Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

73 Дослідження та розробки

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
НАОП 9.5.10-1.01-84 Правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

 

Согласованы: Министерство здравоохранения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений; Утверждены Президиумом АН СССР (Распоряжение от 5 октября 1982 г., № 10143-1678). У реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003р.цей документ носить назву «Правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР», Президія Академії Наук СРСР 1984;

НАОП 9.5.10-4.01-85 Положение об организации работы по охране труда в Академии наук СССР. Положение о комплексной системе управления безопасностью труда в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

 

Президиум Академии наук СССР, Распоряжение 10.09.1985 г. №10143-1544 Об утверждении положений об организации работы по охране труда в Академии наук СССР и комплексной системе управления безопасностью труда в учреждениях,организациях и на предприятиях Академии наук СССР; В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про організацію роботи з охорони праці в наукових установах, підприємствах і організаціях АН СРСР»

НАПБ 01.017-87 Правила пожарной безопасности для учреждений, организаций и предприятий Академии наук СССР

 

Президія Академії Наук СРСР 29.10.1987 № 10143-1711, Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 10.09.87 №7/1/2/ 93, ЦКпрофспілок працівників освіти, вищої школи і науковихзакладів15.07.87.

НПАОП 73.0-1.05-79 Правила безопасности при проведении экспедиционных работ учреждениями АН СССР

 

Президія Академії Наук СРСР 03.12.1979 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки при проведенні експедиційних робіт установами АН СРСР»

НПАОП 73.1-1.06-77 Основные правила безопасной работы в химических лабораториях

 

мінхімпром СРСР 27.07.1977

НПАОП 73.1-1.10-71 Правила безопасной эксплуатации лабораторных автоклавов в учреждениях Академии наук СССР

 

Утверждено: Президиум Академии наук СССР 30 декабря 1970 г., согласованы с Госгортехнадзором СССР 14 января 1971 г. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Правила безпечної експлуатації лабораторних автоклавів в установах АН СРСР"

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 11.09.2012 N 1192, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 р. за N 1648/21960

НПАОП 73.1-2.07-85 ССБП. Роботи геофізичні морські. Вимоги безпеки

 

міннафтогазпром СРСР Держгіртехнагляд СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88