Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

1.1 Рослинництво

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Інструкція з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів

 

Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

Постанова КМУ 18.09.1995 р. N 746. Із змінами: постанова КМУ від 14 січня 2009 р. N 9, постанова КМУ N 853 від 10.08.2011 р.

Инструкция по охране труда при выполнении ручных работ в растениеводстве

 

Инструкция по охране труда при выполнении работ с пестицидами и агрохимикатами

 

Инструкция по охране труда во время послеуборочной доработки зерна

 

Інструкція з охорони праці під час скління та герметизації теплиць

 

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работах в оранжереях и парниках

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

інструкція з охорони праці під час виконання ручних робіт у рослинництві

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті

 

Інструкція з охорони праці під час післязбиральної доробки зерна

 

Методичні рекомендації щодо попередження виробничого травматизму та професійних захворювань під час роботи на зарубіжній та вітчизняній сільськогосподарській техніці з урахуванням професійних ризиків

 

Затверджені: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 грудня 2012 року № 768

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 29 серпня 2018 року N 1240, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2018 р. за N 1090/32542

ГОСТ 12.2.002.5-91 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года

 

Утвержден: постановление государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам № 1312 от 30.07.91 г. З 01.01.2018 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

МР 4264-87 Методические рекомендации. Охрана труда и здоровья работниц теплиц

 

МЗ СССР

НАОП 2.1.10-2.09-81 ССБТ. Обработка почвы и зерновых культур. Требования безопасности

 

НАОП 3.0.00-5.05-88 Типовая инструкция по охране труда на работах по заготовке древесной зелени и производству из нее витаминной муки

 

Держкомліс СРСР 30.12.1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці на роботах щодо заготівлі деревинної зелені та виробництва з неї вітамінного борошна»

НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 26.11.2012 N 1353, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за N 2075/22387