правила та норми

 

Затв. Постанова Головного державного санітарного лікаря України 01.07.1999 р.№28

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

 

Постанова Головного державного санітарного лікаря України №29 01.07.99 p. Рішенням Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва № 33 від 15.07.2014 р. " Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»" запропоновано МОЗ України визнати такою, що втратила чинність, постанову Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 № 29, що затверджує ДСанПіН 2.2.7.029-99

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін. Міждержавний стандарт

 

ДСТУ 3812-98 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення

 

ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять

 

ДСТУ 4462.0.02:2005 Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту від 16.09.2005 р. № 265

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

 

ДСТУ ISO 11733:2003 Якість води. Оцінювання видалення і біорозкладання органічних сполук у водному середовищі. Випробування на відтворення активного мулу (ISO 11733:1995,IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2003 р. № 262

Закон України 1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища

 

Із змінами від 03.04.2018 року

Закон України 1393-XIV Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

 

Із змінами від 23.05.2017 року

Закон України 161-XIV Про оренду землі

 

Із змінами від 23.03.2017 року

Закон України 187/98-ВР Про відходи

 

Із змінами від 23.05.2017 року

Закон України 1947-III Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами

 

Редакція від 14.09.2000р.

Закон України 411-IV Про насіння і садивний матеріал

 

Із змінами від 08.12.2015 року

Закон України N 287-VIII Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною

 

Із змінами від 20.09.2016 р.

Лист N 01-32/3322 від 13.05.2003 р. Щодо здійснення операцій з металобрухтом

 

МОЗ України, лист заступника Головного державного санітарного лікаря м. Києва №01-32/3322 від 13.05.2003р.

Лист N 08.19/109/20 від 03.02.2015 р. Щодо законодавства про відходи

 

Лист N 1698/08/3-4 від 28.07.2000 р. Щодо порядку, умов та правил переробки, утилызації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

 

Мінекології та природних русурсів України

Лист N 3936 від 07.10.1999 р. Про обстеження місць видалення та зберігання відходів

 

МОЗ України, лист Головного державного санітарного лікаря м. Києва №3936 від 07.10.1999р.

Лист N 5.02.05/7-119 від 19.05.1998 р. Щодо моніторингу довкілля

 

МОЗ України, лист заступника Головного державного санітарного лікаря України №5.02.05/7-119 від 19.05.1998р.

Лист N 621 31.01.07 року Про підтримку належного санітарно-технічного стану прилеглих та закріплених територій до підприємств, установ та організацій усіх форм власності м. Києва

 

Розпор. №1728 КМДА від 5.12.06; МОЗ, лист №621 Головдержсанлікар України 31.01.07р

МР 2289-81 Методические рекомендации по изучению влияния животноводческих комплексов на окружающую среду

 

Утвержд.Нач. Главного санитарно-эпидемиологического управления МЗ СССР от 9.02.1981г. N 2289-81

МУ 2039-79 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за проектированием, строительством и эксплуатацией заводов биотермической переработки твердых бытовых отходов N 2039-79

 

Утвержд.Зам. Главного государственного врача СССР от 27.07.1979г. N 2039-79

МУ 2156-80 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за системами сбора, удаления, хранения, обеззараживания и использования навоза и навозных стоков животноводческих комплексов и ферм промышленного типа

 

Утв. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 12 марта 1980 г. N 2156-80

МУ 3912-85 Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных предприятий

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 3912-85 от 12.07.1985 г.

МУ 4266-87 По оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами. Методические указания

 

Утвержд. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 13.03.1987 г. № 4266-87

НПАОП 90.00-1.03-78 Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских територий

 

Согласован: Президиум ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 2 ноября 1976 г (протокол № 138); Утвержден: Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 22.12.1976г. №590; У покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року цей документ має назву: Правила техніки безпеки і виробничої санітарії під час прибирання міських територій, Мінжитлокомунгосп УРСР 1978; Документ діє згідно постанові ВР Україн и №1545-ХІІ от 12.09.1991р про те, що на території України використовуються акти законодавства СРСР з питань, не врегульованих законодавством України

Постанова N 24 від 07.12.2011 р. Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в ґрунті

 

РСТ УССР 1976-87 Уход за зелеными насаждениями в городах и населенных пунктах. Общие требования безопасности

 

СанПиН 1739-77 Оценочные показатели санитарного состояния почвы населенных мест

 

СанПиН 1746-77 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных отходов

 

Зам. Гл. Гос. санитарного врача СССР 22.08.1977 г.

СанПиН 2264-80 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК)

 

СанПиН 2402-81 Ориентировочные допустимые концентрации химических веществ в почве (ОДК)

 

СанПиН 2524-82 Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья