Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

85 Охорона здоров'я та соціальна допомога

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю

 

Затверджено: наказ Мінтранспорту України від 09.12.2002 р. № 873, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2002 р. за № 1032/7320. Із змінами: Наказ Міністерства інфраструктури N 138 від 08.06.2011 р.

Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю

 

Затверджено: наказ Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. №644, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 р. за № 873/5094. Із змінами: Наказ Міністерства інфраструктури N 138 від 08.06.2011 р.

Норма витрат мила на туалетні, санітарногігієнічні потреби і миття в лазні для осіб, які утримаються в установах кримінально-виконавчої системи

 

Затв. Держдепартаментом України з питань виконання покарань 10.11.2003 Наказ № 212. Зареєстровано в мінюсті України 10.01.2004 р.за № 19/8618

Норма витрат мийних засобів на прання речового майна та постільних речей для осіб, які утримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, та курсантів і слухачів навчальних закладів кримінальновиконавчої системи

 

Затв. Наказ Держдепартаменту України з питань виконання покарань 10.11.2003 № 212. Зареєстр. в мінюсті України 10.01.2004 р.за № 21/8620

Положення про службу охорони праці системи міністерства охорони здоров'я України

 

мінохорони здоров'я України 30.09.94 Наказ № 268.

Про введення оперативного контролю за станом охорони праці в установах, закладах та на підприємствах системи МОЗ України

 

мінохорони здоров'я України 01.11.01 Наказ № 444.

Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами

 

аказ МОЗ України від 24.12.99 № 299. Зареєстровано в Мін'юсті № 31/4252 від 20.01.00

Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам

 

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам; Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок

 

Пост. КМУ від 23.05.2001 р. N 559

Типовые правила пожарной безопасности для больниц, клиник, поликлиник, родильных домов, диспансеров, детских яслей, домов ребенка, санаториев, домов отдыха, аптек, аптечных складов, галеновых производств и других учреждений здравоохранения

 

Утв. Главного управления пожарной охраны МВД СССР 9.06.1971 г.

Инструкция по технике безопасности рецептара-контролера

 

Инструкция по технике безопасности при работе с кислотами и щелочами

 

Инструкция по технике безопасности рабочего

 

Инструкция по технике безопасности при эксплуатации электрического сушильного шкафа

 

Инструкция по технике безопасности фасовщика

 

Инструкция по технике безопасности ассистента

 

Инструкция по технике безопасности для работников ручного отдела

 

Инструкция по технике безопасности дефектара

 

Инструкция по технике безопасности химика-аналитика

 

Инструкция по технике безопасности при работе с ядовитыми веществами

 

Инструкция по технике безопасности уборщицы

 

Типовая инструкция по охране труда провизора-технолога, осуществляющего прием рецептов и отпуск лекарственных средств по рецептам врачей

 

Типовая инструкция по охране труда фармацевта и младшего фармацевта, осуществляющих безрецептурный отпуск готовых лекарственных средств, предметов санитарии и гигиены, ухода за больными, лекарственных трав и других медицинских изделий

 

Типовая инструкция по охране труда фасовщика, осуществляющего расфасовку лекарственных средств

 

Типовая инструкция по охране труда санитарки-мойщицы, осуществляющей мытье аптечной посуды

 

Типовая инструкция по охране труда провизора-аналитика и провизора-технолога, осуществляющих контроль качества лекарственных средств

 

Інструкція з охорони праці під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин

 

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 21.05.2007 року N 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за N 846/14113. Із змінами: наказ МОЗ України від 14.02.2012 року N 107

Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці та впровадження в дію наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”

 

Спільний наказ: Київська міська санітарно - епідеміологічна станція № 14 від 28.01.2008 р., Головне управління Охорони здоров‘я та Медичного забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 32 від 28.01.2008 р.

Перелік та нормативи застосування засобів індивідуального захисту працівниками, які проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, надають медичну допомогу та соціальні послуги людям, які живуть з ВІЛ, або контактують з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами

 

Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.11.2013 N 955, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 р. за N 1978/24510

Загальні правила безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоров'я України 16 лютого 2017 року N 51/151, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2017 р. за N 636/30504

OHSAS 18001:1999 Система оценки профессиональной безопасности и здоровья

 

|37|169|54|

ГМВ 42-21-26-88 Отраслевые методические указания. Отделения гипербарической оксигенации. Правила организации и эксплуатации

 

мінохорони здоров'я України 26.12.1988.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту»

ДНАОП 0.03-1.75-89 Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства,оборудования и эксплуатации

 

МЗ СССР, Утв.Заместитель Министра здравоохранения СССР Главный государственный санитарный врач СССР 27 декабря 1989 г.

