Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Атмосферне повітря і повітря закритих приміщень, санітарна охорона повітря

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1116

Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 09.03.2006 N 108, зареєстровано Мінюст України 29.03.2006 р. за N 341/12215 Зміни: наказ N 348 від 30.10.2014 р., 04 квітня 2018 року N 108

Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

 

Постанова КМУ від 17.08.1996 р. N 1147. Із змінами від 16.09.2015 р., від 18 грудня 2018 р. N 1131

Положення про державну систему моніторингу довкілля

 

Затверджено: Постанова КМУ від 30.03.98 р. № 391. Із змінами: постанова КМУ N 1763 від 24.09.99 р., N 528 від 16.05.2001 р., N 717 від 15.05.2003 р., N 792 від 21.06.2004 р., N 754 від 25.05.2006 р., N 911 від 31.08.2011 р., N 657 від 18.07.2012, N 930 від 10 жовтня 2012 р., від 17.10.2012 р. N 991, від 29.05.2013 р. N 380, від 07.08. 2013 р. N 748, N 379 від 27.05.2015 р.

Санітарні правила в лісах України

 

Затверджено: постанова КМУ від 27.07.1995 р. N 555. Із змінами: постанова КМУ від 07.08.2013 р. N 748, від 23.03.2016 р. N 213, від 26.10.2016 р. N 756

Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 27.06.2006 N 309; Зареєстр. в Мінюст України 1.08.2006 р. за N 912/12786

Про затвердження Списків гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі населених місць: Список 1 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони"; Список 1 "Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони"; Список 1 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населення місць"; Список 1 "Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населення місць"

 

* без списків; наказ МОЗ від 15.01.1997 №8

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ: Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць"; Список 1 "Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування"

 

МОЗ наказ від 21.11.97 №336

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 303

Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах

 

Тимчасові максимально допустимі рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах

 

Наказ МОЗ України від 15.07.1997 р. N 213

Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. N 343. Із змінами: постанова КМУ N 1763 від 24.09.99 р., N 657 від 18.07.2012 р., від 29.05.2013 р. N 380, від 07.08. 2013 р. N 748

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць: Список № 4 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі населених місць; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

 

Наказ МОЗ України №30 від 23.02.2000р.

Обгрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Методичні вказівки

 

Наказ МОЗ України від 07.10. 2004 р.№485

Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обгрунтуванні безпечних обсягів викидів. Методичні вказівки

 

Наказ МОЗ від 28.04.2004 №226

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч

 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1985

Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря

 

Затверджено: постанова КМУ від 13.03.2002 р. N 299.Із змінами: постанова КМУ від 16.06.2004 р.N 769

Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря

 

Затверджено: постанова КМУ від 13.03.2002 р. N 300. В редакції від 16.06.2004 р. Із змінами: постанова КМУ від 07.08. 2013 р. N 748

Порядок погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

 

Затверджено: постанова КМУ від 13.03.2002 р. N 301. Із змінами: постанова КМУ N 769 від 16.06.2004, N 1110 від 26.10.2011, N 98 від 30.01.2013

Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи

 

Затверджено: постанова КМУ від 13.03.2002 р. N 302. В редакцiї вiд 16.06.2004. Із змінами: постанова КМУ від 07.08. 2013 р. N 748

Порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря

 

Затверджено: постанова КМУ від 13.03.2002 р. N 303. В редакції від 16.06.2004 р.

Порядок видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи

 

Затверджено: постанова КМУ від 29.03.2002 р. N 432. В редакцiї вiд 16.06.2004

Концепція реалізації державної політики щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які призводять до підкислення, евтрофікації та утворення приземного озону

 

розпорядж. КМУ від 15.10.2003 р. N 610-р

Критерії обгрунтування необхідності визначання черговості розробки гігієнічних нормативів шкідливих речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць, у воді водних об'єктів. Методичні вказівки

 

Затв. наказ МОЗ України від 21.06.2004р. №369

Китерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 493

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

Затвердж. Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 10.12.2008 N 639, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2009 р. за N 48/16064. Зміни: наказ від 28.12.2016 р. N 548

Положення про експертну комісію з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при Головному державному санітарному лікарі України

 

Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03.03.2010 р. N 187

Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі

 

Затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2001 р. N 286, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за N 700/5891. Зміни: наказ від 08 грудня 2016 року N 485, 04 квітня 2018 року N 108

Перелік значень гігієнічних нормативів і регламентів безпечного використання хімічних речовин

 

Затверджено: постанова головного державного санітарного лікаря Українивід 24.01.2013 р. № 2

Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

 

Затверджено: Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013 р. N 9 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 808. Зміни: постанова КМУ від 30.12.2015 р. N 1160

Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

 

Затверджено: Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 року

Порядок здійснення моніторингу за вмістом миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 28 лютого 2018 року N 154, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2018 р. за N 351/31803

ГН 2.2.6-125-2006 Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

 

Постанова ГДСЛ України N 17 від 20.04.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

ГН 2.2.6.-166-2009 Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

 

Затверджений постановою головного державного санітарного лікаря України від 11 грудня 2009 року № 34 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Скасовується 01.03.2019 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1022-р

ГОСТ ИСО 14644-1-2002, IDT Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха. Межгосударственный стандарт

 

Наказ Держспоживстандарту України від 5.07.2004 р. №131 з 01.01.2005.

