Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

А. Загальнодержавні нормативні акти

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. (Реєстр НАПБ)

 

Затверджений наказом МНС України від 10.10.2003 №388. Зі змінами та доповненнями станом на 01.09.2005

Положення про Центр управління в надзвичайних ситуаціях Міністерства надзвичайних ситуацій України

 

Затверджено: Наказ МНС України від 11.10.2011року N1080 Про затвердження Положення про Центр управління в надзвичайних ситуаціях МНС України

Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

 

Постанова КМУ від 03.08.98 № 1198, редакцiя вiд 04.09.2003

Порядок проведення Державним центром сертифікації ДСНС України добровільної сертифікації у сфері цивільного захисту

 

Затверджено: наказ ДСНС від 30 листопада 2017 року N 645

Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях

 

Затверджено: наказ ДСНС України 19 лютого 2016 року N 83

Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 р. N 1404. Із змінами від 21.01.2009р. Із змінами: Постанова Кабінету Міністрів України N 678 від 22.06.2011

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення порядку видачі документа дозвільного характеру

 

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5.04.2007р. №44. Зареєстр. в Мінюст України 20.04.2007 р. за №397/13664. Із змінами: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 144 від 17.11.2008

Порядок контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

 

Затверджено: Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 08.07.2010 N 526; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 р. за N 659/17954

Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів

 

Затверджено: Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 12.11.2010 N 1016; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2010 р. за N 1235/18530

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1174. Із змінами: постанова КМУ N 1113 від 26.10.2011 р.

Концепція Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011 - 2015 роки

 

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 2348-р. Із змінами: розпорядження КМУ від 11 січня 2012 р. N 2-р

Методичні рекомендації з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об'єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій

 

Затверджені: Наказ МНС від 07.09.2010 року N 761

Мероприятия по обеспечению техногенной и пожарной безопасности в весенне-летний период 2011 года в Автономной Республике Крым

 

Утверждено постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 17.05.2011 г. N 223 О мероприятиях по обеспечению техногенной и пожарной безопасности в весенне-летний период 2011 года в Автономной Республике Крым

Порядок проведення спеціального навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення

 

Затверджено: Наказ МНС від 12.11.2009 року N 742

Концепція побудови системи централізованого пожежного спостерігання. Технічні вимоги до програмного забезпечення системи централізованого пожежного спостерігання та до автоматизованого робочого місця для прийому і оброблення в автоматичному режимі сигналів про пожежу. Технічне завдання на створення та впровадження системи централізованого пожежного спостерігання

 

Затверджено: наказ МНС України від 23.03.2011 року № 290 Про затвердження документації щодо створення та впровадження системи централізованого пожежного спостерігання

Методичні рекомендації щодо організації правової роботи в головних управліннях (управліннях) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС

 

Затверджено: наказ МНС Украї и від 18.01.2011 року № 50 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи в головних управліннях (управліннях) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС

Методика оцінки ефективності виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки

 

Затверджено: наказ МНС України від 11.07.2011 року № 719

Методичні рекомендації щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських ( селищних ) радах

 

Затверджено: наказ МНС України від 07.06.2011 року № 587 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських ( селищних ) радах

Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

 

Затверджено: Наказ МНС України від 15.05.2006 року N 288, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 р. за N 785/12659. Із змінами: наказ МНС України від 03.08.2011 року № 793. Правила скасовуються через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Вимоги до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 15.09.2011 N 1000; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2011 р. за N 1173/19911

Інструкція про порядок взаємодії Міністерства надзвичайних ситуацій України та Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України, Адміністрації Державної прикордонної служби України 10.10.2011 N 1077/744; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2011 р. за N 1247/19985

Положення про Колегію Міністерства надзвичайних ситуацій України

 

Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

 

Затверджено: Наказ МНС України від 16.12.2011року N 1342

Методичні рекомендації щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

 

Затверджено: наказ МНС України від 7 вересня 2004 року N 44. Із змінами: наказ МНС України від 8 серпня 2011 року N 809

Порядок утворення територіальними органами МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підрозділів для охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів

 

Затверджено: Наказ МНС України 21.03.2012 № 621, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 519/20832. Порядок скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Порядок утворення Держтехногенбезпекою України підрозділу для організації та здійснення пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів

 

Затверджено: Наказ МНС України21.03.2012 N 621, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за N 520/20833. Порядок скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Кодекс цивільного захисту України

 

Кодекс від 02.10.2012 р. № 5403-VI Із змінами: від 13.04.2017 р.

Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.04.2014

 

Модулі оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності. Правила використання модулів оцінки відповідності

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95

Правила з вогнезахисту

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 26 грудня 2018 року N 1064, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2019 р. за N 259/33230

Інструкція щодо практик чи процедур проектування, дослідження, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) автоматизованих систем централізованого оповіщення

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 08 лютого 2019 року N 93, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2019 р. за N 418/33389

ДК 009:2005 Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності

 

Держспоживстандарт України, наказ від 26.12.2005 р. N 375. Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів", із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 N 530, з 1 січня 2012 року набирає чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності". Оскільки КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, податкової та іншої економічної інформації, перехід до КВЕД 2010 буде здійснюватись поступово. Для цього протягом 2012 року буде діяти національний класифікатор України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності". Згідно з пунктом 4 наказу N 457 КВЕД 2005 буде скасовано в Україні з 31 грудня 2012 року (лист ДПС України від 30.12.2011 р. N 10974/7/18-3017). Чинність ДК 009:2005 відновлена на період до 31.12.2013 р., наказ Мінекономрозвитку від 7 лютого 2013 року N 113

ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності

 

Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів", із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 N 530, з 1 січня 2012 року набирає чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності". Оскільки КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, податкової та іншої економічної інформації, перехід до КВЕД 2010 буде здійснюватись поступово. Для цього протягом 2012 року буде діяти національний класифікатор України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності". Згідно з пунктом 4 наказу N 457 КВЕД 2005 буде скасовано в Україні з 31 грудня 2012 року (лист ДПС України від 30.12.2011 р. N 10974/7/18-3017). Чинність ДК 009:2005 відновлена на період до 31.12.2013 р., наказ Мінекономрозвитку від 7 лютого 2013 року N 113

Закон України 1155-IV Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

 

Редакція від 11.09.2003р.

Закон України 1314-VII Про метрологію та метрологічну діяльність

 

Закон України від 05.06.2014 року. Із змінами: від 22.06.2017 р.

Закон України 1315-VII Про стандартизацію

 

Із змінами: 15.01.2015 р.

Закон України 161-XIV Про оренду землі

 

Із змінами від 23.03.2017 року

Закон України 1859-IV Про правові засади цивільного захисту

 

Із змінами від 17.05.2012 року

Закон України 2163-XII Про приватизацію державного майна

 

Із змінами від16.02.2016 року

Закон України 2245-III Про об'єкти підвищеної небезпеки

 

Із змінами від 09.04.2014 р.

Закон України 2408-III Про стандартизацію

 

Із змінами від 16.10.2012 року

Закон України 3745-XII Про пожежну безпеку

 

Із змінами від 05.07.2012 року

Закон України 401-XIV Про столицю України - місто-герой Київ

 

Із змінами від 07.09.2010

Закон України 890-VI Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України

 

Закон України 890-VI від 15.01.2009 року

Закон України N 3038-VI Про регулювання містобудівної діяльності

 

Із змінами від 13.04.2017 року

Закон України N 3041-VI Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів

 

Із змінами: від 10.11.2015 р.

