Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

13 Видобування металевих руд

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировини

 

Затв. Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51

НПАОН 13.0-1.01-79 Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та інших металів

 

Мінкольормет СРСР 05.07.1979

НПАОН 13.0-5.01-74 Інструкція з визначення і обліку розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів корисних копалин на гірничих підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

 

МЧМ СРСР 02.01.1974

НПАОН 13.0-5.02-75 Галузева інструкція з визначення втрат руди під час розробки залізорудних, марганцевих та хромітових родовищ на підприємствах Мінчормету СРСР

 

МЧМ СРСР 23.01.1975

НПАОН 13.0-5.03-77 Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних, марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

 

МЧМ СРСР 26.12.1977

НПАОН 13.1-1.01-75 Правила охорони споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізорудному басейні

 

МЧМ СРСР 08.07.1975

ОСТ 14-17-145-86 Взрывные работы контроль качества непредохранительных взрывчатых материалов на горнорудных предприятиях

 

мінчормет СРСР 02.07.86 Приказ № 811. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Вибухові роботи. Контроль якості незапобіжних вибухових матеріалів на гірничорудних підприємствах»

ОСТ 14-17-92-83 Взрывные работы в горнорудной промышленности. Механизм для изготовления зажигательных и контрольных трубок. Требования безопасности при эксплуатации

 

мінчормет СРСР 1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Вибухові роботи в гірничо­рудній промисловості. Механізм для виготовлення запалювальних і контрольних трубок. Вимоги безпеки при експлуатації»

ОСТ 15-201-78 Изделия рыбопромышленные производственно-технического назначения. Порядок разработки и оформления технического описания. Инструкции по эксплуатации и паспорта.

 

ОСТ 15-201-79 ССБП. Судна промислового флоту. Загальні вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1979

ОСТ 15-210-79 ССБТ. Суда промыслового флота. Общие требования безопастности . Требовения безопастности к общему расположению, оборудованию и устройствам

 

ССБТ. Суда промыслового флота. Требовения безопастности к общему расположению, оборудованию и устройствам. ОСТ 15-210-79 - ОСТ 15-217-79

ОСТ 15-211-79 ССБП. Судна промислового флоту. Шляхи сполучення, трапи і сходні. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1979

ОСТ 15-212-79 ССБП. Судна промислового флоту. Суднове обладнання. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1979

ОСТ 15-213-79 ССБП. Судна промислового флоту. Установка енергетична. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1979

ОСТ 15-214-79 ССБП. Судна промислового флоту. Суднові приміщення. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1979

ОСТ 15-215-79 ССБП. Судна промислового флоту. Установки холодильні. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1979

ОСТ 15-216-79 ССБП. Судна промислового флоту. Виробничі приміщення. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1979

ОСТ 15-217-79 ССБП. Судна промислового флоту. Обладнання промислове. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1979

ОСТ 15-283-88 ССБП. Судна промислового флоту внутрішніх водоймищ і прибережного плавання. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1988

ОСТ 15-326-85 ССБП. Судна промислового флоту. Експлуатація апаратури радіозв'язку, електрорадіонавігації і промислової гідроакустики . Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1985

ОСТ 15-351-86 ССБП. Судна промислового флоту. Експлуатація енергетичних установок. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1986

ОСТ 15-353-86 ССБП. Судна промислового флоту. Устаткування електрообладнання. Вимоги безпеки

 

мінрибгосп СРСР 1986