Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Державні стандарти України з питань пожежної безпеки

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 898 Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі;

Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник

 

Затверджено: наказ ДП «УкрНДНЦ» 26.01.2016 р. №16

ГОСТ 27073-86 (СТ СЭВ 5450-85) Приборы промышленные непрерывного и квазинепрерывного действия для определения имиссии пыли. Общие технические условия

 

Постановление Государственного комитета СССР по стандартам 30.10.1986 г. № 3346. З 01.01.2018 р. скасовується: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ДСТУ 2053-92 Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие. Номенклатура показателей и методы их контроля

 

ДСТУ 2055-92 Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення

 

Затверджено: Держстандарт України, 22.12.92 Наказ №139; Зареєстровано: УкрНВЦ Держстандарту України 28.12.92 №081/002014

ДСТУ 2107-92 (ГОСТ 11101-93) Стволи повітряно-пінні. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 25.12.92 Наказ №140 діє з: 01.01.1994

ДСТУ 2108-92 (ГОСТ 12963-93) Сітки всмоктувальні. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 25.12.92 Наказ №140 діє з: 01.01.1994

ДСТУ 2109-92 (ГОСТ 7498-93) Гідроелеватор пожежний. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 25.12.92 Наказ №140 діє з: 01.01.1994

ДСТУ 2110-92 (ГОСТ 7183-93) Пінозмішувачі. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 25.12.92 Наказ №140 діє з: 01.01.1994

ДСТУ 2111-92 (ГОСТ 8037-93) Розгалуження рукавні. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 25.12.92 Наказ №140 діє з: 01.01.1994

ДСТУ 2112-92 (ГОСТ 9923-93) Стволи пожежні ручні. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 25.12.92 Наказ №140 діє з: 01.01.1994

ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93) Генератори піни середньої кратності. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 25.12.92 Наказ №140 діє з: 01.01.1994

ДСТУ 2272:2006 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №162 від 09.06.2006

ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

 

Затверджено: Держстандарт України, 12.11.93 Наказ №169 діє з: 01.01.1995

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №177 від 29.06.2006 р. В частині розділу 4.9 'Засоби пожежної сигналізації' замінений на ДСТУ ISO 7240-1:2007 з 01.08.2007 р.

ДСТУ 2487-94 (ГОСТ 26666.8-95) (ISO 6940:1984) Хутро штучне трикотажне. Метод визначення займистості ворсової поверхні

 

Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 119 від 24.05.94 діє з: 01.07.1996

ДСТУ 2534-94 (ГОСТ 30135-94) Каркаси ткано-в’язані для пожежних рукавів. Загальні технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 30.05.1994 діє з: 29.12.1995

ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) Ключі для пожежної з’єднувальної арматури. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України 30.09.94 Наказ №241; Держстандарт України 20.06. 95 Наказ №196

ДСТУ 2799-94 (ГОСТ 2071-95) Затискачі для пожежних рукавів. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 30.09.94 Наказ №241; Держстандарт України 20.06. 95 Наказ №196

ДСТУ 2800-94 (ГОСТ 14279-95) Водозбирач рукавний. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 241 від 30.09.94;

ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) Колонка пожежна. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 30.09.94 Наказ №241; Держстандарт України 20.06. 95 Наказ №196

ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95) Стволи пожежні лафетні комбіновані. Технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 30.09.1994 р. наказ №241. ВВедено в дію: Держстандарт України 20.06.1995 р. наказ №196

ДСТУ 2803-94 (ГОСТ 30269-95) Пломби свинцеві. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 2910-94 (ГОСТ 30270-95) Машини електричні обертові. Пожежна безпека. Методи експерементального визначення імовірності виникнення пожежі

 

Затверджено: Держстандарт України, 28.12.94 Наказ №333 діє з: 01.07.96 Держ- стан- дарт України 20.06. 95 Наказ №196

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 р. № 61

ДСТУ 3025-95 (ГОСТ 9098-93) Аппараты напряжением до 1000 В. Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия

 

Информация предоставлена с ознакомительной целью, соответствует МЭК 157-1-73. см. также ТУ16-522.021-78

ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

 

Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 165 від 22.05. 95 (про затвердження), Наказ №603 від 26.09. 97 (про введення в дію);

ДСТУ 3131-95 (ГОСТ 30310-96) Рукава рятувальні. Загальні технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 205 від 22.06.95 (про затвердження) Наказ № 290 від 17.07.96 (про введення в дію) діє з: 17.07.199

ДСТУ 3220-95 Пожежовибухобезпека в суднобудуванні. Загальні вимоги

 

Затверджено: Держстандарт України, 29.09.95 Наказ №326 діє з: 01.07.1996

ДСТУ 3237-95 Кольори сигнальні та знаки пожежної безпеки в суднобудуванні. Загальні положення

 

Затверджено: Наказ № 351 від 27.10.95, Держстан-дарт України діє з: 01.07.199

ДСТУ 3250-95 Порядок розроблення плану державної стандартизації

 

З 01.04.2016 р. заміняється на ДСТУ 1.8:2015: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217. Перенесений термін скасування з 01.04.2016 р. на 01.05.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 31.03.2016 р. N 95

ДСТУ 3286-95 (ГОСТ 26938-95) Пожежна техніка. Автомобілі гасіння. Загальні технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, 29.12.1995 р. наказ №448. Введено в дію: наказ Держстандарт України №17 від 17.01.1996 р. З 01.03.2013 р. у частині розділів 1-4 замінюється на ДСТУ-П 7290:2012: наказ Мінекономрозвитку від 28.11.2012 р. N 1358

ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги

 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, наказ від 30 жовтня 2009 року N 398 Про затвердження національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 26.08.2008 N 301, від 22.12.2008 N 485, від 26.12.2008 N 507, від 31.12.2008 N 525

ДСТУ 33.115:2010 Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 604

ДСТУ 33.207:2009 Страховий фонд документації. Аварійно-рятувальні роботи. Порядок створення, формування, ведення та використання

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 19 березня 2009 р. № 115

ДСТУ 3305.3-96 (ГОСТ 2642.3-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду кремнію (IV)

 

Введено в дію: наказом Держстандарту України від 26 вересня 1997 р. № 603

ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів і парів термохімічні. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

 

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

 

Узгоджено: Держнаглядохоронпраці України 08.05.97 №03-22/1201, ГУДПО МВС України 08.05.97 №12/4/ 749, ТК 25 09.09.97 № 43/Ц-813. Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 59 від 30.01.98; Зміна №1, ІПС 8-2004р;

ДСТУ 3687-98 Насоси пожежні відцентрові. Загальні технічні умови

 

Затверджено: Держстандарт України, наказ № 131 від 27.02.98

ДСТУ 3728-98 Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи випробування

 

Узгоджено: міністерство охорони здоров’я України 05.12. 97 № 5.05.07-124/2770, Держнаглядохоронпраці України 02.10.97 №01-3-02/2685, ГУДПО МВС України 23.09.97 №12/4/1453. Затверджено: Держстандарт України, наказ № 360 від 29.05.98. Зміна №1 з 01.05.2005 р. ІПС 2-2005

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги

 

Затверджений наказом Держстандарту №360 від 29.05.98; Зміна №1 від 03.09.2004р.

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

 

Узгоджено: ГУДПО МВС України 23.12. 97 №12/4/2017; Затверджено: Держстандарт України, Наказ № 739 від 25.09.98

ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

 

Надано чинності: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 22.06.2015 р. № 61 Скасовується з 01 березня 2016 року ДСТУ 3789:2015 в частині положень розділу 11 "Правила приймання": наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24.02.2016 року N 49

ДСТУ 3810-98 Техніка пожежна. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови

 

Узгоджено: Міністерство охорони здоров’я України 30.0398 № 5.05.07-100/1200, Держнаглядохоронпраці України 10.04.98№02- 22/857, ГУДПО МВС України 08.04.98 №12/4/706. Затверджено: Держстандарт України, наказ № 991 від 21.12.98. Зміна №1 з 01.05.2005 р. ІПС 2-2005

ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення

 

Затверджений наказом Держстандарту №120 від 19.03.99; В редакції зміни 1, наказ Держспоживстандарту від 29.06.2006р №177;

ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

 

Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 14.10.2013 р. № 1231

ДСТУ 3900-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення

 

Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарт від 21.08.1999 р. № 130

ДСТУ 3900.101:2014 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення

 

Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку від 21.11.2014 № 1367

ДСТУ 3906-99 Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови

 

Затверджений наказом Держстандарту №196 від 17.09.99 р. Зміна №1 з 01.05.2002 р. ІПС 2-2005

ДСТУ 3929-1999 Індикатори горючих газів і парів термохімічні. Загальні технічні умови

 

Затверджено: Держспоживстандарт, наказ №372 від 29-11-99

ДСТУ 3931-99 Техніка пожежна. Рукава пожежні всмоктувальні та напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

 

Затверджений наказом Держстандарту №408 від 21.12.99

ДСТУ 3950-2000 Техніка пожежна. Головки з'єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови

 

Затверджений наказом Держстандарту №260 від 06.04.2000;

ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань

 

Затверджений наказом Держстандарту №260 від 06.04.2000. В частині технічних вимог до діоксиду вуглецю замінений з 01.10.2010 на ДСТУ 5092:2008. З 01.07.2016 р. заміняється на ДСТУ 3958:2015: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 22.06.2015 р. № 61

ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробування

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 р. №61

ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення

 

наказ Держстандарту України від 6 квітня 2000 р. № 260

ДСТУ 3972-2000 Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань

 

Затверджений наказом Держстандарту №429 від 07.07.2000 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2003 р. (ІПС № 11-2002), наказ від 11.11.2002 р. № 13. Зміна № 2 чинна з 01.02.2013 р., наказ Мінекономрозвитку від 28.11.2012 р. N 1353

ДСТУ 3977-2000 (ГОСТ 30714-2000) Рукави рятувальні. Метод визначення безпечного терміну служби

 

Затверджено: наказ Держстандарт від 07.07.2000 р. № 429

ДСТУ 3979-2000 Техніка пожежна. Карабін пожежний. Технічні умови

 

Затверджений наказом Держстандарту №429 від 07.07.2000

ДСТУ 3987-2000 (IEC 60695-2-4/0:1991) Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробувань полум'ям дифузійного та попередньо змішаного типів

 

Затверджений наказом Держстандарту №574 від 25.09.2000

ДСТУ 3988-2000 (IEC 60695-2-4/1:1991) Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум'я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання

 

Затверджений наказом Держстандарту №574 від 25.09.2000 р.

ДСТУ 4000-2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео)системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення

 

Затверджено: наказ Держстандарту України від 29 грудня 2000 р. №745

ДСТУ 4016-2001 Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні умови

 

Затверджений наказом Держстандарту №145 від 30.03.2001; ІПС №3-2001;

ДСТУ 4030-2001 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні

 

наказом Держстандарту України від 5 травня 2001 р. № 216

ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

 

Затверджений наказом Держстандарту №317 від 27.06.2001 р. З 01.07.2010 р. до 01.07.2013 р. в частині методів був замінений на ДСТУ 7144:2009, в частині вимог був замінений на ДСТУ 7145:2009

ДСТУ 4043-2001 Матеріали текстильні для штор та занавісок. Метод визначення характеристики горіння

 

Держспоживстандарт України 27.07.2001 Наказ №369; Чинний з 01.10.2001

ДСТУ 4095-2002 Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Модулі та батарейне обладнання. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування

 

Затверджений наказом Держстандарту №326 від 03.06.2002. З 01.03.2012 замінюється на ДСТУ 4095:2012, Наказ Мінекономрозвитку від 28 листопада 2012 року N 1353

ДСТУ 4095:2012 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі, комплекти модулів та батарейне устатковання. Загальні технічні умови

 

Прийнято та надно чинності: наказ Мінекономрозвитку від 28.11.2012 р. N 1353

ДСТУ 4105-2002 Вироби піротехнічні побутові. Загальні вимоги безпеки

 

Затверджено та надано чинності: наказ Держстандарт від 12.06.2002 р. № 356

ДСТУ 4108-2002 Контролери програмовні. Частина 2. Вимоги до обладнання та випробування

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 1 липня 2002 р. №387 зі зміною терміну чинності згідно з наказом №60

ДСТУ 4125-2002 Одяг для захисту від впливу тепла і полум'я. Метод оцінювання реакції матеріалів на вплив теплового випромінювання

 

Затверджений наказом Держстандарту №19 від 29.11.2002

ДСТУ 4126-2002 Покриття текстильні для підлоги. Метод визначення характеристик горіння під дією малопотужного джерела запалювання

 

Затверджений наказом Держстандарту №19 від 29.11.2002

ДСТУ 4144-2002/ГОСТ 31096-2003 Матеріали текстильні для одягу і меблів. Методи визначення характеристик горіння

 

Держспоживстандарт України 28.12.2002 Наказ №31; Чинний з 01.07.2004

ДСТУ 4155-2003 Захист від пожеж. Матеріали текстильні. Метод випробовування на займистість

 

Затверджений наказом Держспоживстандарту №32 від 24.02.2003

ДСТУ 4237-1-1:2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання (IEC 60332-1-1:2004, MOD)

 

Наказ Мінекономрозвитку від 16.09.2014 р. N 1111. З 13.07.2016 р. чинний ДСТУ EN 60332-1-1:2016 (EN 60332-1-1:2004, IDT): наказ ДП «УкрНДНЦ» від 08.07.2016 р. № 204