Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Медичні огляди

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств

 

Минздрав СССР Приказ № 555 от 29.09.89. (Зміни: наказ МОЗ України № 124/345 від 05.06.2000 ). ( О неприменении - Приказы Министерства МОЗ України № 12 от 17.01.2002 № 280 от 23.07.2002 ); Уважати такими, що не застосовуються на території України: Додатки 4, 9 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 N 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" та додатки 2, 3 до цього наказу в частині, що стосується медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів (Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України 05.06.2000 N 124/345 Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 р. за N 435/4656 ).

Інструкція щодо порядку ведення форми первинного обліку №1-ОМК. Особова медична книжка

 

Затверджено наказом МОЗ України 11.03.1998 р. № 66 Про затвердження форми первинного обліку N 1-ОМК та інструкції щодо порядку її ведення Дивіться: Наказ N 280 від 23.07.2002 р. Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

Про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних заходів

 

Наказ МВС, МОЗ і Мін'юсту України від 24.02.95 № 114/38/15-36-18 Зареєстровано в Мін'юсті від 07.03.95 № 55/591

Инструкция Министерства здравоохранения СССР о проведении обязательных Профилактических медицинских осмотров на туберкулез и порядке допуска к работе в некоторых профессиях лиц, больных туберкулезом

 

Зам. Министра здравоохранения СССР 27.12.1973 г. № 1142a-73

Перелік спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств

 

Затв.наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 01.02.2006 N 29 Про затвердження Переліку спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 13.02. 2006 р. за N 133/12007

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України 05.06.2000 N 124/345 Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 р. за N 435/4656. Із змінами: наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ України від 23.02.2011 року N 95/62

Інструкція про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів

 

Наказ МОЗ України № 12 від 17.01.2002 року. Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 1055 від 02.12.2010 року

Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення

 

Наказ МОЗ N 280 від 23.07.2002 р., зареєстровано в Мінюст України 08.08.2002 р. за N 640/6928. Зміни: наказ МОЗ України від 15.05.2014 р. N 327

Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам

 

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам; Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок

 

Пост. КМУ від 23.05.2001 р. N 559

Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд

 

Затверджено: постанова КМУ від 06.11.1997 р. N 1238. Із змінами: постанова КМУ N 1336 від 25.08.98, N 1475 від 21.09.98, N 726 від 25.05.2006, N 1658 від 29.11.2006, N 859 від 26.06.2007, N 459 від 16.06.2010, від 20.04.2016 р. N 313

Инструкция о порядке предварительных и периодических медицинских осмотров судоводителей индивидуальных маломерных судов. Перечень медицинских противопоказаний, препятствующих допуску к управлению индивидуальными маломерными судами

 

Утвержд. Приказом Министерства здравоохранения СССР N 724 от 26.05.1986 г. О порядке медицинского освидетельствования судоводителей индивидуальных маломерных судов

Правила медицинского отбора и направления больных (взрослых, подростков и детей) на санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение.

 

Приказ МЗ СССР от 16.05.1983 г. N 580; Измен от 18.07.1986 г. приказ N 977;

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 21.05.2007 року N 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за N 846/14113. Із змінами: наказ МОЗ України від 14.02.2012 року N 107

Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. N 1465. Із змінами: постанова КМУ № 924 від 10.10.2012 р., від 20.04.2016 р. N 313, від 11 січня 2018 р. N 10

Інструкція про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України

 

Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 2008 р. N 254 Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 р. за N 524/15215

Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги

 

Наказ МОЗ України від 28.11.97 р. N 339. Зміни: наказ від 18.07.2018 р. N 1330

Правила визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах

 

Затвердж. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.11.1996 р. N 347;Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3.04.1997р. за N 108/1912

Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці та впровадження в дію наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”

 

Спільний наказ: Київська міська санітарно - епідеміологічна станція № 14 від 28.01.2008 р., Головне управління Охорони здоров‘я та Медичного забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 32 від 28.01.2008 р.

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз. Перелік осіб, віднесених до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Критерії віднесення певної категорії осіб до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 15 травня 2014 року N 327, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 червня 2014 р. за N 576/25353

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

 

МОЗ України 31.03.94 Наказ №45. Зареєстрований 21.06.94 №136/ 345 мін'юст України.

Лист N 03.2/975 від 06.05.2005 р. Щодо проходження працівниками аптек, аптечних баз та складів обов'язкових медичних оглядів

 

Лист центральної санітарно-епідеміологічної станції 06.05.2005 N 03.2/975

Лист N 12.01-03/20/2055 від 26.01.2015 р. Щодо обліку медичних виробів та проходження медичних оглядів

 

Лист N 3.09-10/198 від 19.02.2009 р. Щодо порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

 

Лист N 3.09-Д-1/13/866-15/10354 від 02.04.2015 р. Щодо проведення профілактичних медичних оглядів

 

Наказ N 280 від 23.07.2002 р. Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

 

Затверджено: МОЗ України, Наказ N 280 від 23.07.2002 Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 р. за N 639/6927 Не застосовуються на території України пункти 13.1 - 13.14 та примітки до пункту 13 додатка 2 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 № 555 Із змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 21.02.2013 р. N 150

Наказ N 755 від 21.10.2009 р. Про вдосконалення системи санітарно-гігієнічного навчання

 

Письмо N 03.2/1983 от 28.09.2007 О прохождении медосмотров работниками непродовольственных магазинов

 

Письмо N 03.2/1983 от 28.09.2007г. Главного врача Центральной санитарно-эпидемиологической станции МОЗ Украины

Письмо N 03.2/1983 от 28.09.2007 О требованиях от работников каких-либо профессий подтверждения проведения таких прививок (медицинскую справку)

 

МОЗ України, ЦСЕС