ГСН 201-97 Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами)

 

Утверждены: приказ МОЗ Украины N 201 от 09.07.97 г. Согласованы Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины от 18 марта 1996 г. N 11-4-279, Государственным комитетом Украины по гидрометеорологии от 12 декабря 1995 г. NК-2-822. Отменяет списки N 3086-84 от 27.08.84 г.; N 3865-85 от 08.05.85 г.; N 4256-87 от 13.02.87 г.; N 5158-89 от 25.11.89 г. с РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы

ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

 

Відміняє списки N 3086-84 от 27.08.84 г.; N 3865-85 от 08.05.85 г.; N 4256-87 от 13.02.87 г.; N 5158-89 от 25.11.89 г. з РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы

ДСТУ ISO 14698-1:2008 Якість повітря. Чисті приміщення та відповідні контрольовані середовища. Контролювання біозабруднень. Частина 1. Загальні принципи та методи (ISO 14698-1:2003, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 30.12.2008 р. № 519

ДСТУ ISO 4225:2008 Якість повітря. Загальні положення. Словник термінів (ISO 4225:1994, IDT)

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 30.12.2008 р. № 519

ДСТУ ISO 4226:2008 Якість повітря. Загальні положення. Одиниці вимірювання (ISO 4226:2007, IDT)

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 30.12.2008 р. № 519

ДСТУ ISO 6879-2003 Якість повітря. Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повітря (ISO 6879:1995, IDT)

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 13.10.2003 р. № 189

ДСТУ ISO 7168-1:2003 Якість повітря. Обмін даними. Частина 1. Загальний формат даних

 

наказ Держспоживстандарту України від 2 жовтня 2003 р. № 166

ДСТУ ISO 7168-2:2003 Якість повітря. Обмін даними. Частина 2. Стислий формат даних

 

наказ Держспоживстандарту України від 2 жовтня 2003 р. №166

ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 Єдині технічні приписи щодо: І.Офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стискання стосовно димності відпрацьованих газів. ІІ.Офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно встановлення на них двигунів із запалюванням від стискання, офіційно затверджених за типом конструкції. ІІІ. Офіційного затвердження колісних транспортних засобів з двигунами із запалюванням від стискання стосовно димності відпрацьованих газів. IV. Вимірювання потужності двигунів із запалюванням від стискання (UN/ECE R 24-03:1986, IDT)

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 25.03.2005 р. № 67, 07.02.2007 р. № 19

Закон України 1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища

 

Із змінами від 03.04.2018 року

Закон України 1864-IV Про екологічну мережу України

 

Із змінами: від 22.03.2018 р.

Закон України 2707-XII Про охорону атмосферного повітря

 

Із змінами від 23.05.2017 року

Закон України 45/95-ВР Про екологічну експертизу

 

Із змінами від 14.07.2016 року

Лист N 05.01-10-Д-1/19/2126 від 13.10.2010 р. Щодо потреби у здійсненні повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту

 

Лист N 05.01-13-24/1045 від 06.01.2011 р. Щодо надання роз'яснень з оцінки показників мікроклімату [температури повітря]

 

Лист N 4561/19/4 від 25.05.2006 р. Щодо програм та методик розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі від побутових джерел з відведенням продуктів згоряння газу через отвори

 

Мінохорони навколишнього середовища України

Лист N 5.02.05/7-119 від 19.05.1998 р. Щодо моніторингу довкілля

 

МОЗ України, лист заступника Головного державного санітарного лікаря України №5.02.05/7-119 від 19.05.1998р.

МВ 1.1.5-121-2005 Обґрунтування гранично допустимих концентрацій лікарських засобів у повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі населених місць. Методичні вказівки

 

Наказ МОЗ України 21.10.2005 р. №544

МР 2.2.6-004-98 Особливості ведення запобіжного та поточного санітарного нагляду за розробкою та впровадженням нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) біологічних факторів в атмосферне повітря. Методичні рекомендації

 

МР 2153-80 Санитарный надзор за состоянием воздушной среды на территориях химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. Методические рекомендации

 

МЗ СССР, Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 5.03.1980 г. N 2153-80

МР 5174-90 Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве

 

Утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 15.05.1990 Г. N 5174-90; *(б/р);

МУ 2656-82 Методические указания по санитарной охране атмосферного воздуха в районах размещения предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

 

Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 31 декабря 1982 г. N 2656-82; *Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа

Постанова N 18 від 04.06.2010 р. Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць

 

Скасовується 01.03.2019 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1022-р

Постанова N 33 від 21.12.2011 р. Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць

 

Скасовується 01.03.2019 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1022-р

Постанова N 4 від 25.01.2014 р. Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

 

Постанова колегії N 2 від 24.11.1998 р. Про дотримання природоохоронного законодавства на транспорті в м. Києві

 

Мінохорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы

 

Включает списки N 3086-84 от 27.08.84 г.; N 3865-85 от 08.05.85 г.; N 4256-87 от 13.02.87 г.; N 5158-89 от 25.11.89 г. Указанные списки отменены: ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). РД 52.04.186-89 буде використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.09.2017 р. Чинний до 1 вересня 2017 року, наказ МНС України від 20 серпня 2012 року N 1128 Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

СНиП II-3-79** Строительная теплотехника

 

Изд. 1986г.; Роз'яснення - БСТ №6, 1987р.; Зміна №1 (діє тільки в Україні)-БУ №6, 1996р.