Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативні акти Міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, дія яких поширюється на підпорядковані їм підприємства, установи, організації

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків в організаціях і на об'єктах галузей промисловості єдиної державної системи цивільного захисту

 

Затверджено: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 01 лютого 2016 року N 135

Як одержати дозвіл від оргагів пожежного нагляду

 

2006р.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1043

Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок

 

Затверджені: наказ ДСНС від 11 січня 2018 року N 13

Правила добровільної сертифікації продукції протипожежного призначення та пожежонебезпечної продукції

 

Затв: Державний центр сертифікації виробів протипожежного призначення при МВС України 4.06.1997 р., Зареєстр: Держстандарт України 4.08.1997 р. Реєстр. № СДС 07

Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик

 

Наказ МНС України 31.03.2003 N 87. Зареєстр. в Мінюсті України 22.04.2003 р. за N 321/7642

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

 

Постанова КМУ №1788 від 16.11.2002 р. Із змінами: постанова КМУ N 657 від 18.07.2012 р., від 11.02.2016 р. № 75

Методичні рекомендації щодо перевірки вогнегасників в експлуатації та форма журналу обліку вогнегасників, які експлуатуються на об'єктах

 

Інформаційний лист Держпожбезпеки МВС України від 24.10.2002 №12/1/3636

Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами

 

Затверджено: постанова КМУ від 20.12.1997 р. №1442 (Правила вводяться в дію з 01.04.98 згідно з постановою KM № 280 від 07.03.98). Із змінами: постанова КМУ від 08.04.2013 р. N 235, від 19.11.2014 р. N 636, від 28 лютого 2018 р. N 131, від 10 травня 2018 р. N 353

Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

Постанова КМУ від 26.10.2001 р. N 1432

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях

 

наказ МіністерствоУкраїни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 р. N 557; Зареєстр.Мінюст України 3.09.2007 р. за N 1006/14273

Порядок проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. N 182

Порядок перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії

 

Затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 листопада 2009 р. N 673; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 р. за N 1252/17268

Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов

 

Утвержден: Всероссийское добровольное пожарное общество,1991г, Москва, СССР; Согласовано: ГИПНМВД РСФСР 29.03.1991года, Госкомархстрой РСФСР 26.06.1991 года

Примірне положення про державний пожежно-рятувальний загін (частину, пост) головного управління (управління) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

 

Затверджено: наказ ДСНС України від 16.05.2013 р. № 230

Організаційні заходи щодо запобігання пожежам на підприємствах, в організаціях, установах та на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення у 2015 році

 

Затверджено: наказ ДАЗВ 03.03.2015 р. N 26

Про заходи щодо попередження виникнення масових пожеж лісів, торф'яників і сільгоспугідь протягом пожеженебезпечного періоду 2015 року

 

Розпорядження від 17.03.2015 р. N 92

Типове положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 409

Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. № 841. Зміни: постанова КМУ від 30.11.2016 р. № 905

Організаційні заходи щодо запобігання пожежам на підприємствах, в організаціях, установах та на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення у 2016 році

 

Затверджено: наказ Державного агентства України з управління зоною відчуження 21 березня 2016 року N 31

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1055. Зміни: від 28 лютого 2018 р. N 143, від 16 січня 2019 р. N 27

Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 350

Правила охорони життя людей на водних об'єктах України

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 10 квітня 2017 року N 301, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за N 566/30434

Інструкцію про порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних ресурсів України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов'язані з водним фактором

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства екології та природних ресурсів України 01 серпня 2017 року N 664/294, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2017 р. за N 1037/30905

Порядок здійснення моніторингу за вмістом миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 28 лютого 2018 року N 154, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2018 р. за N 351/31803

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. N 716

Правила техногенної безпеки

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 05 листопада 2018 року N 879, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 р. за N 1346/32798

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 17 січня 2019 року № 22

Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту

 

Затверджено: наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 28 травня 2019 року N 193, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 червня 2019 р. за N 642/33613

Правила забезпечення пожежної безпеки в системі Міністерства оборони України

 

Затверджено: наказ Міністерства оборони України 02 квітня 2019 року N 143, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2019 р. за N 764/33735

Порядок організації та забезпечення охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. N 716

ГКД 34.03.105-99 Перелік приміщень i будівель енергетичних піприємств міненерго України з визначенням категорії i класифікації зон вибухопожежної і пожежної небезпеки

 

Затв. нак. №116 ME України, 29.03.99; Узгод. ГУПО МВС України 05.05.98, Управлінням капітального будівництва і перспективного розвитку Миненерго України 31.09.1998, Управлінням охорони праці 24.07.1998;

ГКД 34.03.105-99 Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности

 

Затв. нак. №116 ME України, 29.03.99; Узгод. ГУПО МВС України 05.05.98, Управлінням капітального будівництва і перспективного розвитку Миненерго України 31.09.1998, Управлінням охорони праці 24.07.1998;

ДНАОП 0.00-4.05-93 Положення про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

 

Кабінет міністрів України 06.10.93 Постанова №831.

Закон України 1728-VIII Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Закон України від 3 листопада 2016 року N 1728-VIII

Лист N 02-1541/08 від 03.02.2015 р. Щодо дій підприємств, установ, організацій при виникненні надзвичайних ситуацій

 

Лист N 04-18/275 від 16.03.2010 р. Щодо здійснення органами пожежного нагляду контролю (перевірки) відповідності правилам пожежної безпеки мереж зовнішнього протипожежного водопостачання

 

Лист N 1/12-7060 від 30.10.2015 р. Щодо надання роз'яснень стосовно ліцензування освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням посадових осіб з питань пожежної безпеки

 

Лист N 10564 від 02.09.2009 р. Роз'яснення постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року"

 

Лист N 10928 від 10.09.2009 р. Щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Лист N 16067/0/2-09 від 24.12.2009 р. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Лист N 4284 від 16.04.2009 р. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Наказ 25 грудня 2008 року N 641 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-7:2008 "Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови"

 

Наказ N 217 від 13.04.2017 р. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій

 

Наказ N 26 від 15.03.2013 р. Організаційні заходи щодо запобігання пожежам на підприємствах, організаціях, в установах та на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення у 2013 році

 

Наказ N 275/600 від 03.04.2018 р. Інструкція щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України

 

Наказ N 345 від 27.06.2014 р. Про вдосконалення діяльності у сфері ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

 

Наказ N 351 від 09.09.2010 р. Про скасування деяких наказів Мінпаливенерго

 

Наказ N 509 від 22.09.2017 р. Про проведення позапланових перевірок стану техногенної і пожежної безпеки

 

Наказ N 651 від 11.10.2013 р. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій

 

НАПБ 01.004-74 Правила пожарной безопасности в домах офицеров и клубах Вооруженных Сил

 

Узгоджено: Головне управління капітального будівництва та розквартирування війск міноборони СРСР, Затверджено: міноборони СРСР, 1974 Наказ №167 діє з: 1974

НАПБ 01.005-77 Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций и учреждений Министерства заготовок СССР

 

міністерство заготівель СРСР 24.11.1977 Наказ №410. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 02.11.76 №7/1/ 4514.

НАПБ 01.006-78 Правила пожежної безпеки для підприємств системи Укоопспілки

 

Узгоджено: УПО МВС УРСР, 10.04.78 Затверджено: Укоопспілка УРСР, 10.04.1978 діє з: 10.04.1978

НАПБ 01.010-83 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР

 

Затверджено: Держкомнафтопродукт СРСР 29.07.1983. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 05.07.83 №7/1/ 2170. Издание второе. Переработанное и дополненное * Зміни : 25.03.86 Держкомнафтопродукт СРСР

НАПБ 01.011-83 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Министерства

 

Затверджено: мінрадіопром СРСР 29.04.83 Наказ №234, Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 24.02.83 №7/1/ 566

НАПБ 01.012-84 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций системы Госснаба СССР

 

Узгоджено: ГУПО МВС СРСР, 20.01.84 №7/1/ 175 Затверджено: Держпостачання СРСР, 26.01.1984 діє з: 26.01.1984

НАПБ 01.014-85 Правила пожежної безпеки для підприємств, закладів і організацій міністерства місцевої промисловості УРСР

 

Узгоджено: УПО МВС УРСР, Український комітет профспілок працівників комунальної та побутової промисловості, 23.10.85 05.11.85 Затверджено: мінмісцевпром УРСР, 15.11.85 Наказ №271 діє з: 15.11.1985

НАПБ 01.015-86 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций В/О "Союзвнештранс" Министерства внешней торговли.

 

Узгоджено: ГУПО МВС СРСР, 12.08.86 Затверджено: мінзовнішторг СРСР, 12.08.1986 діє з: 12.08.1986

НАПБ 01.016-87 Правила пожарной безопасности для киностудий системы Госкино СССР

 

Узгоджено: ГУПО МВС СРСР, ЦК профспілок працівникІв культури, 03.12.86 18.12.86 Затверджено: ДержкІно СРСР, 03.01.87 Наказ №34 діє з: 03.01.1987

НАПБ 01.017-87 Правила пожарной безопасности для учреждений, организаций и предприятий Академии наук СССР

 

Президія Академії Наук СРСР 29.10.1987 № 10143-1711, Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 10.09.87 №7/1/2/ 93, ЦКпрофспілок працівників освіти, вищої школи і науковихзакладів15.07.87.

НАПБ 01.018-87 Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах Минморфлота СССР

 

Утверждено: ГУПО МВС СРСР, Мінморфлот СРСР, 06.05.87 приказ №61 действует с 01.10.1987 года

НАПБ 01.019-88 Правила пожарной безопасности при эксплуатации складов пестицидов в объединениях "Сельхозхимии"

 

Утверждены ВПНО "Союзсельхозхимия" 12.08.1988 года; Согласованы Главным управлением пожарной охраны МВД СССР 13.07.1988 года

НАПБ 01.020-88 Правила пожарной безопасности для предприятий Госкомитета СССР по материальным резервам

 

Узгоджено: ГУПО МВС СРСР, 05.05.88 №7/1/ 164 Затверджено: Держкомматрезерв СРСР, 02.08.88 Наказ №130 діє з: 01.01.1989

НАПБ 01.021-88 Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР

 

Утверждены Министерством энергетики и электрификации СССР 27 октября 1988 года

НАПБ 01.023-89 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию

 

Узгоджено: ГУПО МВС СРСР, ЦК профспілок працівників культури, 19.03.89 27.03.89 Затверджено: Держтелерадіо СРСР, 28.08.1989 діє з: 28.08.1989

НАПБ 01.025-90 Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Предприятия и организации Госкомпечати СССР. Часть I. Полиграфические предприятия

 

Затверджено: Держкомвидав СРСР 28.06.90 Наказ №260, Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 12.06.90 №7/1/ 725, діє з: 01.01.1991

НАПБ 01.026-2003 Правила пожежної безпеки для організацій та об'єктів гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України

 

Затверджено: наказ Мінекоресурсів України выд 24.06.2003 р. №126-ДС. Чинний від 01.07.2003. Узгоджено з ГУДПО МВС України 27.04.2002 №12/1/ 1415

НАПБ 01.026-90 Правила пожарной безопасности для организаций и объектов Госкомгидромета СССР

 

Держкомгідромет СРСР 05.07.1990. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 10.10.90

НАПБ 01.029-90 Правила пожарной безопасности для объединений, предприятий и организаций министерства общего машиностроения СССР

 

Утверждены Первым заместителем Министра 1 декабря 1990 года; Согласованы Заместителем Начальника ГУПО МВД СССР 28 июня 1990 года; Секретарем ЦК профсоюза 20 ноября 1990 года;*Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа

НАПБ 01.031-90 Правила пожарной безопасности для предприятий, объединений и организаций Минобщемаша

 

Узгоджено: ГУПО МВС СРСР, 29.06.90 Затверджено: мінзагальмаш СРСР, 01.12.1990 діє з: 01.12.1990

НАПБ 01.034-98 Правила пожежної безпеки для об’єктів МВС України

 

Затверджено: МВС України, 12.05.98 Наказ № 350

НАПБ 01.036-2000 Правила пожежної безпеки для об'єктів Державного департаменту України з питань виконання покарань

 

Узгодж. ГУПО МВС України 07.04. 2000 №12/1/ 1004Державний департамент України з питань виконання покарань

НАПБ 01.038-2003 Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння

 

Затверджені наказом МНС України від 16.09.2003 року №348-НК. Із змінами: наказ МНС України від 10.10.2011 року № 1075 Про внесення змін до Правил пожежної безпеки для об’єктів МНС України та Правил проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння

НАПБ 01.039-2001 Правила пожежної безпеки для коксохімічних виробництв

 

Мінпромполітики України 13.11.2001 Наказ №166; Узгодж. ГУДПО МВС України 17.04.2000 №12/1/ 1112

НАПБ 01.040-2001 Правила пожежної безпеки для об'єктів Служби безпеки України

 

Служба безпеки України 30.11.2001 Наказ №310; Узгодж. ГУДПО МВС України 27.11.2001