Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

910 Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Галузева програма забезпечення пожежної безпеки у сфері охорони здоров'я на 2013 - 2015 роки

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.02.2013 р. N 163

Інструкція щодо дотримання правил пожежної безпеки в адміністративних будівлях та приміщеннях Міністерства охорони здоров'я України

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров'я України 17 жовтня 2018 року N 1876

НАПБ В.01.037-88/910 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений

 

Затверджено: Держкомспорт СРСР 11.01.1988, Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 25.12.87

НАПБ В.01.044-90/918 Правила пожарной безезопасности для предприятий и объединений Украинского общества глухих

 

Утвержден: Центральное Правлениея УТОГ, 08 февраля 1990г. ; У реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 цей документ має назву Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань Українського товариства глухих, Центральне правління УТОГ, 01.06.1990

НАПБ В.01.018-81/918 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій УТОС

 

Затверджено:Президія Центральн. правління УТОС 08.09.1981, Узгоджено: УПО МВС УРСР, 15.05.81 діє з: 08.09.1981

Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд ( проект)

 

НАПБ Б.01.016-2012 Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

 

Затверджено: Наказ МНС України від 08.10.2012 N 1243, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 р. за N 1803/22115. НАПБ Б.01.016-2012 скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади». На заміну НАПБ Б.01.016-2012 пропонується керуватись Правилами пожежної безпеки в Україні: лист ДСНС від 21.08.2017 р. N 26-11939/261

Наказ N 249 від 29.04.2011 р. Про підсумки роботи з питань охорони праці, безпеки руху автотранспорту та протипожежного захисту об'єктів в системі МОЗ України за 2010 рік

 

Наказ N 343 від 19.04.2010 р. Про підсумки роботи з питань охорони праці, безпеки руху автотранспорту та протипожежного захисту об'єктів в системі МОЗ України за 2009 рік

 

Наказ N 743 від 03.05.2012 р. Про скасування наказу МНС України від 27.02.2012 N 544 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд"