Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

80 Освіта

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила безопасности при обучении в кабинетах информатики учебных заведений системы общего среднего образования

 

Затв. Наказ Держнаглядохоронпраці України 16.03.2004 № 81, Зареєстр. в мінюсті України 17.05.2004 р. за № 620/9219

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах

 

Затв. Наказ міносвіти України 18.05.98 №181, Зареєстр в міністерстві юстиції України16.07.1998 р. за №460/2900

Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві

 

Затв. Наказ Мінпраці України, МОН України 27.12.2006 N 500/861, Зареєстр. в Мінюст України 17.01.2007 р. за N 32/132999

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчальновиховного процесу в навчальних закладах

 

міністерство освіти і науки України 31.08.2001 № 616; Станом на 05.07.2004

Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу

 

Затв. Наказ Міносвіти і науки України 20.10.2005 N 609, Зареєстр в Мінюсті України 4.11.2005 р. за N 1342/11622

Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України

 

Затв. Наказ Міносвіти України 06.04.99 N 96, Зареєстр. в Мінюстиі України 20.05.1999 р. за N 320/3613

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерство освіти і науки України

 

Наказ Міністерства освіти і науки України 18.04.2006 N 304 Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 р. за N 806/12680

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

 

Затверджено: наказ Міністерства освіти і науки України 26 грудня 2017 року N 1669, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за N 100/31552

ДНАОП 0.05-3.42-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим учреждений, организаций и предприятий Академии наук СССР

 

Держкомпраці СРСР 24.06.80 Постанова №180/ П-7. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ, організацій і підприємств академії наук СРСР»

ДНАОП 9.2.30-4.04-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

 

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці 15.12.2003 N 244 Про внесення змін до Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 р. за N 1257/8578;

ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT) Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Відливки зі сталі загальної призначеності

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24.02.2016 р. № 52 EN 12680-1:2003 "Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel castings for general purposes" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 71-2:2005 Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість (EN 71-2:2003, IDT)

 

Затверджено: накази N345 від 02.12.2005р., N176 від 02.08.2007 р. З 01.02.2017 р. чинний ДСТУ EN 71-2:2017 (EN 71-2:2011+A1:2014, IDT): наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20 січня 2017 року N 5. ДСТУ EN 71-2:2005 скасовується з 01.09.2017 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20 січня 2017 року N 5.

Лист N 1/9-305 від 26.04.2013 р. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі

 

Лист N 1/9-464 від 26.07.2018 р. Про порядок проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

 

НАОП 5.1.30-4.05-87 Типовое положение о функциональных обязанностях по охране труда руководящего состава и должностных лиц высших и средних учебных заведений гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 29.01.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про функціональні обов'язки з питань охорони праці керівного складу та керівних осіб вищих та середніх навчальних закладів цивільної авіації»

НАОП 9.2.10-5.02-83 Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

 

мінвуз СРСР 01.08.1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція про порядок забезпечення робітників та службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»

НАОП 9.2.30-1.08-99 Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

 

Держнаглядохоронпраці, міносвіти України 1999.

НАОП 9.2.30-1.08-99 Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

 

Держнаглядохоронпраці, міносвіти України 1999.

НАОП 9.2.30-1.10-83 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений

 

Держосвіти СРСР 1983

НАОП 9.2.30-4.01-01 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

 

міністерства освіти і науки України 01.08.2001 № 563. Зареєстрований 20.10.2001 р. № 969/6160 мін'юст України.

НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

 

Затверджено: наказ міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98 № 348/70, узгоджено з ЦК профспілки працівників освіти і науки України 04.06. 98, ГУДПО МВС України 25.05.98 №12/1/1159, зареєстровано в мінюсті України 17.12.1998 р. за № 800/3240. Діє з: 27.12.1998

НПАОП 80.0-1.01-89 Правила безопасной работы с химическими веществами в высших и средних специальных учебных заведениях, на предприятиях и в учреждениях системы Гособразования СССР

 

Государственный комитет СССР по народному образованию: приказ от 13.10.1989 г. N 789. В Покажчику НПАОП цей документ має назву: "Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на підприємствах і в установах системи Держосвіти СРСР"

НПАОП 80.0-1.09-00 Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації

 

Затв. Наказ міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. N 213, Зареєстр. в міністерстві юстиції України 15 листопада 2000 р. за N 823/5044. Не застосовується на території України: НАОП 9.2.30-1.09-89 Заходи безпеки під час проведення занять з початкової військової підготовки в середніх загальноосвітніх школах і педагогічних училищах, затверджений міністерством освіти СРСР у 1989 р.