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

 

МОЗ України 31.03.94 Наказ №45. Зареєстрований 21.06.94 №136/ 345 мін'юст України.

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положение о медицинском осмотре работников определенных категорий

 

МОЗ України 31.03.94 Наказ №45. Зареєстрований 21.06.94 №136/ 345 мін'юст України.

ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи

 

Затв. наказ МОЗ України від 19.08.97 № 255, Ведено в дію з 01.01.98 Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.11.97 № 61. Замість ВДУ-91 "Временные допустимые уровнеи содержания радионуклидов цезия-137, 134 и стронция-90 в продуктах питания и питьевой воде"

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

 

Затверджено: наказ МОЗ України від 01.08.96 № 239, зареєстровано в мінюстї України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513. Зміни, затверджені наказом МОЗ від 13.12.2006 N 828 скасовані: наказ МОЗ України 10.12.2007 р. N 804 "Про скасування наказу МОЗ від 13.12.2006 N 828". Дія наказу МОЗ України від 13.03.2017 р. N 266, що затверджує зміни, зупинена до набрання чинності рішенням суду: ухвала київського апеляційного адміністративного суду 07.12.2017 р., Справа N 826/9305/17. Зміни: наказ МОЗ від 27.11.2017 р. N 1477

ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 Система управління безпекою та гігієною праці. Вимоги

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ №317 від 07-09-09 з подальшим наглядом щодо ефективності застосування та визначення можливості його впровадження в Україні; Опубліковано: Поправка ІПС 6-2009, Поправка ІПС 9-2009;

ДСТУ-П OHSAS 18002:2006 Система управління безпекою та гігієною праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001

 

Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ №317 від 07-09-09 з подальшим наглядом щодо ефективності застосування та визначення можливості його впровадження в Україні

Лист N 05.01-13-24/1045 від 06.01.2011 р. Щодо надання роз'яснень з оцінки показників мікроклімату [температури повітря]

 

Лист N 18-07-1 від 16.01.2007 р. У порядку надання методичної допомоги

 

(Витяг). Виконавча дирекція фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Лист від 16.01.2007 р. N 18-07-1

Наказ N 190 від 22.03.2012 р. Про підсумки роботи з питань охорони праці, безпеки руху автотранспорту та протипожежного захисту об'єктів в системі МОЗ України за 2011 рік

 

Наказ N 249 від 29.04.2011 р. Про підсумки роботи з питань охорони праці, безпеки руху автотранспорту та протипожежного захисту об'єктів в системі МОЗ України за 2010 рік

 

Наказ N 343 від 19.04.2010 р. Про підсумки роботи з питань охорони праці, безпеки руху автотранспорту та протипожежного захисту об'єктів в системі МОЗ України за 2009 рік

 

НАОП 5.1.11-1.50-87 Правила медицинского освидетельствования лиц, поступающих и работающих в профессиях и должностях, связанных с движением поездов на железнодорожном транспорте и метрополитене

 

міністерство шляхів СРСР07.07.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила медичного огляду осіб, які працюють за професіями і на посадах, пов'язаних з рухом поїздів на залізничному транспорті та метрополітені»

НАОП 9.1.50-1.03-96 Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров'я

 

мінохорони здоров'я України1996. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НАОП 9.1.50-1.04-64 Правила по устройству и эксплуатации помещений патологоанатомических отделений и моргов (патогистологических и судебно-гистологических лабораторий) лечебно-профилактических и судебно-медицинских учреждений, институтов и учебных заведений

 

мінохорони здоров'я України20.03.1964.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила обладнання і експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичих і судово-медичних установ, інститутів та навчальних закладів»

НАОП 9.1.50-1.07-76 Правила по устройству, эксплуатации, технике безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках

 

мінохорони здоров'я України22.11.1976.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила обладнання, експлуатації та виробничої санітарії при роботі в аптеках»

НАОП 9.1.50-1.15-69 Санитарные правила проектирования, оборудования, эксплуатации и содержания производственных и лабораторных помещений, предназначенных для проведения работ с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением

 

мінохорони здоров'я України06.03.1969.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, якіпризначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами»

НАОП 9.1.50-5.01-88 Типовая инструкция по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами

 

мінохорони здоров'я України1988.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з лазерними апаратами»

НАОП 9.1.50-5.02-88 Типовая инструкция по охране труда для персонала операционных блоков

 

мінохорони здоров'я України01.09.1988.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків»

НАОП 9.1.50-5.03-87 Типова інструкція з охорони праці для персоналу відділень, кабінетів фізіотерапії

