Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Питна вода і водопостачання населених місць

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

 

Постанова КМУ від 17.08.1996 р. N 1147. Із змінами від 16.09.2015 р., від 18 грудня 2018 р. N 1131

Правила охраны поверхностных вод

 

Утверждено Госкомприроды СССР от 21.02.1991 г. Термін дії продовжений до 31.12.2012 року: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18.12.2007 року N 635

Методика визначення нормативів питного водопостачання населення

 

Затв. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 27.09.2005 N 148, Зареєстр. в Мінюсті України 17.10. 2005 р. за N 1210/11490

Водний кодекс України

 

Із змінами вiд 04.10.2016 року

Методические рекомендации по гигиенической регламентации микробного загрязнения воды

 

Минздрав СССР

Тимчасова інструкція з очищення та дезинфекції резервуарів для питної води в м. Києві

 

КМТМО "Санепідслужба"

Тимчасова інструкція про дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил при експлуатації водопровідних мереж, водозабірних колонок та пунктів роздачі води в м. Києві

 

КМТМО "Санепідслужба"

Тимчасова інструкція з проведення дезінфекції та промивки локальних водопровідних мереж м. Києві

 

КМТМО "Санепідслужба"

Інструкція із застосування гіпохлориду натрію для знезараженої води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення

 

Затверджено: наказ Мінжитлокомунгоспу України 18.05.2007 N 18, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 липня 2007 р. за N 853/14120. Зміни: наказ Мінрегіон від 15.05.2015 р. N 105 ( дивіться окремо в базі)

Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду питань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа

 

Затверджено: наказом МОЗ України, Держспоживстандарту України, Держжитлокомунгоспу України 30.09.2004р. N 314/215/183, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2010.2004 р. за N 1336/9935

Показники безпеки та якості фасованої питної води. Державний гігієнічний норматив

 

Затверджений постановою державної санітарно-епідеміологічної служби України N 12 від 04.09.2008р. Скасовується 01.03.2018 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1022-р

Методические рекомендации по организации органами санитарно-эпидемиологической службы контроля за электродиализным опреснением воды, предназначаемой для питьевых целей

 

Утверждено Начальником главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава РСФСР 24 июня 1974 года

Методические рекомендации по определению оптимальной дозы озона для обеззараживания питьевой воды расчетным методом

 

Утверждено Заместителем Главного государственного санитарного врача РСФСР 20 января 1989 года

Гігієнічний норматив "Параметри безпечності природної мінеральної води"

 

Затверджено постановою головного державного санітарного лікаря України від 30 січня 2010 року № 4

Інструкція з дезінфекції водопровідних мереж та споруд на них

 

Затверджено: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України 18.01.2000 N 3/6; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 березня 2000 р. за N 145/4366

ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи

 

Затв. наказ МОЗ України від 03.05.2006 N 256, Зареєст. Мінюст України 17.07.2006 р.за N 845/12719

ГОСТ 17.1.1.03-86 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков

 

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

 

З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188. Термін скасування чинності в Україні перенесений з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 13.12.2017 р. № 412

ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности показателей состава и свойств. Межгосударственный стандарт

 

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

 

Термін скасування чинності в Україні переноситься з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 13.07.2017 р. № 177

ГСП 2.2.4.003-98 Гигиеническая оценка водоочистительных устройств, предназначенных для применения в практике питьевого водоснабжения

 

МОЗ Украины N 3 от 28.09.98

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 12.05.2010 N 400; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747. Із змінами: наказ від 15.08.2011 року N 505 Про затвердження Змін до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

ДСанПіН 2.2.4.005-98 Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання

 

ДСанПіН 383 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

 

Наказ МОЗ №383 від 23.12.96. Зареєстровано в міністерствіюстиції України 15 квітня 1997р. за №136/1940

ДСП 2.2.4.003-98 Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання

 

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2007 р. № 144

ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарт України від 09.12.2010 р. № 555

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257

ДСТУ ISO 11733:2009 Якість води. Оцінювання біологічного розкладання та видалення органічних сполук з водного середовища. Метод моделювання активного мулу (ISO 11733:2004, IDT)

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 03 грудня 2009 р. № 442

ДСТУ проект Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

 

Закон України 2455-IV Загальнодержавна програма Питна вода України на 2006-2020 роки

 

Із змінами від 20.10.2011 року

Закон України 2918-III Про питну воду та питне водопостачання

 

Із змінами від 15.05.2018 р.

И 723а-67 Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении

 

Утвержд.Зам. Главного санитарного врача N 723а-67 от 25 ноября 1967г.

МВ 10.2.1-113-2005 Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води. Методичні вказівки

 

Наказ МОЗ України 03.02.2005 N 60

МВК 2.2.4.4.036-99 Порядок впровадження ДСанПіНу «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання»

 

Затверджено: Постанова головного державного санітарного лікаря України від 05.04.1999 р. № 19

МР 2.2.4-147-2007 Санітарно-епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання діоксидом хлору. Методичні рекомендації

 

наказ МОЗ України від 30.07.2007 р. N 430

МУ 2349-81 Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

 

Утвержд.Зам. Главного государственного врача СССР от 23.03.1981 г. N 2349-81

МУ 2671-83 Нормативы проведения основных санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды. Методические указания

 

Утвержд. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР N 2671-83 от 24.02.1983 г.

МУ 28-6/17 Методические указания по применению дихлорантина для обеззараживания воды плавательных бассейнов

 

МУ 4250-87 Методические указания по гигиенической оценке фильтрующих материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

 

МУ 4684-88 Методические указания по дезинфекции озоном воды и систем водоснабжения судов

 

Утверждены Начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР № 4684-88 от 22 июля 1988 г.

ПДК 1003-72 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования и требования к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого и культурно-бытового водопользования

 

МЗ, Главн. Госсанврач СССР 28.12.72г.

ПДК 1194-74 Дополнительный перечень предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования

 

МЗ, Главн. Госсанврач СССР 14.11.74г.

Постанова N 16 від 17.05.2010 р. Про попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей

 

Постанова N 24 від 08.08.2012 р. Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у воді водоймищ

 

Постанова N 26 від 19.07.2010 р. Про призупинення дії Державного стандарту Союзу РСР ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством"

 

СанПиН 1226-75 Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

 

СанПиН 4259-87 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении

 

СанПиН 5311-90 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Дополнение N 1 к Сан правилам и нормам охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПиН от 4 июля 1988 г. N 4630-88)

 

Главгоссанврач СССР N 5311-90 от 28.12.90; Дополнение №1 к СанПиН 4630-88

СанПиН 5793-91 Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

 

Минздрав СССР N 5793-91 от 11.07.91; Дополнение №2 к СанПиН 4630-88

СанПиН 6025-91 Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

 

Минздрав СССР N 6025-91 от 21.10.91; Дополнение №3 к СанПиН 4630-88