Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

10.1 Видобування й агломерація кам'яного вугілля

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Сборник инструкций к правилам безопасности в угольных шахтах

 

Утв. приказ Госкомитета Украины по надзору за охраной труда от 26.10.2004 г. №236

Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах

 

Затв. наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р.№ 236

Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.03. 2009 р. N 195

ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах

 

мінпраці України 22.08.2000 Наказ № 215. мін’юст України Зареєстровано: 17.10.2000 № 715/4936

ДНАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.19-96 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.20-96 Інструкція із застосування холодильних установок

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.21-96 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.22-96 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.23-96 Інструкція з комплексного знепилювання повітря

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.24-96 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.25-96 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.26-96 Інструкція зі складання вентиляційних планів

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.27-96 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.28-96 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.29-96 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.30-96 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки вставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.31-96 Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.32-96 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.33-96 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.34-96 Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.35-96 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.36-96 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.37-96 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ОСТ 12.14.323-87 Технология открытой добычи угля. Порядок организации и проведения процессов бурения и взрывания

 

мінвуглепром СРСР 1987В реестре ДНАОП этот документ носит название «Технологія відкритого видобутку вугілля (сланців). Порядок організації та проведення процесів буріння та підривання»