 

мінохорони здоров'я СРСР 01.11.1987

НАОП 9.1.50-5.04-85 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала радиодиагностических подразделений лечебно-профилактических учреждений Министерства здравоохранения СССР

 

мінохорони здоров'я України11.04.1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних установ»

НАОП 9.1.50-5.05-84 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала рентгенодиагностических кабинетов лечебно-профилактических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР

 

мінохорони здоров'я України28.12.1984.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгено­діагностичних кабінетів лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров'я СРСР»

НАОП 9.1.50-5.07-85 Типовая инструкция по технике безопасности при обслуживании и ремонте зданий и сооружений

 

мінохорони здоров'я України14.10.1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд»

НАОП 9.1.50-5.08-85 Типовая инструкция по технике безопасности при работе в стерилизационных

 

мінохорони здоров'я України14.10.1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в стерилізаційних установках»

НАОП 9.1.50-5.09-87 Типова інструкція з охорони праці при роботі на харчоблоках установ охорони здоров'я

 

мінохорони здоров'я СРСР 01.02.1987

НАОП 9.1.50-5.10-73 Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы Министерства здравоохранения СССР

 

мінохорони здоров'я України12.01.1973.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція по захисному заземленню електромедичної апаратури в установах системи міністерства охорони здоров'я СРСР»

НАОП 9.1.50-6.04-91 Профилактические мероприятия по улучшению условий труда медицинских работников, занятых ультразвуковой диагностикой

 

Утвержден: Министерство здравоохранения УССР, 14.01 1991 г.; У реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003р. цей документ має назву: Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою, Мінохорони здоров'я СРСР від 14.01.1991;

НПАОП 85.0-3.01-88 Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви работникам учреждений, предприятий и организаций здравоохранения

 

мінохорони здоров’я СРСР 29.01.1988 В реестре НПАОП этот документ носит название «Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття таінших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я»

НПАОП 85.11-1.05-70 Правила устройства, техники безопасности и производственной санитарии при работе в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР

 

мінохорони здоров’я СРСР 30.09.1970 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР»

НПАОП 85.11-1.06-70 Правила устройства, эксплуатации и техники безопасности физиотерапевтических отделений (кабинетов)

 

мінохорони здоров’я СРСР 30.09.1970 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)»

НПАОП 85.11-1.10-84 Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения. Общие требования

 

мінохорони здоров’я СРСР 27.08.1984 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила з техніки безпеки приексплуатації виробів медичноїтехніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги»

НПАОП 85.11-1.13-59 Правила по устройству и эксплуатации инфекционных учреждений (инфекционных отделений, палат) и по охране труда персонала этих учреждений

 

мінохорони здоров’я СРСР 30.12.1959 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ»

НПАОП 85.11-3.02-84 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим учреждений, предприятий, организаций и хозяйств санаторно-курортной системы профсоюзов

 

ВЦРПС 05.10.1984 Постанова № 16. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття, санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям закладів, підприємств, організацій і господарств санітарно-курортної системи профспілок"

НПАОП 85.13-1.12-64 Правила устройства и эксплуатации стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий

 

мінохорони здоров’я СРСР 01.04.1964.

НПАОП 85.13-1.12-83 Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждении стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала

 

мінохорони здоров'я СРСР 28.12.1983

НПАОП 85.14-1.08-79 Правила по охране труда работников дезинфекционного дела и по содержанию дезинфекционных станций, дезинфекционных отделов, отделений профилактической дезинфекции санитарно-эпидемиологических станций, отдельных дезинфекционных установок

 

мінохорони здоров’я СРСР 09.02.1979 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок»

НПАОП 85.14-1.09-81 Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР

 

мінохорони здоров’я СРСР 20.10.198, № 2455-81

НПАОП 85.20-1.03-99 Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України №67 від 20.04.1999 р., зареєстровано в мін'юст України 11.10.1999 р. №695/3988

НПАОП 85.20-1.03-99 Правила охраны труда в лабораториях ветеринарной медицины

 

Держнаглядохоронпраці України 20.04.1999 Наказ № 67. мін’юст Зареєстровано 11.10.1999 № 695/3988

ОСТ 42-21-11-81 Кабинеты и отделения лучевой терапии. Требования безопасности

 

мінохорони здоров'я України01.10.1982.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки»

ОСТ 42-21-15-83 Кабинеты рентгенодиагностические. Общие требования безопасности

 

мінохорони здоров'я України12.08.1983.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки»

ОСТ 42-21-16-86 Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности

 

мінохорони здоров'я України04.11.1986.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки»