Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

14 Видобування нерудних корисних копалин

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах

 

Госгортехнадзор СССР 05.10.84 Постановление №48.

Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик

 

Наказ МНС України 31.03.2003 N 87. Зареєстр. в Мінюсті України 22.04.2003 р. за N 321/7642

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 02 липня 2018 року N 943, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2018 р. за N 872/32324

НАОП 1.8.10-5.55-72 Типові інструкції з техніки безпеки для робітників професій основних і допоміжних виробництв соляної промисловості

 

мінхарчопром СРСР 28.06.1972

НАОП 1.8.10-5.56-83 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов соляных рудников

 

мінхарчопром СРСР 18.04.1983.

НАОП 1.8.10-5.57-75 Тимчасова інструкція щодо безпечного зберігання, транспортування та застосування шкідливих речовин, що використовуються у соляній промисловості

 

мінхарчопром СРСР 17.12.1975

НАПБ В.05.011-80/180 Типовая инструкция по пожарной безопасности для предприятий соляной промышленности

 

мінхарчопром СРСР 24.12.1980.

НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

 

Затверджено Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 27.06.2012 р. N 933, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2012 р. за N 1227/21539

НПАОП 14.0-1.01-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в неметаллорудной промышленности

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1985. В покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості"

НПАОП 14.0-1.02-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности нерудных строительных материалов графита, каолина, талька

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1982. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку"

НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

 

Наказ МНС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 19.07.2006 № 459, Зареєстр: в Мінюст України 4.08.2006 р. за № 943/12817

НПАОП 14.4-5.05-84 Инструкции по технике безопасности при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности

 

Утверждено: Постановление Госгортехнадзора СССР от 29.05.84 г. N 26. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Інструкція з техніки безпеки при розробці родовищ солі розчином через свердловини з поверхні". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 14.4-7.26-83 Производство поваренной соли. Общие требования безопасности

 

мінхарчопром СРСР 24.01.1983 В реестре НПАОП этот документ носит название «Виробництво кухонної солі. Загальні вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 14.4-7.27-84 Производство каменной соли. Требования безопасности

 

мінхарчопром СРСР 09.04.1984 В реестре НПАОП этот документ носит название «Виробництво кам’яної солі. Вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 14.4-7.28-84 Производство садочной соли. Требования безопасности

 

мінхарчопром СРСР 13.12.1984 В реестре НПАОП этот документ носит название «Виробництво осідної солі. Вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 14.4-7.29-84 Виробництво самоосідної солі. Вимоги безпеки

 

мінхарчопром СРСР 26.12.1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 14.4-7.30-85 Производство выварочной соли. Требования безопасности

 

мінхарчопром СРСР 28.04.1985 В реестре НПАОП этот документ носит название «Виробництво виварної солі. Вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 63.21-1.09-08 Правила охорони праці для працівників кар'єроуправлінь

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 червня 2008 року N 148 Про затвердження Правил охорони праці для працівників кар'єроуправлінь; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2008 р. за N 599/15290

ОСТ 18-407-83 Оборудование технологическое специальное для соляной промышленности. Общие требования безопасности

 

мінхарчопром СРСР 24.03.1983.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Устаткування технологічне спеціальне для соляної промисловості. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 18-425-84 Машины и оборудование для добычи соли в соляных озерах. Требования безопасности

 

мінхарчопром СРСР 01.03.1984.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Машини та устаткування для видобування солі у соляних озерах. Вимоги безпеки»