Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

1.2 Тваринництво

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань

 

Затв. наказ Деркомлісового господарства України від 2.04.2007 р. N 129; Зареєстр. в Мінюст України 18.04.2007 р. за N 389/13656

Инструкция по охране труда при заготовке кормов

 

Инструкция по охране труда при приготовлении и раздаче кормов

 

Инструкция по охране труда во время ухода за животными

 

Инструкция по охране труда при выполнении работ в птицеводстве

 

Инструкция по охране труда при выполнении работ в колодцах, мочесборниках, других углублениях, где возможно накопление опасных газов

 

Инструкция по охране труда при техническом обслуживании и ремонте оборудования животноводческих ферм

 

Инструкция по охране труда при механическом и ручном доении

 

Инструкция по охране труда при ветеринарных, санитарно-профилактических работах и искусственном осеменении животных

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів

 

інструкція з охорони праці під час механічного та ручного доїння

 

Інструкція з охорони праці під час заготівлі кормів

 

Інструкція з охорони праці під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин

 

Інструкція з охорони праці під час приготування та роздачі кормів

 

Інструкція з охорони праці під час догляду за тваринами

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у птахівництві

 

Інструкція з охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм

 

Методичні рекомендації щодо попередження виробничого травматизму та професійних захворювань під час роботи на зарубіжній та вітчизняній сільськогосподарській техніці з урахуванням професійних ризиків

 

Затверджені: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 грудня 2012 року № 768

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 29 серпня 2018 року N 1240, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2018 р. за N 1090/32542

МУ 3867-85 Гигиенические мероприятия по оздоровлению условий труда работающих в овцеводческих комплексах

 

МЗ СССР

НАОП 2.1.20-1.01-87 Правила безопасности при производстве продукции животноводства в системе Госагропрома СССР

 

Госагропром СССР 16.10.1987.

НАОП 2.1.20-1.06-67 Правила хранения, учета и отпуска ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, предназначенных для ветеринарных целей

 

мінсільгосп СРСР 04.08.1967. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила зберігання, обліку та відпуску отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, які призначені для ветеринарних цілей»

НАОП 2.1.20-1.07-72 Ветеринарно-санитарные правила для специализированных заводов по производству мясо-костной муки

 

мінсільгосп СРСР23.03.1972. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Ветеринарно-санітарні правила для виробництва м'ясокісткового борошна»

НАОП 2.1.20-1.08-70 Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов и совхозов

 

мінсільгосп СРСР22.01.1970. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні та ветеринарні правила для молочних ферм колгоспів та радгоспів»

НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 26.11.2012 N 1353, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за N 2075/22387

ОСТ 46.3.2.196-85 ССБТ. Удаление, обработка, хранение навоза на животноводческих фермах. Требования безопасности

 

Утвержден: Министерство сельского хозяйства СССР 5 ноября 1985 г.; Приказ Министра сельского хозяйства СССР от 20 декабря 1985г. № 330

ПОТ РО-97300-02-95 Правила по охране труда в животноводстве. Крупный рогатый скот

 

Минсельхоз и продовольствия РФ 31.05.1995 № 143.

ПОТ РО-97300-08-96 Правила по охране труда в животноводстве. Свиноводство

 

Минсельхоз и продовольствия РФ 30.05.1995 № 148.

ПОТ РО-97300-09-96 Правила по охране труда в животноводстве. Овцеводство и козоводство

 

Минсельхоз и продовольствия РФ 30.05.1996 № 118.