Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

13 Видобування металевих руд

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу

 

Затверджено: Наказ Міністерства промислової політики України 15.06.2004 N 285; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 807/9406; Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 , N 695 від 07.10.2009; Назва рос. мовою: Положение о техническом обслуживании оборудования предприятий горно-металлургического комплекса.

Инструкция по охране ВМ на поверхностных складах и в карьерах

 

Минчермет СССР 22.11.1974.

Временная инструкция о порядке и сроках проведения профилактических осмотров и ремонтов зарядных устройств и трубопроводов для подземных горных работ

 

Минцветмет СССР 04.02.1977.

Временная инструкция по определению границ опасных зон при подготовке массовых взрывов в подземных условиях

 

Минчермет СССР 10.11.1980.

Инструкция по изготовлению гирлянд электродетонаторов и монтажу электровзрывных сетей

 

Минчермет СССР 03.12.1980.

Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах

 

Госгортехнадзор СССР 05.10.84 Постановление №48.

Инструкция по применению средств электроогневого взрывания на подземных рудниках Украины

 

РПО "Укрруда" 29.06.1987.

Инструкция по сбору, учету, хранению и уничтожению взрывчатых материалов, извлеченных из горной массы

 

ГПО «Южруда» Минчермета СССР 23.03.1988.

Инструкция по ведению погрузочно-разгрузочных работ при доставке ВВ в мягких контейнерах МКО-1,ОС

 

Минчермет СССР 22.02.1988.

Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик

 

Наказ МНС України 31.03.2003 N 87. Зареєстр. в Мінюсті України 22.04.2003 р. за N 321/7642

Положення про технічне обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств

 

Мінпромполітики України наказ 04.07.2003 N 281, Зареєстр. в Мінюсті України 22.08.2003 р. за N 733/8054

Примірна інструкція з охорони праці для машиніста дробильних установок

 

Методическое руководство по проектированию противопожарной защиты шахт и подземных трактов цикличнопоточной технологии ГОКов

 

Согласован: Госгортехнадзор Украины 9.10.92 г.

Требования к устройству подземных пунктов для отстоя вагонов со взрывчатыми веществами (ПОВВВ), предназначенными для массовых взрывов

 

Согласован: Госгортехнадзор СССР (письмо №02-27/466 от 01.11.83)

Требования к устройству подземных пунктов для хранения, осмотра, ремонта и испытаний зарядной техники

 

Согласован: Госгортехнадзор СССР (письмо № 02-27/466 от 01.11.83.);

Требования безопасности к размещению и оборудованию гаражей, предназначенных для ремонта зарядных машин, их отстоя на открытых горных работах

 

Согласован: Госгортехнадзор СССР, письмо № 02-1-40/481 от 09.10.86;

ДСТУ 4704:2008 Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки

 

Прийнято та надано чиності: наказ Держспоживстандарт від 15.09.2008 р. № 328

ДСТУ 7116:2009 Вибухи промислові. Метод визначання фактичної сейсмічної стійкості будинків і споруд

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 18.12.2009 р. № 461. Правка, ІПС №4-2011

ДСТУ 7117:2009 Вибухи промислові. Метод визначання тиску у фронті ударної повітряної хвилі та границі безпечної зони

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 18.12.2009 р. № 461

НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

 

Затверджено Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 27.06.2012 р. N 933, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2012 р. за N 1227/21539

НПАОП 13.0-5.06-76 Інструкція щодо навішування та безпечної експлуатації гумотросових урівноважуючих канатів у вогнестійкому виконанні на скилових підйомах гірничорудних шахт

 

мінчормет СРСР, мінкольормет СРСР 02.07.1976

НПАОП 13.0-5.10-72 Инструкция по безопасному применению самоходного (нерельсового) оборудования в подземных рудниках

 

Держгіртехнагляд СРСР 20.06.1972. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Інструкція з безпечного використання самохідного (нерейкового) обладнання у підземних рудниках"

НПАОП 27.4-1.43-14 Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 13 жовтня 2014 року N 717, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 р. за N 1357/26134

НПАОП 63.21-1.09-08 Правила охорони праці для працівників кар'єроуправлінь

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 червня 2008 року N 148 Про затвердження Правил охорони праці для працівників кар'єроуправлінь; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2008 р. за N 599/15290

ОСТ 14-17-104-83 ССБТ. Приведение кровли, стенок и забоя горизонтальных горных выработок в безопасное состояние. Требование безопасности к производственным прцессам

 

мінчормет СРСР 1983В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Приведення покрівлі, стінок і забою горизонтальних гірничих виробок у безпечний стан. Вимоги безпеки до виробничих процесів»

ОСТ 14-17-168-85 ССБТ. Открытые горные работы. Запыленность и загазованность атмосферы. Общие требования безопасности

 

мінчормет СРСР 1985В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Відкриті гірничі роботи. Запиленість і загазованість атмосфери. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 14.17-99-83 ССБТ. Открытые горные работы. Снижение пылегазовыделения при производстве взрывных работ в железорудных карьерах

 

мінчормет СРСР 1983В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Відкриті гірничі роботи. Зниження пилогазовиділення у виробництві вибухових робіт у залізорудних кар'єрах»

ПІ 1.1.70-388-2005 Примірна інструкція з охорони праці для прохідника

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-394-2005 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста і помічника машиніста бурової установки в кар'єрі

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-395-2005 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста скреперної лебідки

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-396-2005 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста і помічника машиніста екскаватора в кар'єрі

 

ПІ 1.1.70-397-2005 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера в кар'єрі

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-398-2005 Примірна інструкція з охорони праці для агломератника

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-399-2005 Примірна інструкція з охорони праці для водіїв великовантажних машин (технологічного автотранспорту в кар'єрі)

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-400-2005 Примірна інструкція з охорони праці для сепараторника

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-401-2005 Примірна інструкція з охорони праці для дробильника

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-402-2005 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста конвеєра дробильної фабрики

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-403-2005 Примірна інструкція з охорони праці для бурильника шпурів

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-404-2005 Примірна інструкція з охорони праці для кріпильника

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-405-2005 Примірна інструкція з охорони праці для підривника

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-406-2005 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста млинів рудозбагачувальних фабрик

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-407-2005 Примірна інструкція з охорони праці для підривника на відкритих роботах

 

Міністерство промислової політики України