Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Водовідведення населених місць, санітарна охорона водоймищ

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465. Із змінами: постанова КМУ від 07.08. 2013 р. N 748

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 р. N 486. Із змінами: Постанова КМУ N 72 від 24.01.2002, від 15.02.2012 р. N 214, від 17.10.2012 р. N 991, від 07.08 2013 р. N 748, від 06.12.2017 р. N 949

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 321. Із змінами: постанова КМУ від 17.10.2012 р. N 991, N 1203 від 19.11.2012, N 1173 від 16.12.2015, від 13.12.2017 р. N 1091

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами

 

наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.1994 р. N 116

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів

 

Затверджено: постанова КМУ від 18.12.1998 р. N 2024. Із змінами: постанова КМ №717 від 15.05.2003 р., від 10.10.2012 р. N 930, N 379 від 27.05.2015

Правила охорони життя людей на водних об'єктах України

 

Наказ МНС у справах захисту населення України від наслідків Чорнобильської катастрофи 03.12.2001 N 272, зареєстровано в Мінюст України 01.02.2002 р. за N 95/6383. Із змінами: вiд 12.09.2004 р., 24.09.2012 р.

Порядок обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах

 

Затверджено: постанова КМУ від 06.03.2002 р. N 264. Із змінами: постанова КМУ N 313 від 11.03.2004, N 442 від 07.05.2008

Методические рекомендации по гигиенической регламентации микробного загрязнения воды

 

Минздрав СССР

Про підготовку міських пляжів та зон відпочинку біля води до оздоровчого сезону 2004р., та заходи щодо попередження нещасних випадків на водоймищах

 

Розпор. КМДА №657 від 21.4.04

Тимчасова інструкція з проведення дезінфекції та промивки локальних водопровідних мереж м. Києві

 

КМТМО "Санепідслужба"

Правила приймання дощових і снігових стічних вод у водні об'єкти м. Києва

 

Київміськрада, рішен. №881/2291 від 23.12.04р.

Критерії обгрунтування необхідності визначання черговості розробки гігієнічних нормативів шкідливих речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць, у воді водних об'єктів. Методичні вказівки

 

Затв. наказ МОЗ України від 21.06.2004р. №369

Методические указания по санитарному контролю и технической эксплуатации водопроводов с подземными источниками водоснабжения

 

Утвержд. Начальником Четвертого главного управления при Минздраве СССР 29.01.1982 г.

Методические рекомендации по охране водоемов от загрязнения сточными водами сульфат-целлюлозных предприятий

 

Утверждено Заместителем Министра здравоохранения РСФСР 10 ноября 1977 года; Согласовано Начальник Главного управления научно-исследовательских институтов и координации научных исследований

ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.1.03-86 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.3.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

 

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

 

З 01.01.2017 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 146. Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р. Зі скасуванням ГОСТ 17.1.3.06-82, з 01.07.2017 р. чинний ДСТУ 8606-1:2015

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

 

З 01.01.2017 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 05.11.2015 року N 146. Згідно наказу ДП УкрНДНЦ» від 25.12.2015 р. N 209 скасовується повністю з 01.01.2018 р. Зі скасуванням ГОСТ 17.1.3.13-86, з 01.07.2017 р. чинний ДСТУ 8606-1:2015

ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188. Термін скасування чинності в Україні перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 13.12.2017 р. № 412

ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Межгосударственный стандарт

 

ДСанПіН 199-97 Скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища

 

ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера

 

ДСТУ EN 12255-4:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 4. Первинне відстоювання (EN 12255-4:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 486

ДСТУ EN 12255-7:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 7. Біологічні реактори із закріпленою біоплівкою (EN 12255-7:2002, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 486

Закон України 1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища

 

Із змінами від 03.04.2018 року

И 2626-82 Инструкция о деятельности органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы в области государственного санитарного надзора за использованием и охраной водных объектов

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 2626-82 от 29.10.1982г.

Лист N 1941 від 21.03.2005 р. Для використання у роботі з контролю за станом водойм та пляжів

 

МОЗ, Головдержсанлікар України

Лист N 5.02.05/7-119 від 19.05.1998 р. Щодо моніторингу довкілля

 

МОЗ України, лист заступника Головного державного санітарного лікаря України №5.02.05/7-119 від 19.05.1998р.

МР 2.2.5-133-2006 Проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за експлуатацією біологічних ставів з вищими водяними рослинами. Методичні рекомендації

 

Наказ МОЗ України 14.11.2006 №756

МУ 1407-76 Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения синтетическими поверхностно-активными веществами

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 1407-76 от 5 марта 1976г.

МУ 1417-76 Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения нефтью

 

Утвержд. Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 23 апреля 1976 г. N 1417-76

МУ 1429-76 Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения сточными водами заводов черной металлургии

 

Утверждено Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 26 мая 1976 г. N 1429-76; * Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа

МУ 2285-81 Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов

 

Утверждено начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР 19.01.1981 г. N 2285-81

МУ 310-59 Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения сточными водами предприятий сахарной промышленности

 

Утверждено Заместителем Главного государственного санитарного инспектора СССР 22 декабря 1959 г. N 310-59

МУ 3224-85 По гигиенической оценке использования доочищенных городских сточных вод в промышленном водоснабжении. Методические указания

 

Утвержд.Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 14.03.1985 г. № 3224-85

МУ N 846-70 Методические указания для органов санитарно-эпидемиологической службы по санитарной охране водоемов от загрязнения пестицидами в связи с применением их в сельском хозяйстве

 

Утверждаю: Заместитель Главного санитарного врача СССР 17 апреля 1970 г. N 846-70

СанПиН 1974-79 Санитарные правила по устройству и эксплуатации водозаборов с системой искусственного пополнения подземных вод хозяйственно-питьевого назначения

 

Утв. Заместитель Главного государственного санврача СССР 26.03.1979 г. № 1974-79

СанПиН 2260-80 Методические указания по гигиеническому контролю загрязнения морской среды

 

СанПиН 2640-82 Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

 

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

 

Утв. Заместитель Министра здравоохранения СССР, Главный государственный санитарный врач СССР 4.07.1988 г., Вводится вновь с 1.01.1989, См. также Дополнение N 1, Дополнение N 2, Дополнение N 3 к СаНПиН 4630-88.

СанПиН 4631-88 Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения

 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

 

Поправки (публікація: БСТ №№9, 11, 1985р., БСТ №№2, 12, 1987р.). Зміна (публікація: БСТ №9, 1986р.). Зміна №1 (діє тільки в Україні, публікація: БСТ №2, 2000р.) З 01.10.2013 р. замінений на ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування, наказ Мінрегіон від 08.04. 2013 р. № 133 Термін закінчення дії перенесений на 01.01.2014 р.: наказ Мінрегіон від 28.08.2013 р. № 410

СП 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ

 

Утв. Зам. Главного госврача СССР 1.07.1985 г. № 3907-85, Согл. Зам.председателя Госстроя СССР 12.08.1986 г. № ДП-3979-1