НПАОП 80.0-1.09-00 Правила безопасности при проведении занятий по допризывной подготовке в общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях и высших учебных заведениях первого и второго уровней аккредитации

 

Затв. Наказ міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. N 213, Зареєстр. в міністерстві юстиції України 15 листопада 2000 р. за N 823/5044. Не застосовується на території України: НАОП 9.2.30-1.09-89 Заходи безпеки під час проведення занять з початкової військової підготовки в середніх загальноосвітніх школах і педагогічних училищах, затверджений міністерством освіти СРСР у 1989 р.

НПАОП 80.0-1.11-82 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в хімічних лабораторіях медичних навчальних закладів

 

мінохорони здоров’я СРСР 20.12.1982. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 80.0-1.12-04 Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

 

Затв. Наказ Держнаглядохоронпраці України 16.03.2004 № 81, Зареєстр. в мінюсті України 17.05.2004 р. за № 620/9219; Зміни: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 6.11.2007 року N 252; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2007 р. за N 1290/14557

НПАОП 80.2-1.01-12 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 р. N 992, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 р. за N 1332/21644

НПАОП 80.21-1.03-98 Правила безопасности при трудовом обучении и летних практических работах учащихся Х-ХІ классов общеобразовательных учебных заведений в сельскохозяйственном производстве

 

Держнаглядохоронпраці України 16.1.1.98 Наказ №219. Зареєстрований 15.12.98 №793/ 3233 мін'юст.

НПАОП 80.21-1.03-98 Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 16.11.1998 Наказ № 219. мінюст Зареєстровано: 15.12.1998 № 793/3233; Зміни:Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13.11.2007 року N 266; Зареєстр. Мінюст України 4.12.2007 р. за N 1341/14608

НПАОП 80.21-1.04-98 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів

 

Держнаглядохоронпраці України 16.11.98 р. Наказ №220

НПАОП 80.21-1.04-98 Правила безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) физики общеобразовательных учебных заведений

 

Держнаглядохоронпраці України 16.11.1998 Наказ № 220

НПАОП 80.21-1.05-98 Правила безпеки під час робіт з біології у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Держнаглядохоронпраці України 16.11.98 Наказ №221. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 80.21-1.05-98 Правила безопасности при работе по биологии в общеобразовательных учебных заведениях

 

Держнаглядохоронпраці України 16.11.1998 Наказ № 221. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 80.21-1.06-98 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів

 

Держнаглядохоронпраці України 16.11.98 Наказ №222

НПАОП 80.21-1.06-98 Правила безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) химии общеобразовательных учебных заведений

 

Держнаглядохоронпраці України 16.11.1998 Наказ № 222

НПАОП 80.21-1.07-79 Правила з техніки безпеки під час про­ведення занять у навчальних класах (кабінетах) і практики учнів на промислових об’єктах

 

міносвіти СРСР 1979. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 80.22-1.02-74 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчальновиробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) підприємств, у яких проводиться трудова підготовка учнів

 

Міністерство освіти СРСР 1974 р., ЦК профспілки працівників освіти,вищої школи і наукових установ, Міністерство охорони здоров'я СРСР. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 80.3-3.41-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим высших учебных заведений

 

Держкомпраці СРСР 12.02.1981 Постанова №47/П-2. Зміни: 21.08.1985 Постанова №289/П-8 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів. »

НПАОП 80.42-1.01-02 Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи

 

мінпраці України 12.11.2002 Наказ № 574. мін’юст України Зареєстровано: 13.12.2002 № 967/7255

ПІ 9.2.30-234-2003 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів

 

Міністерство освіти і науки України

ПІ 9.2.30-325-2004 Примірна інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією „слюсар з ремонту автомобілів” для учнів професійно-технічних навчальних закладів

 

Міністерство освіти і науки України

ПІ 9.2.30-362-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією „електрогазозварник” для учнів професійно-технічних навчальних закладів

 

Міністерство освіти і науки України

ПІ 9.2.30-363-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією „тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва” для учнів для учнів професійно-технічних навчальних закладів

 

Міністерство освіти і науки України