Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

92 Сфера відпочинку, розваг, культури та спорту

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Типові правила проведення занять у плавальних басейнах

 

Міністерство України у справах молоді і спорту, 3.12.1992р наказ № 2471

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації державних інспекторів з нагляду за охороною праці в соціально-культурній сфері

 

Затв. Директор Головного навчально-методичного центру Держнаглядохоронпраці України О.К. Баженов 2004р.

Сборник типовых инструкций по охране труда для работников культучреждений и облотделов

 

Утвержден: Центральное Правление УТОГ, 30 июня 1988г.;

Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально підведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

 

Постанова Кабінету міністрів України від 18.12.1998 р. № 2025. Із змінами: постанова КМУ від 29.05.2013 р. N 380, N 760 від 17.10.2013 р., від 13.07.2016 р.

Должностная инструкция менеджера-оператора боулинга

 

Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень боулінгу

 

Інструкція про заходи пожежної безпеки для бару

 

Должностная инструкция администратора смены боулинга

 

Должностная инструкция инструктора боулинга

 

Должностная инструкция механика боулинга

 

Инструкция по безопасной работе со специальным оборудованием боулинга

 

ДНАОП 0.05-3.43-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций ДОСААФ

 

Держкомпраці СРСР 18.08.80 Постанова №241/ П-9. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту постійному та змінному складу учбових і спортивних організацій ДТСААФ»

ДСТУ EN 13201-5:2016 (EN 13201-5:2015, IDT) Вуличне освітлення. Частина 5. Показники енергетичної ефективності

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22.08.2016 р. № 243 EN 13201-5:2015 "Road lighting - Part 5: Energy performance indicators" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 13201-5:2016 (EN 13201-5:2015, IDT)

ДСТУ EN 71-2:2005 Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість (EN 71-2:2003, IDT)

 

Затверджено: накази N345 від 02.12.2005р., N176 від 02.08.2007 р. З 01.02.2017 р. чинний ДСТУ EN 71-2:2017 (EN 71-2:2011+A1:2014, IDT): наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20 січня 2017 року N 5. ДСТУ EN 71-2:2005 скасовується з 01.09.2017 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20 січня 2017 року N 5.

НАОП 9.1.50-8.01-88 Сборник типовых инструкций по охране труда в санаторно-курортной системе профсоюзов

 

ВЦРПС 01.07.1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Збірник типових інструкцій про охорону праці в санітарно-курортній системі профспілок»

НАОП 9.3.10-1.05-98 Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів

 

наказ Мінкультури СРСР 09.04.98 № 155

НАПБ В.01.026-84/930 Правила пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок

 

Держкіно СРСР 10.08.1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила пожежної безпеки для кінотеатрів та кіноустановок»

НАПБ В.01.037-88/910 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений

 

Затверджено: Держкомспорт СРСР 11.01.1988, Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 25.12.87

НАПБ В.01.038-88/930 Правила пожарной безопасности для видеокомплексов

 

Держкіно СРСР 31.08.1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила пожежної безпеки для відеокомплексів»

НАПБ В.01.047-95/930 Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури

 

Управління державної пожежної охорони МВС України, мінкультури України 07.06.95 Наказ №308/33. Зареєстрований 22.06.95 №184/ 720 мін'юст України.

НАПБ В.01.049-97/930 Правила пожарной безопасности в области кинематографии (кинопроизводство, кинопрокатные организации, киносеть)

 

міністерства культури і мистецтв України 2.10.97р.наказ №483. Зареєстровано: 24.02.98 № 129/2569. Узгоджено: УДПО МВС України 25.09.97, ЦК профспілки працівників культури України 10.09.97, діє з: 01.04.1998

НАПБ В.01.049-97/930 Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (кіновиробництво, кінопрокатні організації, кіномережа)

 

Затверджено: міністерство культури і мистецтв України від 02.10.97 р.наказ №483, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.02.98 № 129/2569. Узгоджено: УДПО МВС України 25.09.97, ЦК профспілки працівників культури України 10.09.97. Діє з: 01.04.1998

НПАОП 92.0-1.01-06 Правила влаштування і безпечної експлуатації витягів буксирних канатних для гірськолижників

 

Наказ МНС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 03.08.2006 № 499, Зареєстр: в Мінюст 28.08.2006 р. за № 1014/1288. Введено вперше.

НПАОП 92.0-1.01-09 Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів

 

Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 25 грудня 2009 р. N 210, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2010 р. за N 78/17373. В Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці від від 10.07.2017 року N 88 має позначення НПАОП 92.0-1.01-09

НПАОП 92.0-1.02-12 Правила безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.12.2011 року N 1281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 р. за N 240/20553

НПАОП 92.0-1.03-13 Правила охорони праці для працівників бібліотек

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 р. N 1398, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 р. за N 41/22573

НПАОП 92.0-1.04-15 Правила охорони праці для працівників музеїв

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19.01.2015 р. N 18, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 р. за N 125/26570

НПАОП 92.0-3.01-83 Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, организаций и учреждений Министерства культуры СССР

 

Мінкультури СРСР 17.11.1983 В реестре НПАОП этот документ носит название «Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів міністерства культури СРСР», включає: Нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим теплой специальной одежды и специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей народного хозяйства; Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; Нормы бесплатной выдачи санитарной одежды и санитарной обуви работникам предприятий, организаций и учреждений Министерства культуры СССР;

НПАОП 92.0-3.46-82 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, учреждений и организаций культуры

 

Держкомпраці СРСР 23.11.1982 Постанова №288/П-18. Зміна 1: 21.08.1985 Постанова №289/П-8. Зміна 2: 06.11.1986 Постанова №476/П-12 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури »

НПАОП 92.11-1.03-80 Правила техники безопасности и промышленной санитарии для киностудий системы Госкино СССР

 

Держкіно СРСР 28.03.1980. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і промислової санітарії для кіностудій Держкіно СРСР"

НПАОП 92.11-1.06-74 Правила пожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії для кінокопіювальних фабрик

 

Держкіно СРСР 15.01.1974. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 92.13-1.07-76 Правила пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии для организаций кинопроката

 

Держкіно СРСР 12.07.1976 Наказ №329. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 14.05.76, ЦК профспілок працівникІв культури 11.05.76

НПАОП 92.2-1.12-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях телевидения и радиовещания

 

Держтелерадіо СРСР 06.12.1973. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах телебачення і радіомовлення"

НПАОП 92.3-1.01-79 Правила техники безопасности для театров и концертных залов

 

мінкультури СРСР 23.05.1979

НПАОП 92.34-1.02-74 Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях (ПТБ - Цирк 77)

 

мінкультури СРСР 19.09.1974

НПАОП 92.34-1.06-70 Временные правила транспортирования, хранения и применения фейерверочных изделий

 

Утв. Министерство культуры СССР 20.05.1970 г. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 92.5-1.03-97 Правила охраны труда для культурно-просветительных учреждений, расположенных в сельской местности

 

Держнаглядохоронпраці України 04.06.97 Наказ №160.

НПАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості

 

Держнаглядохоронпраці України 04.06.1997 Наказ № 160

НПАОП 92.51-1.01-75 Правила техники безопасности в библиотеках

 

мінкультури СРСР 01.09.1975

НПАОП 92.51-5.01-83 Инструкция по обеспечению сохранности кинофотофонодокументов на нитрооснове в государственных архивах СССР

 

Утверждено приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР № 185 от 07.07.83 г., согласовано с ГУПО МВД СССР № 7/1/1556 от 17.05.83 г. В Покажчику НПАОП має назву "Інструкція щодо забезпечення збереження кінофотодокументів на нітрооснові в державних архівах СРСР". Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 92.52-1.02-74 Правила техники безопасности в музеях

 

мінкультури СРСР 08.05.1974

НПАОП 92.53-1.07-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР

 

мінкультури СРСР 22.07.1973

НПАОП 92.61-5.01-81 Инструкция по технике безопасности при эксплуатации спортивных сооружений

 

Держкомспорт СРСР 08.05.1981. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Інструкція з техніки безпеки при експлуатації спортивних споруд"

НПАОП 92.62-5.02-81 Инструкция об организационно-профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности и снижению травматизма при осуществлении учебно-тренировочного процесса и проведении спортивных соревнований

 

Утверждена: Постановление Спорткомитета СССР от 2 марта 1981 года, протокол 2

НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

 

Наказ МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006 N 101. Зареєстр. в Мінюст України 7.04.2006 р. за N 405/12279

НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

 

Наказ МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006 N 101. Зареєстр. в Мінюст України 7.04.2006 р. за N 405/12279

НПАОП 92.72-1.04-59 Правила по технике безопасности и производственной санитарии в парках и садах культуры и отдыха

 

мінкультури СРСР 17.02.1959. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в парках і садах культури та відпочинку"

ОМД 33497324.002-2005 Методика проведення експертного обстеження атракціонної техніки

 

ОСТ 43-30-88 Атракціони. Загальні вимоги безпеки

 

мінкультури СРСР 27.07.1988

ОСТ 43-60-85 Порядок обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций Министерства культуры СССР средствами индивидуальной защиты, их содержания, эксплуатации и ухода за ними

 

мінкультури СРСР 29.12.1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок забезпечення робітників і службовців підприємств і організацій міністерства культури СРСР засобами індивідуального захисту, їх утримання, експлуатації та догляду за ними»