Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Охорона надр

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках

 

Утв. приказ Госкомэкологии России от 08.04.98 № 199, Приложение № 2

Технологическая инструкция по ведению взрывных работ при разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых открытым способом

 

Концерн "Укррудпром" 05.09.1991.

Методические указания по составлению планов ликвидации аварий. К § 13 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом

 

Госгортехнадзор СССР 13.08.1980.

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу

 

Державним інспекторам, які здійснюють державний нагляд

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировини

 

Затв. Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод

 

Затв. Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод

 

Затв. Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51

Типовая инструкция по охране труда для горнорабочего, занятого на маркшейдерских работах

 

Минуглепром СССР, 1985

Методичні рекомендації з охорони надр при розробці родовищ корисних копалин

 

Затверджені: наказ МНС України від 18.10.2012 р. № 1268

ДНАОП 0.00-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості

 

Держнаглядохоронпраці України 25.09.1998 Наказ № 193. мін’юст України Зареєстровано: 20.10.1998 № 674/3114. Втратив чинність ДНАОП 0.05-3.24-80

НПАОН 00.0-1.01-85 Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых

 

Держгіртехнагляд СРСР 14.05.1985

НПАОН 00.0-4.01-70 Положення про порядок ведення державного обліку дільниць надр, наданих у користування, не пов’язане з добуванням корисних копалин

 

Держгіртехнагляд СРСР 28.07.1970

НПАОН 00.0-5.02-76 Межотраслевая инструкция по определению и контролю добычи и вскрыши на карьерах

 

Держгіртехнагляд СРСР 10.08.1976

НПАОН 00.0-5.03-74 Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків

 

МПБМ 30.05.1974 СРСР

НПАОН 00.0-5.04-75 Галузева інструкція з економічної оцінки і нормування втрат твердих корисних копалин під час добування на підприємствах МХП

 

МХП 20.06.1975 СРСР

НПАОН 00.0-5.05-85 Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин

 

Держгіртехнагляд 11.07.1985 України

НПАОН 00.0-7.01-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах

 

Госгортехнадзор СССР 16.05.1986 постан. № 12, Минуглепром СССР (приказ от 4.10.1986 г. № 220)

НПАОН 00.0-7.02-02 Обладнання для геологорозвідувального, структурно-пошукового і картувального буріння свердловин, обстеження технічного стану (методичні вказівки)

 

Мінекоресурсів України 16.09.2002 Наказ № 352. Вилучений з Реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці у ІІІ кварталі 2009 р.

НПАОН 00.0-7.03-73 Типові методичні вказівки щодо визначення і обліку втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт

 

Держгіртехнагляд СРСР 28.03.1973

НПАОН 00.0-7.04-72 Типові методичні вказівки з оцінки економічних наслідків втрат корисних копалин під час розробки родовищ

 

Держгіртехнагляд СРСР 28.03.1972

НПАОН 00.0-7.05-72 Типові методичні вказівки з нормування втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт

 

Держгіртехнагляд СРСР 28.03.1972

НПАОН 10.0-1.01-03 Правила підробки будівель, споруд і природних об’єктів при видобуванні вугілля підземним способом.

 

Мінпаливенерго 28.11.2003 Наказ № 703 України

НПАОН 10.0-5.01-69 Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР

 

Держгіртехнагляд СРСР 26.08.1969

НПАОН 10.0-5.02-74 Галузева інструкція з обліку балансових і розрахунку промислових запасів, визначення, нормування, обліку і економічного оцінювання втрат вугілля (сланцю) під час добування

 

30.09.1974

НПАОН 10.1-7.01-91 Вказівки щодо нормування, планування і економічного оцінювання втрат вугілля в надрах по Донецькому басейну

 

Мінвуглепром СРСР 12.03.1991

НПАОН 11.10-1.01-70 Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений

 

Держгіртехнагляд СРСР 06.04.1970. В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ»

НПАОН 11.2-4.01-89 Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списанню витрат на їх спорудження

 

Держгіртехнагляд СРСР 27.12.1989

НПАОН 11.2-4.02-89 Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод

 

Держгіртехнагляд СРСР 27.12.1989

НПАОН 11.2-4.03-86 Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти

 

Держгіртехнагляд СРСР 17.10.1986

НПАОН 11.2-5.01-52 Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині

 

Держгіртехнагляд СРСР 06.09.1952

НПАОН 13.0-1.01-79 Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та інших металів

 

Мінкольормет СРСР 05.07.1979

НПАОН 13.0-5.01-74 Інструкція з визначення і обліку розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів корисних копалин на гірничих підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

 

МЧМ СРСР 02.01.1974

НПАОН 13.0-5.02-75 Галузева інструкція з визначення втрат руди під час розробки залізорудних, марганцевих та хромітових родовищ на підприємствах Мінчормету СРСР

 

МЧМ СРСР 23.01.1975

НПАОН 13.0-5.03-77 Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних, марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

 

МЧМ СРСР 26.12.1977

НПАОН 13.1-1.01-75 Правила охорони споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізорудному басейні

 

МЧМ СРСР 08.07.1975

НПАОН 14.0-1.01-87 Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод

 

Держгіртехнагляд СРСР 27.08.1987 Постанова № 28

НПАОН 14.0-1.02-85 Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод

 

Держгіртехнагляд СРСР 01.11.1985

НПАОН 14.0-4.01-84 Положение об охране подземных вод

 

Мінекології СРСР 15.08.1984

НПАОН 14.0-4.02-78 Положення про порядок складення і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних лікувальних вод

 

Держгіртехнагляд СРСР 18.08.1978

НПАОН 14.0-4.03-79 Тимчасове положення про технологічні схеми розробки родовищ лікувальних грязей

 

Держгіртехнагляд СРСР 30.07.1979

НПАОН 14.0-5.01-75 Галузева інструкція з визначення і обліку втрат цементної сировини під час видобування

 

МПБМ СРСР 02.04.1975

НПАОН 14.0-7.01-86 Методичне керівництво щодо проведення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і виснаження на території України

 

Мінгеології УРСР 15.08.1986 Наказ № 254

НПАОН 14.22-5.01-84 Галузева інструкція з нормування, визначення і обліку втрат під час розробки каолінових родовищ

 

МПБМ СРСР 05.11.1984

НПАОН 14.3-5.01-74 Галузева інструкція з визначення і обліку кількісних і якісних втрат корисних копалин під час їх добування на підприємствах Міністерства хімічної промисловості

 

Мінхімпром СРСР 16.10.1974

НПАОН 14.3-5.02-74 Галузева інструкція з обліку стану і руху розвіданих запасів гірничохімічної сировини на гірничодобувних підприємствах Мінхімпрому СРСР

 

Мінхімпром СРСР 02.09.1974

НПАОН 14.4-5.01-85 Інструкція з визначення і обліку втрат під час розробки родовищ кам’яної солі підземним розчиненням через свердловини з поверхні

 

Держгіртехнагляд СРСР 05.03.1985

НПАОН 14.4-5.02-75 Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів кам’яної солі на гірничодобувних підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР

 

Мінхарчопром СРСР 28.03.1975

НПАОН 14.4-5.03- Галузева інструкція з визначення і обліку втрат кам’яної солі під час добування її підземним способом на підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР

 

Мінхарчопром СРСР 02.10. р.,

НПАОН 14.5-5.01-73 Галузева інструкція з визначення і обліку втрат і збіднення талькових руд під час добування

 

МПБМ СРСР 16.07.1973

НПАОН 14.5-5.01-84 Отраслевая инструкция по определению, учету и нормированию эксплуатационных потерь и разубоживания при разработке талькових руд открытым способом

 

МПБМ СРСР 5.11.1984 За інформацією "Норматив-PRO" цей документ відміняє НПАОН 14.5-5.01-73, який наведений у офіційному реєстрі НПАОП від 19.01.2009р. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОН 14.5-5.02-80 Галузева інструкція з визначення, обліку, економічного оцінювання і нормування втрат каменесамоцвітної сировини на родовищах, які розробляє Всесоюзне промислове об’єднання “Союзкварцсамоцвіти” МінгеоСРСР

 

Міністерство геології СРСР 30.06.1980

НПАОН 14.5-5.03-84 Отраслевая инструкция по нормированию, определению и учету эксплуатационных потерь и разубоживания графитовых руд при разработке месторождений открытым способом

 

МПБМ СРСР 05.11.1984

НПАОН 74.2-5.01-85 Инструкция по производству маркшейдерских работ

 

Держгіртехнагляд СРСР 20.02.1985 р. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Інструкція з виконання маркшейдерських робіт"

НПАОН 74.2-5.02-00 Маркшейдерские работы на угольных шахтах и разрезах. Инструкция

 

Мінпаливенерго України 12.12.2000 Наказ № 561

НПАОН 74.2-5.03-85 Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР

 

Держгіртехнагляд СРСР Узгоджена 01.11.85

НПАОН 74.2-5.04-86 Инструкция по маркшейдерским и топографо-геодезическим работам в нефтяной промышленности

 

Министерство нефтяной промышленности, ГУГК при РМ СРСР 28.11.1986. В Покажчику НПАОП цей документ має назву " Інструкція з маркшейдерських і топогеодезичних робіт у нафтовій промисловості"

НПАОН 74.2-5.05- Інструкція з геодезичних і маркшейдерських робіт під час будівництва транспортних тунелів

 

Мінтрансбуд СРСР 08.09. р.,

НПАОН 74.2-5.06-85 Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

 

Держгіртехнагляд СРСР 01.01.1985 Узгоджена 01.01.85

НПАОП 0.00-3.16-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 р. N 962, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2012 р. за N 1259/21571

ОСТ 14-17-145-86 Взрывные работы контроль качества непредохранительных взрывчатых материалов на горнорудных предприятиях

 

мінчормет СРСР 02.07.86 Приказ № 811. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Вибухові роботи. Контроль якості незапобіжних вибухових матеріалів на гірничорудних підприємствах»

ОСТ 14-17-92-83 Взрывные работы в горнорудной промышленности. Механизм для изготовления зажигательных и контрольных трубок. Требования безопасности при эксплуатации

 

мінчормет СРСР 1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Вибухові роботи в гірничо­рудній промисловості. Механізм для виготовлення запалювальних і контрольних трубок. Вимоги безпеки при експлуатації»

СП 3905-85 Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых

 

Мінохорони здоров'я СРСР 1985. В части предприятий по добыче и обогащению асбеста смотри СП 5808-91.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для підприємств з добування та збагачення рудних, нерудних та розсипних корисних копалин»

СП 4063-85 Временные санитарно-гигиенические требования к условиям труда на размещаемых в недрах производственных объектах народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых

 

мінохорони здоров'я СРСР 1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Тимчасові правила та гігієнічні вимоги до умов праці на розміщених у надрах промислових об'єктах народного господарства, які не пов'язані з добуванням корисних копалин»