Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Санітарія

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Перелік установ і закладів, уповноважених на проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи для потреб державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів

 

Наказ МОЗ України 06.11.2006 N 739, Зареєстр. в Мінюст України 17.11.2006 р. за N 1215/13089

Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

 

Затверд, наказом Держбуду від 05.12.2000 №273, зареєстр, мін'юстом від 25.12.2000 за №945/ 5166. Опубліковано - БіС №2, 2001р.

Про заборону ввезення, реалізації, обігу та використання продукції

 

Постанова першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 12.01.2009р. N 2

Методичні рекомендації для лікарів загальної практики - сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14.01.2013 N 16

Методика розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров’я України 29.11.2013 № 1040, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2130/24662

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1116

Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів

 

Затверджено постановою КМУ від 15 січня 1996 р. N 73. Із змінами від 08.08.2016 р.

Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони

 

Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.

Инструкция по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта

 

Утв. Зам. Министра пищевой промышленности СССР 25.09.1985 г

Руководство по совершенствованию метода санитарно-бактериологического контроля качества сточных вод

 

Утвержд.Начальником Главводоканала Мижилкомхоза РСФСР 30 декабря 1987 г.; СогласованоМинздравом РСФСР Письмо № 07/5-653 от 29 декабря 1986 г.

Порядок проведення лабораторної діагностики грипу методом полімеразної ланцюгової реакції

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 06 листопада 2015 року N 732, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2016 р. за N 117/28247

Інструкція з проведення лабораторної діагностики респіраторних захворювань та грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 06 листопада 2015 року N 732, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2016 р. за N 116/28246

Положення про оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію із розповсюдження грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 06 листопада 2015 року N 732, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2016 р. за N 118/28248

Порядок організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 06 листопада 2015 року N 732, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2016 р. за N 115/28245

Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю

 

Затверджено: наказ Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. №644, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 р. за № 873/5094. Із змінами: Наказ Міністерства інфраструктури N 138 від 08.06.2011 р.

Перелік професійних захворювань

 

Затверджено: постанова КМУ від 08.11.2000 р. № 1662. Зміни: постанова КМУ № 294 від 26.04.2017 р.

Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в області, в місті Києві

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 15.02.2016 року N 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2016 р. за N 365/28495

Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів

 

наказ Мінбуду України від 11.12.2006 р. N 407

Перелік штатних розписів закладів санітарно-епідеміологічної служби та інших закладів і установ, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України

 

наказ МОЗ України від 28.12.2006 р. N 908

Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 

Затверджено: постанова КМУ від 15.06.2006 р. N 833. Із змінами від 10.03.2017 р.

Положення про Управління Держпродспоживслужби в місті, районі

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України15.02.2016 року N 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2016 р. за N 366/28496

Методика оцінки об'єктів оренди. Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів. Порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів

 

Кабінет Міністрів України від 10 серпня 1995 р. постанова N 629. Із змінами: постанова КМУ № 168 від 31.03.2015 р.

Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління МОЗ України

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.01.2007 р. N 48

Правила побутового обслуговування населення

 

Затверджено: постанова КМУ від 16.05.1994 р. N 313. Із змінами: постанова КМУ N 955 від 25.12.2013 р.

Технічний регламент безпечності іграшок

 

Затверджено: постанова КМУ N 515 від 11.07.2013 р.

План заходів щодо удосконалення системи імунопрофілактики населення

 

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров' я України 12.03.2009р. № 160

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 26 грудня 2007 року N 05.03.02-03/66000

 

МОЗ України, ДСЕС, Головний державний санітарний лікар України

Порядок ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 січня 2008 року N 25 Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2008 р. за N 87/14778

Порядок розрахунку нормативів харчування у державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах. Методичні рекомендації

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2012 р. N 1069

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 10.10.2013)

 

Положення про державну систему моніторингу довкілля

 

Затверджено: Постанова КМУ від 30.03.98 р. № 391. Із змінами: постанова КМУ N 1763 від 24.09.99 р., N 528 від 16.05.2001 р., N 717 від 15.05.2003 р., N 792 від 21.06.2004 р., N 754 від 25.05.2006 р., N 911 від 31.08.2011 р., N 657 від 18.07.2012, N 930 від 10 жовтня 2012 р., від 17.10.2012 р. N 991, від 29.05.2013 р. N 380, від 07.08. 2013 р. N 748, N 379 від 27.05.2015 р.

Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 208

Державні санітарні правила для підприємств хлібопекарської промисловості

 

Статус: Проект; МОЗ України, 2006р.

Гигиенические требования к организации основных кабинетов межшкольных учебно-производственных конбинатов. Методические рекомендации

 

МЗ УССР, 1987

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 - 2021 роки

 

Схвалено: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1011-р

Вимоги до видів цукрів, призначених для споживання людиною

 

Затверджено: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 02 листопада 2017 року N 592, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2017 р. за N 1434/31302

Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 03 вересня 2017 року N 1073, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2017 р. за N 1206/31074

Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. N 364. Зміни: постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. N 878, від 31 січня 2018 р. N 44

Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 13 жовтня 2017 року N 1257, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2017 р. за N 1353/31221

Правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоров'я України 31 серпня 2017 року N 316/998 з ареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2017 р. за N 1362/31230

Положення про науково-гігієнічну раду з питань планування та забудови населелених пунктів

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.09.2008 № 518

Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях

 

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 7 грудня 2007 року N 169 Про затвердження Вимог та правил довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 р. за N 149/14840

Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373. Із змінами: Постановою КМУ N 1196 від 03.10.2007 р., N 437 від 13.07.2016 р.

Гигиеническая норма двигательной активности детей и подростков 5-18 лет

 

ГУ лечпрофпомощи детям и матерям МЗ СССР 31.10.84 №11-14/27-6

Гигиеническая оценка сельского жилища. Методические рекомендации

 

Министерство здравоохранения УССР, 28.12.84г.

Порядок и периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности. Методические указания

 

№5.08.07/1232

Про затвердження Списків гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі населених місць: Список 1 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони"; Список 1 "Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони"; Список 1 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населення місць"; Список 1 "Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населення місць"

 

* без списків; наказ МОЗ від 15.01.1997 №8

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ: Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць"; Список 1 "Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування"

 

МОЗ наказ від 21.11.97 №336

Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 50. Зміни: постанова КМУ від 04.07.2017 р. N 466

Інструкція з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів

 

Инструкция о порядке получения, приемки, хранения и отпуска этилового спирта аптечными складами (базами) системы Министерства здравоохранения СССР

 

Инструкция по дезинфекции на предприятиях по производству молока на промышленной основе

 

03.02.1976

Інструкція про застосування переліку професійних захворювань

 

Затв. наказ МОЗ України, Академії медичних наук України, Мінпраці та соцполітики України 29.12.2000 N 374/68/338,. Зареєстр. в Мінюсті України 24.01.2001р. за N 68/5259

Інструкція про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката

 

Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров’я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів

 

Затверджено наказом МОЗ від 14.04.95 N 68 Про затвердження Інструкції про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 1995 р. за N 416/952

Інструкція про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів

 

Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

 

Затверджено: Наказ МОЗ України від 14.04.1995 р. N 66; Зареєстровано в Мінюст України 01.08.1995 р. за N 270/806. Із змінами: наказ МОЗ України від 30.08.2011 року N 544 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 66

Інструкція про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 67, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 1995 року за N 298/834. Із змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 30.08.2011 N 545; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2011 р. за N 1270/20008 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 67

Інструкція про порядок накладання і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.1995 p. №64, Зареєстровано в Мінюсті України 10.08.1995 року за №291/827. Ізі змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.10.1996 р.№316; Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011р. N 543

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами

 

наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.1994 р. N 116

Медико-біологічні дослідження виробничих штамів мікроорганізмів і токсиколого-гігієнічна оцінка мікробних препаратів, визначення їх безпеки та обґрунтування гігієнічних нормативів і регламентів. Методичні вказівки

 

Затверджено: наказ МОЗ від 26.10.2004 р. № 521

Методико-біологічна оцінка нетрадиційної продовольчої сировини і нових харчових продуктів. Методичні вказівки

 

Методические рекомендации по санитарно-микробиологическому контролю предметов обихода и оборудования детских учреждений

 

Методические рекомендации по санитарному надзору за режимом и условиями обучения в школах-интернатах для детей, больных сколиозом

 

МЗ УССР,1974

Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю производства кондитерских изделий с кремом

 

МОЗ України, Головне санепідемуправління від 05.10.92

Методические указания по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными инфекциями

 

Зам. Министра от 2.09.1987 г. N 28-6/34

Методика вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що зазнали впливу пестицидів та агрохімікатів і непридатні до використання

 

7.03.96 №5.08.07/306.

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується

 

Затверджено: постанова КМУ від 11.09.1996 р. N 1100. Із змінами: постанова КМУ N 72 від 24.01.2002 р., від 17.10.2012 р. N 991, від 13.12.2017 р. N 1091

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню

 

Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення

 

Наказ МОЗ N 280 від 23.07.2002 р., зареєстровано в Мінюст України 08.08.2002 р. за N 640/6928. Зміни: наказ МОЗ України від 15.05.2014 р. N 327

Перелік пестицидів, дозволених до застосування авіаційним методом в сільському господарстві України на 1997-2000 роки.

 

затв. Укрдержхімкомісії, 11.07.97р

Перелік пестицидів, заборонених до використання в сільському господарстві, що не можуть бути зареєстровані, або перереєстровані в Україні

 

затв. Укрдержхімкомісії, 5.08.97р

Перелік харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах

 

Затверджений: постанова КМУ від 4 січня 1999 р. N 12. Із змінами: постанови КМУ N 342 від 17.02.2000, N 1140 від 21.07.2000, N 1656 від 08.11.2000, N 674 від 21.06.2001, N 143 від 11.02.2004

Перечень медицинских показаний и противопоказаний для занятий трудом воспитанников детских домов и школ-интернатов в подсобных хозяйствах. Методические рекомендации

 

МЗ РСФСР,1986

Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України № 383/55 від 31.12.97 Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.1998 р. за N 50/2490;