Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

14 Видобування мінеральних вод

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод

 

Затв. Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод

 

Затв. Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51

НАОП 2.2.00-1.04-85 Правила приема, хранения и отпуска пестицидов на складах объединений “Сельхозхимия”

 

мінсільгосп СРСР 1985 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила приймання, зберігання та відпуску пестицидів на складах об’єднання «Сільгоспхімія»»

НПАОН 14.0-1.01-87 Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод

 

Держгіртехнагляд СРСР 27.08.1987 Постанова № 28

НПАОН 14.0-1.02-85 Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод

 

Держгіртехнагляд СРСР 01.11.1985

НПАОН 14.0-4.01-84 Положение об охране подземных вод

 

Мінекології СРСР 15.08.1984

НПАОН 14.0-4.02-78 Положення про порядок складення і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних лікувальних вод

 

Держгіртехнагляд СРСР 18.08.1978

НПАОН 14.0-4.03-79 Тимчасове положення про технологічні схеми розробки родовищ лікувальних грязей

 

Держгіртехнагляд СРСР 30.07.1979

НПАОН 14.0-7.01-86 Методичне керівництво щодо проведення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і виснаження на території України

 

Мінгеології УРСР 15.08.1986 Наказ № 254