Закон України N 3392-VI Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

Із змінами від 08.12.2016 року

Лист N 06-12091/31 від 04.10.2007 р. Щодо Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

 

Роз'яснення щодо забезпечення пожежної безпеки

Лист N 13658 від 05.11.2009 р. Щодо основихі засад державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Лист N 31/1/529 від 04.02.2009 р. Про порядок здійснення заходів державного нагляду

 

Лист N 36/1/2458 від 26.04.2010 р. Щодо отримання дозволу органів державного пожежного нагляду

 

Лист N 36/3/3404 від 25.05.2011 р. Про застосування вимог КУпАП [органами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій]

 

Лист N 36/4/7446 від 06.11.2009 р. Стосовно вимог пункту 5.2 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" та пункту 7.10.1.5 НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні"

 

Лист N 4509 від 12.04.2010 р. Щодо Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів

 

Лист N 5811 від 10.07.2008 р. Щодо оприлюднення переліку органів виконавчої влади, діяльність яких підпадає під сферу дії Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Наказ N 1027 від 18.11.2010 р. Про організацію підготовки особового складу органів та підрозділів цивільного захисту до роботи в апаратах захисту органів дихання

 

Затверджує Типовий навчальний план та навчальні програми курсу цільового призначення з підготовки особового складу органів та підрозділів цивільного захисту до роботи в апаратах захисту органів дихання

Наказ N 1310 від 15.12.2011 р. Про деякі питання забезпечення відкритості і прозорості в діяльності Державної інспекції техногенної безпеки України

 

Із змінами: наказ МНС України від 15 березня 2012 року N 607

Наказ N 1314 від 15.12.2011 р. Про організацію регуляторної діяльності МНС у 2012 році

 

Із змінами: наказ МНС № 665 від 03.04.2012 р., від 2 серпня 2012 року N 1080, від 20 вересня 2012 року N 1206, від 28 вересня 2012 року N 1226

Наказ N 1316 від 15.12.2011 р. Про організацію нормотворчої діяльності МНС у 2012 році

 

Із змінами: наказ МНС України від 3 квітня 2012 року N 664, від 28 вересня 2012 року N 1225

Наказ N 151 від 15.02.2011 р. Про створення системи централізованого пожежного спостерігання

 

Наказ N 164 від 10.03.2009 р. Примірний договір про організацію державної (професійної) пожежної охорони МНС України на об'єктах

 

Наказ N 235 від 10.03.2011 р. Про створення системи централізованого техногенного спостерігання

 

Наказ N 320 від 30.05.2019 р. Про залучення екіпажів вертольотів ДСНС до моніторингу пожежонебезпечних районів у пожежонебезпечний період 2019 року

 

Наказ N 40 від 14.01.2011 р. Про створення системи централізованого пожежного спостерігання

 

Наказ N 516 від 23.05.2011 р. Про реалізацію заходів з дерегуляції підприємницької діяльності

 

Наказ N 567 від 05.03.2012 р. Про організацію пожежно-профілактичної роботи на об'єктах, на яких здійснюється охорона від пожеж на підставі договорів

 

Наказ N 570 від 06.06.2011 р. Про організацію нормотворчої діяльності МНС у 2011 році

 

Наказ N 800 від 04.08.2011 р. Про організацію державного нагляду ( контролю ) у сфері пожежної та техногенної безпеки

 

Наказ N 850 від 17.08.2011 р. Про затвердження Норм належності випробувального обладнання та технічних засобів дослідно-випробувальних лабораторій ГУ(У) МНС України в областях та м. Києві для дослідження пожеж

 

Затверджує Норми належності випробувального обладнання та технічних засобів дослідно-випробувальних лабораторій ГУ (У) МНС України в областях та м. Києві для дослідження пожеж

Наказ N 868 від 22.08.2011 р. Про заходи щодо підвищення рівня пожежної безпеки об'єктів з масоввим перебуванням людей

 

Наказ N 874 від 23.08.2011 р. Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МНС від 22.02.2007 № 89

 

Наказ N 874 від 23.08.2011 р. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС від 22.02.2007 N 89

 

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

 

Затверджено: наказ МНС України № 126 від 19.10.2004 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 р. за № 1410/10009 Зі змінами: наказ МНС України від 18.02.2008 р. N 128, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2008 р. за N 413/15104; наказ МНС України від 24.02.2012 р. N 537, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за N 414/20727

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

 

Затверджено: наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697. Зміни: наказ МВС 15.08.2016 р. № 810, від 31.07.2017 р. N 657